Windows NT Server Tools for Windows NT Workstation 4.0 พร้อมใช้งาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:173673
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงการ Windows NT Server เครื่องมือสำหรับ Windows NTเวิร์กสเตชัน 4.0 เครื่องมือเหล่านี้จะพร้อมใช้งานในแบบ self-extractingแฟ้ม Srvtools.exe และ ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ใน Windows NT 4.0ซีดีรอมเซิร์ฟเวอร์:

Clients\Srvtools\Winnt

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม โปรแกรม
ข้อมูลเพิ่มเติม
อนุญาตให้ใช้ Windows ใน Windows NT Server เครื่องมือสำหรับ Windows NT Workstation 4.0เวิร์กสเตชัน NT 4.0 ในการดูแล Windows NT 3.x และ 4.0 เซิร์ฟเวอร์จากระยะไกลและตัวควบคุมโดเมน

ใน Windows NT Server เครื่องมือสำหรับ Windows NT Workstation 4.0 พร้อมใช้งานในแฟ้ม Srvtools.exe รวมตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์และตัวจัดการผู้ใช้

ใน Windows NT Server เครื่องมือสำหรับ Windows NT Workstation 4.0 พร้อมใช้งานบนซีดีรอม Windows NT 4.0 Server รวมจัดการ DHCP นโยบายของระบบตัวแก้ไข ผู้ดูแลการเข้าถึงระยะไกล ตัวจัดการ RemoteBoot และผู้ จัดการ WINSนอกเหนือจากตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์และตัวจัดการผู้ใช้

เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องมือเซิร์ฟเวอร์ของ Windows NT ซึ่งมีอยู่ที่มีอยู่ในไฟล์ Srvtools.exeใน Windows NT Workstation 4.0 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ขยายแฟ้ม Srvtools.exe ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32
  2. สร้างไอคอนบนเดสก์ท็อปของคุณสำหรับการ Srvmgr.exe (โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์) และ Usrmgr.exe (ตัวจัดการผู้ใช้สำหรับโดเมน) แฟ้มในของคุณ โฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32
หมายเหตุ: เครื่องมือพร้อมใช้งานในแฟ้ม Srvtools.exe อยู่สำหรับการใช้งานเท่านั้นWindows NT Workstation 4.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Intel

เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องมือ Windows NT เซิร์ฟเวอร์จากเซิร์ฟเวอร์ Windows NT 4.0ซีดีรอมใน Windows NT Workstation 4.0 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. เรียกใช้โปรแกรม Setup.bat ในโฟลเดอร์ Clients\Srvtools\Winnt บนนั้น เซิร์ฟเวอร์ Windows NT 4.0 ซีดีรอม
  2. สร้างไอคอนบนเดสก์ท็อปของคุณสำหรับการ Dhcpadmn.exe (จัดการ DHCP), Poledit.exe (ระบบแก้ไขนโยบาย), Rasadmin.exe (ถึงระยะไกล ผู้ดูแลระบบ), Rplmgr.exe (RemoteBoot Manager) Srvmgr.exe (เซิร์ฟเวอร์ 'ตัวจัดการ'), Usrmgr.exe (ตัวจัดการผู้ใช้สำหรับโดเมน), และ Winsadmn.exe (WINS แฟ้มตัวจัดการ) ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32

หมายเหตุ: เครื่องมือมีอยู่บนซีดีรอม Windows NT 4.0 เซิร์ฟเวอร์จะใช้บนใด ๆ ได้รับการสนับสนุนแพลตฟอร์ม Windows NT 4.0 (DEC Alpha, Intel, MIPS หรือPowerPC)
i386 สำหรับผู้ดูแล

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 173673 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 17:49:31 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbmt KB173673 KbMtth
คำติชม