รุ่นปรับปรุงของ Microsoft Jet 3.5 พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:172733
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
คำเตือน เมื่อต้องการใช้ service pack นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจำเป็นต้องมี 3.51.0623 รุ่นของ Microsoft Jet หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีรุ่นก่อนหน้าของ Jet มากกว่าค่านี้ คุณต้องปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณกับ Microsoft Office 97 Service Release 1 (SR-2)

ความล้มเหลวในการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังรุ่น Jet ที่เหมาะสมอาจส่งผลเสียหายกับผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลของคุณ หรืออาจทำให้ข้อมูลเสียหาย


หมายเหตุ Jet35sp3.exe (Microsoft Jet 3.5 Service Pack 3) แทน Jet35sp2.exe (Microsoft Jet 3.5 Service Pack 2), ซึ่งมีการอ้างอิง หน้า 2-SR 97 ของ Microsoft Office บนเครื่องมือบนเว็บ (http://office.microsoft.com/) 2 Service Pack และ Service Pack 3 การมีทั้งปี ได้ 2000 ตาม อย่างไรก็ตาม 3 Service Pack ยังมีความปลอดภัยเพิ่มเติม การปรับปรุงที่ไม่มีอยู่ใน Service Pack 2 การ ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง 2 Service Pack หรือ Service Pack 3 การ คุณควรติดตั้ง Service Pack 3 การนั้น

แฟ้ม Jet35sp3.exe ที่ประกอบด้วยการปรับปรุงแฟ้ม.dll หลายที่อยู่ มาพร้อมกับ Microsoft Access 97 รุ่นของ Microsoft Office 97 Professional 5.0 รุ่นของ Microsoft Visual Basic หรือผลิตภัณฑ์รุ่นที่ใหม่กว่า และอื่น ๆ ที่ รวม Jet 3.5 x แสดงรุ่นของโปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Jet 3.51 ผิด การปรับปรุงโปรแกรมอรรถประโยชน์การกระชับข้อมูลที่รวมการกระชับและซ่อมแซมลงในเดียว ขั้นตอน นอกจากนี้ Jet database engine รุ่นปรับปรุงสร้างภาพ ข้อผิดพลาด ถ้ายังพบปัญหาในระหว่างกระบวนการกระชับข้อมูล สร้างแล้ว ตาราง MSysCompactError ในฐานข้อมูลปลายทาง

หมายเหตุ มีการปรับปรุง Jetcomp.exe ซึ่งมาพร้อมกับ Jet35sp3.exe บน 1 กันยายน 1998 ขณะนี้คุณสามารถใช้ Jetcomp.exe บนฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย และ ฐานข้อมูลที่มีรหัสผ่านฐานข้อมูล Jet35sp3.exe Jet 3.52 ที่มีในขณะนี้ (MSjt4jlt.dll) Jet 3.52 เท่านั้นทำงานกับผู้ให้บริการ OLE DB ของ Jet / กำลัง ADO เมื่อต้องการข้อมูล Jet ผ่านทางผู้ให้บริการ Jet OLE DB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู บทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
190463 MDAC, DA SDK, ODBC, OLE DB, ADO, RDS และ ADO/MD มีอะไรบ้าง
หมายเหตุ Jetcomp.exe คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์แบบสแตนด์อโลนที่ช่วยให้คุณใช้การกระชับ ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น ด้วยฐานข้อมูล Microsoft Jet โปรแกรม 3.x โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้อาจเป็น ใช้ร่วมกับโปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Jet 3.51 สำหรับการกู้คืน ฐานข้อมูลที่เสียหาย แม้ว่าคุณจะสามารถใช้ Microsoft Access โปรแกรมอรรถประโยชน์การกระชับข้อมูลหรือวิธีการCompactDatabaseกับเอ็นจินการฐานข้อมูล Microsoft Jet 3.51, Jetcomp.exe อาจ ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลบางอย่างที่ไม่มีโปรแกรมอรรถประโยชน์เหล่านี้ นี่คือ เนื่องจาก Microsoft Access กระชับ ยูทิลิตี้และCompactDatabaseวิธีพยายามที่จะเปิด และปิดฐานข้อมูลก่อนทำการ ทำกระชับ ในบางกรณีซึ่งโปรแกรมอรรถประโยชน์เหล่านี้อาจไม่สามารถเปิดใหม่อีกครั้ง ฐานข้อมูล กระชับจะไม่สามารถดำเนินการต่อไป การทำให้ไม่สามารถกู้คืนของการ ฐานข้อมูล Jetcomp.exe ไม่พยายามที่จะเปิด และปิดฐานข้อมูลก่อน กระชับ และอาจสามารถกู้คืนบางฐานข้อมูลที่ Microsoft Access โปรแกรมอรรถประโยชน์การกระชับและวิธีการCompactDatabaseไม่

มีอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ JetComp.exe ในภาษาอังกฤษเท่านั้น และไม่ได้รับการสนับสนุน โดยบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ JetComp.exe เพื่อกระชับฐานข้อมูลในภาษาใด ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft Jet database engine Jetcomp.exe เป็นง่ายดายได้อย่างอิสระ โปรแกรมอรรถประโยชน์ แต่ที่แตกต่างอย่างใดอย่างหนึ่งของการติดตั้งผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
 • Microsoft Office 97
 • Microsoft Access 97
 • Microsoft Visual Basic 5.0
 • ใน Microsoft Office สำหรับนักพัฒนารุ่น 97 ขณะที่เรียกใช้ แอพลิเคชันที่มี Microsoft Access รุ่นขณะทำงาน 97
 • แอพลิเคชันขณะทำงานที่ 5.0 Visual Basic ของ Microsoft ที่ มีกลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Jet 3.5
ที่ แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากการดาวน์โหลดของ Microsoft ศูนย์:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

หมายเหตุ มีการปรับปรุงการ Jet35sp3.exe บน 11 ตุลาคม 1999 ถ้าคุณไว้ก่อนหน้านี้ การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ และต้องการใช้ตัวควบคุมผลของความปลอดภัย มีให้ในการปรับปรุง Mstext35.dll เรียกใช้แฟ้ม Mstext35.reg ที่ติดตั้งไว้ เมื่อต้องการ เรียกใช้แฟ้ม Mstext35.reg ค้นหาแฟ้มบนระบบของคุณ แล้ว คลิกสองครั้ง

Jet 3.5 SP3 รุ่นปัจจุบันประกอบด้วยการ แฟ้มต่อไปนี้:
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้ม
Advpack.dll4.71.1015.074,960
Jetcomp.exe1.0.715.039,424
Msexcl35.dll3.51.3227.2252,688
Msjet35.dll3.51.3328.01,050,896
Msjt4jlt.dll3.52.3328.01,238,288
Msltus35.dll3.51.3227.2168,720
Mspdox35.dll3.51.3007.0250,128
Msrepl35.dll3.51.3225.0415,504
Msrpfs35.dll3.51.2826.044,304
Mstext35.dll3.51.3330.0166,672
W95inf16.dll4.71.704.02,272
W95inf32.dll4.71.16.04,608

แฟ้ม Jet35SP3.doc นอกจากนี้จะรวมอยู่ด้วย แฟ้มนี้อธิบายถึงคำแนะนำการติดตั้ง สำหรับการปรับปรุง และเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์การกระชับข้อมูลการปรับปรุงใหม่

วิธีการตรวจสอบระดับ service pack ปัจจุบันสำหรับ Jet 3.5

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดระดับ Jet 3.5 service pack ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
หมายเหตุ เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ให้ดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ในการ เริ่ม เมนู คลิก ค้นหา.
 2. ในบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหาภายใต้ตัวช่วยค้นหา คลิก แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด.
 3. ในการ ทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้ม กล่อง ชนิด msjet35.dllแล้ว คลิก ค้นหา.
 4. ในรายการของแฟ้ม คลิกขวาแฟ้ม msjet35.dll ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Windows\System32 (หรือ Windows\System) และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 5. คลิกแท็บรุ่น และจากนั้น ให้ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อกำหนดระดับการ pack บริการ Jet 4.0 ปัจจุบัน:
เวอร์ชั่น Msjet35.dllระดับของ jet 3.5 Service Pack
3.51.2723.0Service Pack 2 (SP2)
3.51.3203.0Service Pack 3 (SP3)
3.51.3328.0Service Pack 3 (SP3) ปรับปรุงความปลอดภัยแล้ว

วิธีการติดตั้งการปรับปรุง Jet 3.5

Jet35SP3.exe คือ self ตัวขยายการเก็บถาวรที่จะขยาย DLL แฟ้มไว้ในโฟลเดอร์ Windows\System การติดตั้งการปรับปรุง 3.5 Jet เรียบร้อยแล้ว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีบริการย่อย 2 การเข้าถึง หรือ ของ Office 97. เมื่อต้องการตรวจสอบ ว่าคุณมีบริการย่อย 2 การเข้าถึง หรือ ของ Office 97 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่ม Microsoft Access 97 และจากนั้น คลิก ยกเลิก เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้เปิดฐานข้อมูล
  2. ในการ ความช่วยเหลือ เมนู คลิก เกี่ยวกับการเข้าถึงของ Microsoft.

   รุ่นที่วางจำหน่ายให้บริการอยู่ในรายการได้โดยตรง ภาย ใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ และข้อมูลลิขสิทธิ์ที่ข้างบน ถ้าบรรทัดนี้มีข้อความ SR-1 หรือสูญหายอย่างสมบูรณ์ คุณต้องได้รับการปรับปรุง Service Release 2 จาก เครื่องมือบนเว็บที่อธิบายไว้ในส่วน "สรุป" ของบทความนี้
 2. ดาวน์โหลด Jet35SP3.exe ลงในโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ดิสก์
 3. ใน Windows Explorer คลิกสองครั้ง Jet35SP3.exe.
คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงเกิด ลักษณะพิเศษ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Jet 3.5 SP3 รุ่นแรกมีอยู่ต่อไปนี้ แฟ้ม:
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้ม
Msjet35.dll3.51.3203.01,050,384
Msrepl35.dll3.51.3007.1415,504
Msjt4jlt.dll3.52.3203.01,238,800
Msexcl35.dll3.51.2723.2250,640
Mspdox35.dll3.51.3007.0250,128
Msrpfs35.dll3.51.2826.044,304
Mstext35.dll3.51.3203.0166,672
Jetcomp.exe1.0.1526.039,424
แฟ้ม Jet35SP3.doc นอกจากนี้จะรวมอยู่ด้วย แฟ้มนี้อธิบายถึงคำแนะนำการติดตั้ง สำหรับการปรับปรุง และเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์การกระชับข้อมูลการปรับปรุงใหม่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่มีอยู่ซึ่งอาจถูกแก้ไขได้ด้วย รุ่นที่ปรับปรุงของ Microsoft Jet โปรดอ่านบทความต่อไปนี้ในการ Microsoft Knowledge Base:
239105 ข้อความ IISAM ช่วยให้ผู้ใช้ที่บรรทัดใช้ผนวกข้อมูลไปยังระบบแฟ้ม
239104 นิพจน์ jet สามารถดำเนินการแบบสอบถาม ด้วย Visual Basic ไม่ปลอดภัยสำหรับฟังก์ชันของโปรแกรมประยุกต์
239106 ข้อผิดพลาดข้อความกำลังทำงานถามเมื่อเงื่อนไขเป็นเครื่องหมายคำถามเท่านั้น
235960 "ส่วนคำสั่ง ORDER BY ไม่ถูกต้อง..." ข้อผิดพลาดกับตารางที่เชื่อมโยง

170779 ลักษณะการทำงานที่สอดคล้องกับคีย์หลักหลายเขต

160893 การทำแบบสอบถามตาราง SQL Server ที่เชื่อมโยงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด

158933 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "<Database name="">ไม่มีดัชนีในตารางนี้"</Database>

178650 ตัวประมวลผลแบบคู่คอมพิวเตอร์แฮงค์เมื่อมีการให้เรียกใช้แบบสอบถาม

191916 ACC97: ไม่พบโดยทั่วไปจุดเพื่อการซิงโครไนส์แบบจำลองหลังจากปี 2000

191743 ACC97: " 2004: หน่วยความจำ" ข้อผิดพลาดเมื่อเรียกใช้แบบสอบถาม

191883 บัญชี: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะถูกบันทึกไปยังระเบียนที่ไม่ถูกต้อง

221478 ACC97: ตารางและแผ่นคุณสมบัติ QBE จะเก็บค่าวันที่เป็นสายอักขระ

225353 ACC97: ข้อผิดพลาดในการส่งออกตาราง access หรือแบบสอบถามไปยังแฟ้ม Excel ที่มีอยู่กับแผ่นงานแผนภูมิ

225422 ACC97: การรวมภายนอกส่งกลับระเบียนที่ไม่ถูกต้องกับตาราง ODBC เปรียบเทียบกับตารางภายในเครื่อง

225351 ผิดพลาด ACC97: "แฟ้ม" อยู่แล้วในการใช้การเปิดตารางที่เชื่อมโยงในแหล่งข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวหลังจากใช้การปรับปรุง SR-2

227259 ACC97: "ไม่ชัดเจนคอลัมน์ชื่อในรายการเลือก" ในการรวมภายนอกกับตาราง ORACLE ที่เชื่อมโยง

227413 ACC97: "ODBC เรียกล้มเหลว" พลาดการเรียงลำดับบนเขตข้อมูลในตารางที่เชื่อมโยง DB2

inf

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 172733 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 17:39:17 - ฉบับแก้ไข: 10.0

Microsoft Access 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseadvanced kbinfo kbdownload kbhowto kbmt KB172733 KbMtth
คำติชม