เปิดโฟลเดอร์ System32 เมื่อบันทึกข้อมูลใน Windows XP, Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:170086
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณล็อกอินไปยัง Microsoft Windows หน้าต่าง Microsoft Windows Explorer อาจเปิดที่แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ System32

ลักษณะการทำงานนี้ยังเกิดกรณีที่มีค่าสายอักขระที่ประกอบด้วยเฉพาะใบเสนอราคาหนึ่งอักขระ (") เป็นข้อมูลค่าในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากเป็น null ไม่สมบูรณ์ หรือรายการที่เสียหายอยู่ในรีจิสทรี
การแก้ไข
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีให้ดูสอง Windows รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
ตรวจสอบว่า ค่าทั้งหมดที่อยู่ในคีย์เหล่านี้ไม่ประกอบด้วยรายการใด ๆ ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็น null (เช่น "")
ข้อมูลเพิ่มเติม
ได้รับการยืนยันรายการไม่ถูกต้องในค่ารีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อทำให้เกิดลักษณะการทำงานอธิบายไว้ด้านบน:
คีย์::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
ค่า: ส่วนขยายของแฟ้ม ActiveMovie
ค่าชนิด: REG_SZ
ข้อมูลค่า: /Check ActMovie.exe
ถ้าข้อมูลค่าสำหรับรายการนี้เป็น null หรือปรากฏใน'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'เป็นเครื่องหมายใบเสนอราคา คุณอาจพบปัญหาที่อธิบายข้างต้น เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา เปลี่ยนข้อมูลค่าตรงกับรายการข้างต้น หรือลบส่วนขยายของแฟ้ม ActiveMovie ค่า

คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยการลบค่าเหลือซึ่งมี "" ถัดจากแฟ้มนั้นอยู่ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
Version\Run HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current

ถ้าคุณกำลัง uncertain ว่ารายการไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ คุณอาจต้องการลบรายการทั้งหมดอื่นนอกเหนือจากรายการของ Windows เป็นค่าเริ่มต้น รายการต่อไปนี้เพื่อรันถาดของระบบเป็นเท่านั้นจำเป็นต้องใช้ Windows เริ่มต้นรายการ:
คีย์::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
ค่า: SystemTray
ค่าชนิด: REG_SZ
ค่าข้อมูล: SysTray.exe
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
177510โฟลเดอร์ System32 เปิดเมื่อเริ่มทำงานของ Windows NT
เริ่มต้นบริการ pack sp3 เข้าสู่ระบบที่ว่างเปล่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 170086 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 17:13:42 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbui kbmt KB170086 KbMtth
คำติชม