ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอพลิเคชันของการปรับค่า RAM 4GT

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:171793
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายคุณลักษณะการปรับค่า RAM 4GT ของ Windows NT Server องค์กรที่ Edition (Windows NT Server/E) เวอร์ชัน 4.0 ด้วย Windows NT Server มาตรฐาน ขีดจำกัดของที่อยู่สำหรับแต่ละกระบวนการเป็น 2 กิของหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) คุณลักษณะ 4GT ของเซิร์ฟเวอร์ Windows NT/E เพิ่ม 3 กิกะจำกัดนี้ไม่ มีการแนะนำ APIs ใหม่ 4GT ไม่นี้ โดยการลดขนาด RAM ที่อาจเกิดขึ้นที่ปันส่วนไปยังเคอร์เนลของ Windows NT จาก 2 กิกะไบต์ไป 1 GB

ใหญ่ของข้อมูลในบทความนี้ถูกแยกจากบันทึกย่อนำออกใช้สำหรับผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มของ Windows NT Server ทำการขยาย ทั้งสองเงื่อนไขของความต้องการขนาดและประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่กำลัง I/O intensive นี้เช่นระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS), ใช้เนื้อที่กระบวนการที่ใหญ่ขึ้นสามารถให้สิทธิประโยชน์ considerable ประสิทธิภาพการทำงานเป็นเวลาสูง I/O การเข้าถึงสื่อจะลดลง ด้วยผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของ Windows NT Server ขีดจำกัดของที่อยู่สำหรับแต่ละกระบวนการเป็น 2 กิกะไบต์ 4GT เพิ่ม 3 กิกะจำกัดนี้ไม่ มีการแนะนำ APIs ใหม่ 4GT ไม่นี้ โดยการลดขนาด RAM ที่อาจเกิดขึ้นที่ปันส่วนไปยังเคอร์เนลของ Windows NT จาก 2 กิกะไบต์ไป 1 GB

โปรแกรมประยุกต์นี้คุณลักษณะประโยชน์โปรแกรมที่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมีมากกว่า 2 กิกะไบต์ของ RAM ที่มีอยู่จริง และที่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่อยู่ที่มีขนาดใหญ่ ผลกระทบกับนักพัฒนาและโปรแกรมประยุกต์ถูกสรุปด้านล่าง

windows NT Server/E สนับสนุน 4GT บนเซิร์ฟเวอร์สถาปัตยกรรม Intel เท่านั้น

หมายเหตุ:: 4GT การทำงานบนตัวประมวลผล 32 บิต เท่านั้นจึงไม่เพิ่มหน่วยความกำหนดแอดเดรสจำของ Windows NT Server เกินขีดจำกัดปัจจุบันของ 4 กิกะไบต์

เขียนแอปพลิเคชันสำหรับ 4GT

เลือกที่อยู่ของโหมดผู้ใช้:

เมื่อมีการเปิดใช้งาน 4GT บิตสูงสุดที่อยู่เสมือนไม่สามารถใช้เพื่อแยกความแตกต่างที่อยู่ในโหมดผู้ใช้จากที่อยู่ในโหมดเคอร์เนล

ปัญหาการปันส่วนของหน่วยความจำ:

บางแฟ้มไลบรารี (DLL) ที่เชื่อมโยงแบบไดนามิกโหลดใกล้กับขอบ 2 กิกะไบต์ ดังนั้น ไม่มีพื้นที่ของเนื้อที่ 2 กิกะไบต์ที่หน่วยความจำที่อยู่ติดกันไม่สามารถถูกปันส่วนโดยใช้ VirtualAlloc

ลักษณะการมองเห็นได้ในโหมดเคอร์เนล:

รหัสของโหมดเคอร์เนลสามารถไม่สมมติเป็นขอบเขตของผู้ใช้/เคอร์เนล ที่ 0x80000000 หรือ ในเลขอื่น ๆ รหัสที่ใช้แมโคร ProbeForRead หรือ ProbeForWrite ต้องถูก rebuilt โดยใช้ส่วนหัวใหม่ที่ไม่ประกอบด้วยสมมติฐานเกี่ยวกับพื้นที่ว่างของเคอร์เนลเริ่มต้นที่ 0x80000000

การเปิดใช้งานการสนับสนุน 4GT ในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

การเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุน 4GT เสร็จในระดับทั้งระบบและโปรแกรมประยุกต์

การเปลี่ยนแปลงของระบบ:

หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows NT Server/E คุณต้องแก้ไขแฟ้ม Boot.ini เพื่อเปิดใช้งาน 4GT เมื่อต้องการเปิดการใช้งาน 4GT เพียงแค่เพิ่มพารามิเตอร์ 3 กิกะบรรทัดเริ่มต้นใช้งาน

