ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ตัวเลือกการสลับไปใช้ได้สำหรับแฟ้ม Boot.ini ของ Windows NT

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:170756
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เมื่อคุณเริ่ม Microsoft Windows NT คุณมีสวิตช์ต่าง ๆ มากมายที่สามารถเพิ่มลงในแฟ้ม Boot.ini ที่จะปรับเปลี่ยนลักษณะโหลด Windows NTสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม Boot.ini โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
102873Boot.ini และการตั้งชื่อแบบ ARC Path และการใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
สวิตซ์แตกต่างกันที่สามารถถูกเพิ่มลงในแฟ้ม Boot.ini ได้ต่อไปนี้:

/ จี 3

เปิดใช้งานโหมดผู้ใช้โปรแกรมการเข้าถึงหน่วยความจำแทนปกติ 2 กิกะไบต์ที่ Windows NT โดยปกติจะจัดสรรให้กับโปรแกรมต่าง ๆ ของโหมดผู้ใช้ ของ 3 GBคุณสามารถย้ายจุดเริ่มต้นของหน่วยความจำเคอร์เนล 3 กิกะ สวิตช์นี้ถูกใช้เฉพาะในใน Windows NT Server องค์กร Edition ของ Windows NT กับ Service Pack 3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
171793ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอพลิเคชันของการปรับค่า RAM 4GT

/ basevideo

กระบวนการ/basevideoสวิตช์บังคับให้ระบบการเข้าสู่โหมด VGA สี 16 640 x 480 มาตรฐาน ซึ่งจะใช้ในการเปิดใช้งานระบบจะโหลดถ้ามีการเลือกไว้ไม่ถูกต้องวิดีโอความละเอียดหรือฟื้นฟูอัตรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
126690windows NT 4.0 การตั้งค่ารายการแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

/ BAUDRATE = nnnn

สวิตช์นี้เป็นการตั้งค่า baudrate พอร์ตตรวจแก้จุดบกพร่อง ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าอัตรา baud อัตรา baud การเริ่มต้นคือ 19,200 9,600 คือ อัตราปกติสำหรับการดีบักแบบรีโมทผ่านโมเด็ม ซึ่งจะช่วยให้การ/debugสลับไป ตัวอย่างเช่น /BAUDRATE = 9600

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าโมเด็ม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
148954วิธีการตั้งค่าเซสชัน Remote Debug โดยใช้โมเด็ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าโมเด็มแบบ null โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
151981วิธีการตั้งค่าเซสชันระยะไกลการดีบักแบบใช้สายเคเบิลโมเด็มแบบ Null

/ crashdebug

เปิดพอร์ต COM สำหรับการตรวจแก้จุดบกพร่องในกรณี Windows NT ขัดข้องซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้พอร์ต COM สำหรับการดำเนินการปกติในขณะที่กำลังทำงาน Windows NT แต่แปลงพอร์ตพอร์ตรวจแก้จุดบกพร่องถ้า Windows NT ปัญหา (การเปิดใช้งานการดีบักแบบรีโมท)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
151981วิธีการตั้งค่าเซสชันระยะไกลการดีบักแบบใช้สายเคเบิลโมเด็มแบบ Null

/ การแก้จุดบกพร่อง

กระบวนการ/debugสวิตช์เปิดเคอร์เนลดีบัก ซึ่งช่วยให้ดีบักสดแบบรีโมทของระบบ Windows NT ผ่านพอร์ต COM ซึ่งแตกต่างจาก /crashdebug, /debug ใช้พอร์ต COM ไม่ว่าคุณกำลังตรวจแก้จุดบกพร่องหรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการดีบักแบบรีโมท โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
121543การเซ็ตอัพสำหรับการดีบักระยะไกล

/ DEBUGPORT = comx

กระบวนการ/debugport = comxสวิตช์เลือกพอร์ต COM สำหรับการเริ่มต้น DEBUGPORT พอร์ต (com1, com2, com3...) ตรวจแก้จุดบกพร่องเพื่อใช้ COM2 มีอยู่ มิฉะนั้น โปรแกรมจะใช้ COM1 ซึ่งจะช่วยให้การ/debugสลับไป ตัวอย่างเช่น /DEBUGPORT = COMx ที่ x คือ พอร์ต com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
151981วิธีการตั้งค่าเซสชันระยะไกลการดีบักแบบใช้สายเคเบิลโมเด็มแบบ Null

