ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

XADM: NTFS บีบอัดไดรฟ์ข้อมูลที่เก็บสาเหตุการล้มเหลว

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:170009
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
บนพาร์ติชัน NTFS บีบอัด informationstore Microsoft Exchange Server อาจจะเสียหายเมื่อขนาดถึง 4 กิกะไบต์ (GB) Thiscan ทำให้เกิดความล้มเหลวของเก็บข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
พาร์ติชัน NTFS บีบอัดสามารถส่งผลกระทบ ExchangeServer Microsoft โดยการทำให้อย่างน้อยหนึ่งปัญหาต่อไปนี้:

  • ประสิทธิภาพสูงสุด
  • การแจงนับของไดเรกทอรี NTFS ขนาดใหญ่อาจใช้เวลานาน
  • การลดประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ NTAS กับพาร์ติชัน NTFS ที่ประกอบด้วยแฟ้มจำนวนมาก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ theMicrosoft ต่อไปนี้:
128447การแจงนับของไดเรกทอรี NTFS ขนาดใหญ่ใช้เวลานาน

130839ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของ NTFS มีแฟ้มจำนวนมาก

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 170009 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/02/2013 16:59:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB170009 KbMtth
คำติชม