ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการกำหนดค่าเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:171437
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หมายเหตุ:: ข้อมูลในบทความนี้ใช้กับผู้ใช้ของ Internet Explorer 5 เฉพาะเมื่อมีการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Windows Update ของเดสก์ท็อป คอมโพเนนต์นี้มีการติดตั้ง ด้วย Windows 98 หรือสามารถติดตั้งกับ Internet Explorer 4
สรุป
คุณสามารถใช้เดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่เพื่อทำการดำเนินการเดสก์ท็อปของคุณเช่นเดียวกับเว็บเพส่วนบุคคลของคุณเอง คุณสามารถแสดงชิ้นของเว็บไซต์โปรดของคุณโดยตรงบนเดสก์ท็อปของคุณ และเก็บดังกล่าวมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดได้อย่างง่ายดายเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลา

บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ มีการกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:

 • วิธีการเปิดใช้งาน และปิดการใช้งานเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่
 • วิธีการเพิ่มสินค้าเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่บนเดสก์ท็อป
 • วิธีการทำให้เว็บเพจรูปพื้นหลังเดสก์ท็อป
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเปิดใช้งาน และปิดการใช้งานเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่

เมื่อต้องการเปิดการใช้งานเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ท็อป ชี้ไปที่เดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ และจากนั้น คลิกมุมมองเป็นเว็บเพจ (เครื่องหมายปรากฏขึ้น) เมื่อต้องการปิดการใช้งานเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ คลิกมุมมองเป็นเว็บเพจเพื่อล้างเครื่องหมาย

วิธีการเพิ่มรายการเดสก์ท็อปการใช้งานอยู่ไปยังเดสก์ท็อป

เดสก์ท็อปที่ใช้งานสินค้ามีเพียงแค่เว็บเพจ คุณสามารถประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้งานอยู่ที่สามารถเปลี่ยนแปลง เช่นการหุ้นหรือแผนที่สภาพอากาศ เมื่อต้องการเพิ่มสินค้าเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า คลิกแผงควบคุม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่การแสดงผล
 2. คลิกแท็บเว็บ และจากนั้น คลิกสร้าง
 3. ถ้าคุณต้องการใช้สินค้า Active Desktop จากเก็บคอมโพเนนต์บนเดสก์ท็อปบนเว็บไซต์ของ Microsoft คลิกใช่ ถ้าคุณต้องการใช้เว็บไซต์เดสก์ท็อปที่ใช้งานคลิกที่หมายเลขสินค้า และจากนั้น ที่เป็นชนิดที่อยู่เว็บสำหรับเว็บไซต์คุณต้องการใช้ หรือคลิกเลือกดูเพื่อค้นหาบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

วิธีการทำให้เว็บเพจที่ Wallpaper เดสก์ท็อป

เพื่อทำให้เว็บเพจรูปพื้นหลังเดสก์ท็อป ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า คลิกแผงควบคุม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่การแสดงผล
 2. ในแท็บเบื้องหลัง คลิกเรียกดู
 3. ในกล่องโต้ตอบการเรียกดู คลิกเอกสาร HTML
 4. ค้นหาแฟ้ม.htm หรือ.html ที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกเปิด
 5. คลิกตกลง
หมายเหตุ:: คุณสามารถจะ คลิกขวาที่รูปภาพใด ๆ ในเว็บเพจ และคลิกรูปพื้นเซ็ตเป็นหลังเพื่อให้รูปพื้นหลังเดสก์ท็อปของกราฟิกนั้น

วิธีการลบรายการเดสก์ท็อปการใช้งานอยู่จากเดสก์ท็อป

เมื่อต้องการลบรายการเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า คลิกแผงควบคุม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่การแสดงผล
 2. คลิกแท็บการเว็บ
 3. คลิกเว็บไซต์ที่เหมาะสม และจากนั้น คลิกลบ
 4. คลิกใช่เพื่อยืนยันการลบ
 5. คลิกตกลง
หมายเหตุ:: สำหรับ 4 Explorer อินเทอร์เน็ต ซึ่งลบเนื้อหาแบบสมัครสมาชิกทั้งหมดสำหรับ 5 Explorer อินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถลบเนื้อหาทั้งหมดที่ได้จากกล่องการ "ปรับให้ตรงสินค้าเพื่อกัน"
4.00 4.01 5.00 5.0

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