ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการคืนค่าแฟ้มฐานข้อมูล DHCP ที่เสียหาย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:173396
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการที่อาจจะใช้ในการกู้คืนฐานข้อมูลแบบไดนามิก Host Configuration Protocol (DHCP) เสียหาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ต่อไปนี้ปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT Server รุ่น 3.51 และ 4.0 เมื่อฐานข้อมูล DHCP เสียหาย:
รหัสเหตุการณ์: 1014
แหล่งที่มา: DhcpServer
คำอธิบาย: ฐานข้อมูลการ Jet คืนข้อผิดพลาดต่อไปนี้: -510
หรือ
รหัสเหตุการณ์: 1014
แหล่งที่มา: DhcpServer
คำอธิบาย: ฐานข้อมูลการ Jet คืนข้อผิดพลาดต่อไปนี้: -1022
หรือ
รหัสเหตุการณ์: 1014
แหล่งที่มา: DhcpServer
คำอธิบาย: ฐานข้อมูลการ Jet คืนข้อผิดพลาดต่อไปนี้: -1850
ถ้าคุณใช้ Jet.exe กระชับฐานข้อมูล DHCP คุณจะไม่สามารถแก้ปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
153476เซิร์ฟเวอร์ DHCP ของ windows NT 3.51 ไม่กำหนดที่อยู่ IP ไปยังไคลเอนต์
ฐานข้อมูล DHCP จะอยู่ในแฟ้ม Dhcp.mdb อยู่ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Dhcp เซิร์ฟเวอร์ DHCP ใช้แฟ้มนี้เพื่อบันทึก และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่ต้องการใช้งานอยู่และการจองสินค้านอกจากนี้ส่วนใหญ่ของข้อมูลนี้จะอยู่ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
Windows NT 4.0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Configuration


Windows 2000::
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DhcpServer\Configuration
ทุกครั้งที่บริการ DHCP ปิดลงอย่างถูกต้อง มันทำสำเนาสำรองของแฟ้มฐานข้อมูล (Dhcp.mdb) และคีย์รีจิสทรี ข้อมูลสำรองจากรีจิสทรีที่มีอยู่ในแฟ้ม Dhcpcfg สำหรับ Windows NT 3.51 แฟ้ม Dhcp.mdb อยู่ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Dhcp\Backup\Jet ใน Windows NT 4.0 แฟ้ม Dhcp.mdb อยู่ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Dhcp\Backup\Jet\New ทั้งสองรุ่นของ Windows NT เก็บแฟ้ม Dhcpcfg ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Dhcp\Backup

การกู้คืนฐานข้อมูล DHCP เสียหาย ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • การคืนค่าสำเนาสำรองของแฟ้มฐานข้อมูล Dhcp.mdb

  - หรือ -
 • สร้างแฟ้มฐานข้อมูลใหม่โดยใช้รีจิสทรีคีย์การตั้งค่าคอนฟิก DHCP
การคืนค่าสำเนาสำรองของแฟ้มฐานข้อมูลเป็นวิธีที่แนะนำเนื่องจากคุณจะไม่เสียข้อมูลเมื่อคุณใช้

หลังจากที่คุณกู้คืนแฟ้มฐานข้อมูลของคุณโดยใช้วิธีการกล่าวถึงก่อนหน้าอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณต้องปรับยอดข้อมูลระหว่างแฟ้มฐานข้อมูลและข้อมูลรีจิสทรี

หมายเหตุ:: ขั้นตอนต่อไปนี้การอนุมานว่า เซิร์ฟเวอร์ DHCP ของคุณจะไม่เริ่มทำงานเนื่องจากของฐานข้อมูล DHCP เสียหาย หากมีการเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ DHCP ของคุณ แต่ฐานข้อมูลที่เสียหาย คุณจำเป็นต้องเริ่มการทำงาน โดยการหยุดบริการ

เมื่อต้องหยุดบริการเซิร์ฟเวอร์ DHCP พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
หยุดสุทธิ dhcpserver

การคืนค่าสำเนาสำรองของฐานข้อมูลนั้น

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. ย้ายแฟ้มจากโฟลเดอร์ DHCP ที่มีอยู่ไปยังตำแหน่งอื่น กำลังระวังรักษาโครงสร้างโฟลเดอร์ของ DHCP ยัง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง แล้วกด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
  %SystemRoot%\system32\DHCP\*.* ย้าย c:\Olddhcp md C:\Olddhcp
 2. เอาแฟ้มฐานข้อมูลที่เสียหาย
 3. คัดลอกแฟ้มฐานข้อมูลที่สำรองไว้ในโฟลเดอร์ DHCP โดยการพิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้ว กด ENTER:
  • windows NT 3.51

