คืนค่าความสัมพันธ์ของแฟ้ม.lnk

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:172053
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเลือกโปรแกรมจากเมนู'เริ่ม'หรือทางลัดที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น กล่องโต้ตอบ "เปิดด้วย" ถูกแสดง หรือเรียกใช้โปรแกรมระบุ
สาเหตุ
ความสัมพันธ์.lnk จะหายไป ไม่ถูกต้อง หรือเสียหาย ทางลัดไปยัง Becauseall และรายการเมนูของโปรแกรมเป็นแฟ้มที่ มีส่วนขยายเป็น.lnk เลือกหนึ่งอาจแสดง "กับ" กล่องโต้ตอบเปิด ตัว specificapplication เช่น Notepad.exe หรือ Wordpad.exe หรือไม่ทำอะไรเลย
การแก้ไข
คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ โดยการคืนค่ารีจิสทรีคีย์จากคอมพิวเตอร์ anotherworking หรือเปลี่ยนคีย์รีจิสทรีด้วยตนเอง

คำเตือน: ใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิด wideproblems ระบบ ร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้ง Windows NT เพื่อแก้ไข ได้ Microsoft ไม่รับประกันซึ่งเป็นผลมาจากการ ofRegistry ใช้ตัวแก้ไขจะสามารถแก้ไขปัญหา ใช้เครื่องมือนี้ความรับผิดชอบของคุณเอง

เมื่อต้องการคืนค่ารีจิสทรีคีย์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ทำ followingsteps:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe) และเลือกคีย์ย่อยต่อไปนี้:
    HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk						
 2. จากเมนูแก้ไข คลิกลบ
 3. บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของ Windows NT 4.0 เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe) และเลือกรีจิสทรีคีย์ HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk
 4. จากเมนูรีจิสทรี คลิกบันทึกคีย์
 5. คัดลอกแฟ้มนี้ ไปยังคอมพิวเตอร์ exhibiting ปัญหา หรือฟลอปปีดิสก์
 6. บนคอมพิวเตอร์ exhibiting ปัญหา สร้างคีย์รีจิสทรีใหม่ โดยการเลือก HKEY_CLASSES_ROOT และจากเมนูแก้ไข คลิกเพิ่มคีย์ พิมพ์.lnk สำหรับชื่อคีย์
 7. เลือกคีย์ใหม่ คลิกกู้คืนจากรีจิสทรีเมนู และเลือกแฟ้มจากคอมพิวเตอร์หรือฟลอปปีดิสก์อื่น
 8. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ทดสอบรายการเมนูโปรแกรมหรือทางลัด
เมื่อต้องการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe), เลือกคีย์ย่อย HKEY_CLASSES_ROOT และคลิกที่คีย์เพิ่มบนเมนูแก้ไข
 2. ในชื่อคีย์กล่องชนิด ".lnk" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ), และจากนั้น คลิกตกลง หมายเหตุว่า คุณควรปล่อยให้คลาสกล่องว่างเปล่า
 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มค่า คลิกตกลงเมื่อต้องการปล่อยชื่อของค่าว่าง คลิ ก REG_SZ ในรายการชนิดข้อมูล
 4. ในกล่องแก้ไขสตริง พิมพ์ "lnkfile" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ), แล้ว คลิ กตกลง
 5. เลือกคีย์.lnk ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นใหม่ภายใต้คีย์ย่อย HKEY_CLASSES_ROOT บนเมนูแก้ไข คลิกเพิ่มคีย์ และจากนั้น พิมพ์ "ShellNew" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) หมายเหตุว่า คุณควรปล่อยให้คลาสกล่องว่างเปล่า
 6. คลิกเพิ่มค่าบนเมนูแก้ไข พิมพ์ "คำสั่ง" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) ในกล่องชื่อข้อมูล REG_SZ ในกล่องชื่อข้อมูลคลิก จากนั้น "RunDLL32 AppWiz.Cpl,NewLinkHere "% 1" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) เป็นค่าสายอักขระ
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี และจากนั้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
ชนิดแฟ้ม Howto

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 172053 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 17:30:48 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfile kbhowto kbmt KB172053 KbMtth
คำติชม