NSLOOKUP: ไม่ค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ 127.0.0.1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:172060
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณรัน Nslookup.exe ที่พร้อมท์คำสั่ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้หลังจากการร้องขอ DNS หมดเวลา:
*** ไม่พบชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ 127.0.0.1: เวลาออก
*** เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์จะไม่พร้อมใช้งาน
เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์: ไม่รู้จัก
ที่อยู่: 127.0.0.1
สาเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่มีระบุในคุณสมบัติ TCP/IP ของคุณได้ ถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่มีการกำหนดค่าไว้ในไคลเอนต์ของคุณ Nslookup จะเริ่มต้นไปยังที่อยู่ย้อนกลับภายใน โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ อาจ react ในทำนองเดียวกัน
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS บนไคลเอนต์ของคุณ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกปุ่มเริ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่า คลิกแผงควบคุม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่ไอคอนเครือข่าย
  2. คลิกโปรโตคอล คลิกโพรโทคอล TCP/IP และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
  3. คลิก DNS คลิกเพิ่ม และจากนั้น ให้พิมพ์ ip แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณ
  4. คลิกเพิ่ม คลิกตกลง และจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 172060 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 17:31:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo kbnetwork kbmt KB172060 KbMtth
คำติชม