   การคัดลอก %SystemRoot%\system32\dhcp\dhcp.mdb %SystemRoot%\system32\dhcp\backup\jet\dhcp.mdb
  • Windows NT 4.0

   การคัดลอก %SystemRoot%\system32\dhcp\dhcp.mdb %SystemRoot%\system32\dhcp\backup\jet\new\dhcp.mdb
ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Microsoft Windows 2000 ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้เพื่อกู้คืนเซิร์ฟเวอร์ DHCP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters
เปลี่ยนค่า REG_DWORD RestoreFlag ในคีย์รีจิสทรีนี้เป็น 1

นอกจากนี้คุณอาจเลือกคืนค่าแฟ้ม Dhcp.mdb ไปยังโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Dhcp จากเทปสำรองข้อมูลหรือสื่อที่มีการสำรองข้อมูลอื่น ๆ

เนื่องจากที่คุณกำลังใช้แฟ้มฐานข้อมูลมีอยู่ ไม่ว่าคุณเรียกคืนจากสื่อสำรองข้อมูลหรือโฟลเดอร์ที่มีการสำรองข้อมูล คุณต้องใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Jetpack การบีบอัดได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
145881วิธีการใช้ Jetpack.exe การกระชับ WINS แบบ หรือฐานข้อมูล DHCP
ขั้นตอนข้างต้นควรทำให้เกิดการเรียกใช้บริการที่จะเริ่มการทำงาน แต่ถ้าข้อมูลขอบข่ายของคุณไม่พบ คุณต้องใช้สำเนาสำรองของแฟ้มรีจิสทรี Dhcpcfg การกู้คืนข้อมูลของขอบเขตและการจองสินค้า ดูขั้นตอนที่ 5 ถึง 11 ในส่วน "จากในสร้างเซิร์ฟเวอร์ DHCP" ของบทความต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
130642วิธีการย้ายฐานข้อมูล DHCP ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นของ Windows

การสร้างแฟ้มฐานข้อมูลใหม่

 1. ย้ายแฟ้มต่าง ๆ ในโฟลเดอร์ DHCP ที่มีอยู่ไปยังตำแหน่งอื่น กำลังระวังรักษาโครงสร้างโฟลเดอร์ของ DHCP ยัง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
  md c:\olddhcp ย้าย %SystemRoot%\system32\dhcp\*.* c:\olddhcp
 2. เลือกขั้นตอนถัดไปจากรายการแบบต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows NT Server ที่คุณกำลังใช้:

  เซิร์ฟเวอร์ windows NT 3.51:

  ขยายสำเนาใหม่ของ System.mdb จากแหล่งข้อมูลสื่อต้นฉบับของ Windows NT Server โดยการใส่แผ่นซีดีของ Windows NT Server 3.51 เดิมลงในไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
  expand D:\I386\System.md_ %SystemRoot%\System32\Dhcp\System.mdb

  where D: is your CD-ROM drive and i386 is your platform.

  Windows NT Server 4.0:

  Restart the DHCP server with an empty DHCP folder. Windows NT 4.0 and Windows 2000 do not use a System.mdb file.
The above procedure should allow the service to start, but if your scopeinformation is missing, you must use a backup copy of theDhcpcfg registry file to restore your scope and reservation information.See steps 5 through 11 in the "From the New DHCP Server" section ofthe following article:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
130642How to Move a DHCP Database to Another Windows Server

Reconciling DHCP Information

After you generate a new database file, you may notice that the scopeinformation is present, but no active leases are displayed. To regain theactive leases, you must reconcile the database with the information inthe registry using the following steps:
 1. From DHCP Manager, click your scope, and then click Active Leases on the Scope menu.
 2. In the Active Leases dialog box, click Reconcile.
 3. คลิกตกลง Your active leases will appear in the Active Leases dialog box.
หมายเหตุ:: When you view the properties for a client lease, the computer name will be listed as the IP address of the lease and an arbitrary hexadecimal value will be listed as the client identifier. These will be replaced with the appropriate information as the clients renew their leases.

ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นสำหรับแต่ละขอบเขตที่ซึ่งคุณต้องกระทบยอดต้องการ

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ DHCP ของ Windows NT Server 4.0 SP2 หรือในภายหลัง คุณต้องเปิดการตรวจหาความขัดแย้งของ IP ตามที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้:

161430กำลังตรวจหา และ Flagging สำเนาที่อยู่ IP

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 173396 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 17:46:29 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbnetwork kbmt KB173396 KbMtth
คำติชม