หมายเหตุ:: การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้ถ้าคุณกำลังใช้ Windows NT Server/E. เท่านั้นใน Windows NT มาตรฐาน ค่าสถานะนี้จะย้ายเคอร์เนล แต่โปรแกรมประยุกต์จะไม่สามารถเข้าถึงมากกว่า 2 กิกะไบต์

ตัวอย่าง::
[boot loader]
timeout=30
ค่าเริ่มต้น =พาร์ติชัน rdisk (0) ดิสก์ (0) หลาย (0) (2) \WINNT
[ระบบปฏิบัติการ] หลาย (0) ดิสก์ (0) ที่ rdisk (0) พาร์ติชัน (2) \WINNT="Windows NT รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 4.00 " / 3 GB
แบ่งพาร์ติชัน rdisk ดิสก์ (0) หลาย (0) (0) (2) \WINNT="Windows 4.00 รุ่นเซิร์ฟเวอร์ของ NT [โหมด VGA] " /basevideo /sos
หมายเหตุ:: บางบรรทัดข้างต้นได้ถูกห่อสำหรับ readability

การเปลี่ยนแปลง application:

ไม่มี APIs ใหม่จำเป็นสำหรับการสนับสนุน 4GT แทน การปันส่วนของหน่วยความจำเหมือนเดิม ด้วยข้อยกเว้นที่บันทึกไว้ด้านล่างใน "เคล็ดลับการมีผลบังคับใช้ 4GT สนับสนุน อย่างไรก็ตาม มันจะ ineffective สำหรับโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติสามารถให้ มีช่องว่างอยู่ 3 กิกะไบต์ เมื่อต้องการให้งานที่ใช้ใน 4GT กลไกการต่อไปนี้ได้ถูกใช้:
  • จำเป็นต้องมีบิต IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE Executables ที่ต้องดูพื้นที่ที่อยู่ 3 กิกะไบต์ในส่วนหัวรูปของการตั้งค่า สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือ Imagecfg ที่รวมในการสนับสนุนในโฟลเดอร์บน เซิร์ฟเวอร์/E ของ Windows NT คอมแพคดิสก์ได้ ตัวอย่างเช่น การปรับเปลี่ยนแฟ้มเป้าหมาย DBMSApp.exe พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
    Imagecfg -l DBMSApp.exe
หมายเหตุ:: linker ที่ยังมีสวิตช์ใหม่ (/ LARGEADDRESSAWARE) ในการเชื่อมโยง executables ด้วย IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE แบบบิต การตั้งค่าบิตนี้และเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์บนระบบที่ไม่มีการสนับสนุน 4GT แล้ว จะไม่มีผลต่อโปรแกรมประยุกต์

เคล็ดลับสำหรับการสนับสนุน 4GT มีผลบังคับใช้

คำแนะนำต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เป็นข้อมูลสรุปของการเปลี่ยนแปลงที่นักพัฒนาจะต้องให้ตรวจทานเมื่อพวกเขาให้พิจารณาการเปิดใช้งานการสนับสนุน 4GT ภายในโปรแกรมประยุกต์:
  • ใช้ GlobalMemoryStatus เพื่อดูจำนวนเนื้อที่เสมือนของผู้ใช้ทั้งหมด หลีกเลี่ยงการใช้ข้อกำหนด hard-wired ที่คงที่เช่น "#กำหนด HIGHEST_USER_ADDRESS 0xC0000000" ลองตรวจหาค่าที่แท้จริงที่ใช้งานจริง

  • หลีกเลี่ยงการเซ็นชื่อ comparisons ด้วยตัวชี้ Some applications might crash on a 4GT-enabled system for just this reason. A condition such as "if (pointer > 40000000)" will be false for a pointer that is above 2 GB.

  • Code using the highest bit to tag items (data value versus an address value) will fail. For example, a 32-bit word might be considered a user- mode address if below 0x80000000 and an error code if above. This does not work anymore.

Setting a Paging File Size

If you are using the 4GT option and have a system with greater than 3 GB ofphysical memory, you may want to consider changing the default size of yourpage file. Note that this is changed by using the System tool in ControlPanel. In Windows NT 3.51, the default pagefile size is generally 11 MBlarger than physical memory. In Windows NT 4.0, the default pagefile sizeis equal to the amount of physical memory on the system. On a 4-GBcomputer, this would result in a 4.01-GB paging file. Under suchcircumstances, the effectiveness of this paging file could be minimal,based on the total size, which is 4 GB. Accordingly, a 256-MB page filecould be a more effective use of disk space. However, having a smallerpaging size will affect the total memory commit size for applications. Youshould review these settings with the Independent Software Vendor (ISV) foryour applications that are being run with the 4GT option.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 171793 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 17:28:56 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbmt KB171793 KbMtth
คำติชม