/ HAL =ชื่อแฟ้ม

ช่วยให้คุณกำหนดชั้น abstraction ฮาร์ดแวร์ที่แท้จริง (HAL) ที่จะโหลดเมื่อเริ่มต้น สวิตช์นี้จะเป็นประโยชน์ในการพยายามหา HAL ที่แตกต่างกันก่อนที่จะทำการเปลี่ยนชื่อการ hal.dll สวิตช์นี้จะยังเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการลองเริ่มระบบระหว่างโหมดการประมวลผลหลายตัวประมวลผล และเดียวเมื่อใช้งานร่วมกับ/kernelสลับไป ตัวอย่างเช่น /HAL=halmps.dll ซึ่งโหลด Halmps.dll ในไดเรกทอรี System32

/ เคอร์เนล =ชื่อแฟ้ม

กระบวนการ/kernel =ชื่อแฟ้มสวิตช์ช่วยให้คุณกำหนดเคอร์เนลที่แท้จริงที่จะโหลดเมื่อเริ่มต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสลับไปมาระหว่างเคอร์เนลตรวจแก้จุดบกพร่องในการเปิดใช้งานแบบเต็มของการดีบักรหัสและเคอร์เนลที่สม่ำเสมอ มีความเป็นประโยชน์สำหรับการบังคับให้ Windows NT โหลดเคอร์เนลที่ระบุ ตัวอย่างเช่น /KERNEL=ntkrnlmp.exe คำสั่งสวิตช์นี้โหลด Ntkrnlmp.exe ในไดเรกทอรี System32

/MAXMEM=nn

กระบวนการ/maxmem=nnswitch selects the amount of memory Windows NT detects andcan use at startup. This setting should never be set to less than 12. Thisoption is good for checking for bad memory chips. For example, /MAXMEM=12

For more information, please see the following Microsoft Knowledge Basearticle:
108393MAXMEM Option in Windows NT Boot.ini File

/NODEBUG

This switch disables the kernel debugger. The switch turns off debugging.This can cause a blue screen if a piece of code has a debug hardcodedbreakpoint in its software.

/NOSERIALMICE:comx

This switch disables the mouse port check for this com port. For example,/noserialmice:comx, where X is the number of the serial port. Ports may beseparated with commas to disable more than one port. If no serial port isgiven then all ports are disabled for mouse devices.

This is used with uninterruptible power supply (UPS), like those from American Power Conversion brand (APC), that connects to a serial port. If this option isnot available when Windows NT starts, and Windows NT tries to detect amouse on this port, then the UPS will accidentally start its shutdown mode.

For more information, please see the following Microsoft Knowledge Basearticle:
131976How to Disable Detection of Devices on Serial Ports

/NUMPROC=

This switch sets the number of processors that Windows NT will run atstartup. This will help test out performance problems and defective CPUs.For example, /NUMPROC=3

/PCILOCK

This switch prevents the HAL from moving anything on the PCI bus. The I/Oand Memory resources are to be left exactly as they were set by the BIOS.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
148501Preventing PCI Resource Conflicts on Intel-Based Computers

/SOS

กระบวนการ/sosswitch causes the loader to print the name of loaded modules.When Windows NT comes up instead of displaying dots while the devicesload, Windows NT will show the actual names of the drivers as they load.

For more information, please see the following Microsoft Knowledge Basearticle:
99743Purpose of the BOOT.INI File in Windows 2000 or Windows NT

/ONECPU

This switch is part of Compaq's HAL. The switch tells Windows NT to useonly 1 CPU at startup. This will enable you to run a single CPU in amultikernel configuration. For example, /ONECPU.

For more information on other Boot.ini switches that do not relate toWindows NT, please see the following Microsoft Knowledge Base article:
157992How to Triple Boot to Windows NT, Windows 95/98, and MS-DOS

/WIN95

กระบวนการ/win95switch loads bootsec.dos.

/WIN95DOS

กระบวนการ/wind95dosswitch loads bootsec.w40.
boot switches

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