ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: WD: Word ไม่สามารถเปิดเอกสาร

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:173547
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ ข้อผิดพลาดปรากฏเมื่อคุณพยายามเปิดเอกสาร Word

กรณีที่ 1: เอกสารมีป้องกัน ด้วยรหัสผ่านหลาย

ไม่มีเปิดเอกสาร ถ้าคุณกำลังใช้ Word 6xหรือ Word 7xปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Word ไม่สามารถเปิดเอกสาร: <path> \ <filename></filename> </path>
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • ตัวแปรของไดเรกตอรีชั่วคราวที่ชี้ไปที่ไดรฟ์ที่มีมากกว่า 2 กิเนื้อที่ดิสก์ที่ว่างที่พร้อมใช้งาน

  -และ-
 • เอกสารได้รับการป้องกัน ด้วยรหัสผ่านที่สอง (รหัสผ่านการเปิดและปรับเปลี่ยนรหัสผ่าน)หมายเหตุ:: ใน Word 6xและ Word 7xปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณใช้รหัสผ่านป้องกันและ/หรือรหัสผ่านสำรองเขียน
หลังจากที่คุณ ได้อย่างถูกต้องชนิดรหัสแรกผ่าน (เรียกว่ารหัสผ่านเปิด) สำหรับการเข้าถึงแฟ้ม กล่องโต้ตอบที่สองปรากฏขึ้นพร้อมกับตัวเลือก (1) ป้อนรหัสผ่านการเปิด หรืออีกวิธีหนึ่งคือ, (2) เข้าแฟ้มแบบอ่านอย่างเดียว โดยการคลิกปุ่มแบบอ่านอย่างเดียว

หลังจากที่คุณคลิกอ่านอย่างเดียว(ไม่ มีการป้อนรหัสผ่าน modify), เอกสารล้มเหลวในการเปิด

กรณีที่ 2: ที่คุณพยายามจะเปิดเอกสารที่ถูกใช้โดยบุคคลอื่น

เมื่อคุณพยายามเปิดเอกสารที่ถูกใช้โดยผู้ใช้อื่น คุณจะกำหนดตัวเลือกเพื่อเปิดสำเนาแบบอ่านอย่างเดียวของเอกสาร และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
<path>\ <document.doc>ถูกใช้โดย <username> คุณต้องการทำสำเนา</username></document.doc></path>
ซึ่ง <path> \ <document.doc>คือตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของเอกสาร และ<username>มีชื่อของบุคคลที่มีการเปิดเอกสาร</username></document.doc></path>

หลังจากที่คุณคลิกตกลงปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Word ไม่สามารถเปิดเอกสารได้ ลองใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้::
-บนเมนู'แฟ้ม' คลิกเปิดเพื่อเปิดเอกสาร
-ทำให้แน่ใจว่า เอกสารมีนามสกุลเป็น.doc ด้วย
หลังจากที่คุณคลิกตกลงเอกสารล้มเหลวในการเปิด

กรณีที่ 3: ที่คุณพยายามจะเปิดเอกสารที่บันทึกไว้กับการอ่านอย่างเดียวที่แนะนำ

เมื่อคุณพยายามเปิดเอกสารที่ถูกบันทึกไว้ด้วยแนะนำให้อ่านอย่างเดียวปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Word ไม่สามารถเปิดเอกสารได้ ลองใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้::
-บนเมนู'แฟ้ม' คลิกเปิดเพื่อเปิดเอกสาร
-ทำให้แน่ใจว่า เอกสารมีนามสกุลเป็น.doc ด้วย
หลังจากที่คุณคลิกตกลงเอกสารล้มเหลวในการเปิด
สาเหตุ
มีตัวแปรไม่ครบ ดังนั้น เนื้อที่ว่างดิสก์ปัจจุบันปรากฏขึ้นเพื่อที่ มีค่าน้อยกว่ายอดเงินที่จำเป็นสำหรับการสร้างแฟ้มชั่วคราวการเชื่อมโยง
การแก้ไข
ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Word รุ่น 7.0a สำหรับ Windows 95, Winword.exe แฟ้มการปรับปรุงที่แก้ไขปัญหานี้จะพร้อมใช้งานจากฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Microsoft ไม่มีการหลายรุ่นของโปรแกรมปรับปรุงนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณขอรับรุ่นล่าสุด
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ชั่วคราว ใช้ใด ๆ ของวิธีการต่อไปนี้

วิธีที่ 1: การตั้งค่าตัวแปรของสภาพแวดล้อม TEMP

Set the TEMP environment variable to point to a FAT (file allocation table) or NTFS (NTFS file system) drive that contains less than 2 GB of free space. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. Close all open programs
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 3. คลิกสองครั้งระบบ:icon, click theขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกสภาพแวดล้อม.

  หมายเหตุ:: On Microsoft Windows NT 4.0, double-click theระบบ:icon, and then click theสภาพแวดล้อมแท็บ
 4. ในการUser Variablebox, select theTEMPvariable.
 5. ในการค่าbox, type the path to the new location--a drive that contains less than 2 GB of free space.
 6. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

Method 2: Create a Swap File to Reduce the Amount of Perceived Disk Space

On the drive on which the Temp directory is located, create a swap file large enough to create the impression of less free disk space (less than 2 GB).

Method 3: Use NTFS (Case 1 only)

Use NTFS to set the permissions of the file. Give the document read-only permission at the NTFS file level, rather than protecting it with a password in Word.
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
189439WD97: Word Fails to Open "Cannot Open the Existing Square Symbol"
readonly read only temp dir directory failed to open password

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