คำอธิบายเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:174074
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยคำอธิบายของต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบ - เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และเคล็ดลับสำหรับ interpreting เหล่านั้น

เหตุการณ์เหล่านี้จะปรากฏทั้งหมดอยู่ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย และจะถูกบันทึกไว้กับแหล่งที่มาของ "ความปลอดภัย"
ข้อมูลเพิ่มเติม
  Event ID: 512    Type: Success AuditDescription: Windows NT is starting up.  Event ID: 513    Type: Success AuditDescription: Windows NT is shutting down. All logon sessions will be       terminated by this shutdown.  Event ID: 514    Type: Success AuditDescription: An authentication package has been loaded by the Local       Security Authority. This authentication package will be       used to authenticate logon attempts.       Authentication Package Name: %1  Event ID: 515    Type: Success AuditDescription: A trusted logon process has registered with the Local       Security Authority. This logon process will be trusted to       submit logon requests.       Logon Process Name: %1  Event ID: 516    Type: Success AuditDescription: Internal resources allocated for the queuing of audit       messages have been exhausted, leading to the loss of some       audits.       Number of audit messages discarded: %1  Event ID: 517    Type: Success AuditDescription: The audit log was cleared       Primary User Name: %1   Primary Domain: %2       Primary Logon ID: %3    Client User Name: %4       Client Domain: %5     Client Logon ID: %6  Event ID: 518    Type: Success AuditDescription: A notification package has been loaded by the Security       Account Manager. This package will be notified of any       account or password changes.       Notification Package Name: %1  Event ID: 528    Type: Success AuditDescription: Successful Logon:       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3       Logon Type: %4       Logon Process: %5     Authentication Package: %6       Workstation Name: %7  Event ID: 529    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: Unknown user name or bad password       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 530    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: Account logon time restriction violation       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 531    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: Account currently disabled       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 532    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: The specified user account has expired       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 533    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: User not allowed to logon at this computer       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 534    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: The user has not been granted the requested logon       type at this machine       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 535    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: The specified account's password has expired       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 536    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: The NetLogon component is not active       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 537    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: An unexpected error occurred during logon       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 538    Type: Success AuditDescription: User Logoff:       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3       Logon Type: %4  Event ID: 539    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: Account locked out       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 560    Type: Success AuditDescription: Object Open:       Object Server: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID: {%5,%6}       Process ID: %7       Primary User Name: %8       Primary Domain: %9     Primary Logon ID: %10       Client User Name: %11   Client Domain: %12       Client Logon ID: %13    Accesses %14       Privileges %15  Event ID: 561    Type: Success AuditDescription: Handle Allocated:       Handle ID: %1       Operation ID: {%2,%3}       Process ID: %4  Event ID: 562    Type: Success AuditDescription: Handle Closed:       Object Server: %1     Handle ID: %2       Process ID: %3  Event ID: 563    Type: Success AuditDescription: Object Open for Delete:       Object Server: %1     Object  Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID: {%5,%6}       Process ID: %7       Primary User Name: %8       Primary Domain: %9     Primary Logon ID: %10       Client User Name: %11   Client Domain: %12       Client Logon ID: %13    Accesses %14       Privileges %15  Event ID: 564    Type: Success AuditDescription: Object Deleted:       Object Server: %1     Handle ID: %2       Process ID: %3  Event ID: 576    Type: Success AuditDescription: Special privileges assigned to new logon:       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3       Assigned: %4  Event ID: 577    Type: Success AuditDescription: Privileged Service Called:       Server: %1       Service: %2       Primary User Name: %3   Primary Domain: %4       Primary Logon ID: %5    Client User Name: %6       Client Domain: %7     Client Logon ID: %8       Privileges: %9  Event ID: 578    Type: Failure AuditDescription: Privileged object operation:       Object Server: %1     Object Handle: %2       Process ID: %3       Primary User Name: %4       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6       Client User Name: %7    Client Domain: %8       Client Logon ID: %9    Privileges: %10  Event ID: 592    Type: Success AuditDescription: A new process has been created:       New Process ID: %1     Image File Name: %2       Creator Process ID: %3   User Name: %4       Domain: %5         Logon ID: %6  Event ID: 593    Type: Success AuditDescription: A process has exited:       Process ID: %1       User Name: %2       Domain: %3       Logon ID: %4  Event ID: 594    Type: Success AuditDescription: A handle to an object has been duplicated:       Source Handle ID: %1    Source Process ID: %2       Target Handle ID: %3    Target Process ID: %4  Event ID: 595    Type: Success AuditDescription: Indirect access to an object has been obtained:       Object  Type: %1     Object Name: %2       Process ID: %3       Primary User Name: %4       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6       Client User Name: %7    Client Domain: %8       Client Logon ID: %9    Accesses: %10  Event ID: 608    Type: Success AuditDescription: User Right Assigned:       User Right: %1       Assigned To: %2       Assigned By:       User Name: %3       Domain: %4       Logon ID: %5  Event ID: 609    Type: Success AuditDescription: User Right Removed:       User Right: %1       Removed From: %2       Removed By:       User Name: %3       Domain: %4       Logon ID: %5  Event ID: 610    Type: Success AuditDescription: New Trusted Domain:       Domain Name: %1      Domain ID: %2       Established By:       User Name: %3       Domain: %4       Logon ID: %5  Event ID: 611    Type: Success AuditDescription: Removing Trusted Domain:       Domain Name: %1      Domain ID: %2       Removed By:       User Name: %3       Domain: %4       Logon ID: %5  Event ID: 612    Type: Success AuditDescription: Audit Policy Change:       New Policy:       Success  Failure        %1     %2  System        %3     %4  Logon/Logoff        %5     %6  Object Access        %7     %8  Privilege Use        %9    %10  Detailed Tracking       %11    %12  Policy Change       %13    %14  Account Management       Changed By:       User Name: %15       Domain Name: %16       Logon ID: %17  Event ID: 624    Type: Success AuditDescription: User Account Created:       New Account Name: %1    New Domain: %2       New Account ID: %3     Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges %7  Event ID: 625    Type: Success AuditDescription: User Account Type Change:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   New Type: %4       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6       Caller Logon ID: %7  Event ID: 626    Type: Success AuditDescription: User Account Enabled:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6  Event ID: 627    Type: Success AuditDescription: Change Password Attempt:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 628    Type: Success AuditDescription: User Account password set:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6  Event ID: 629    Type: Success AuditDescription: User Account Disabled:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6  Event ID: 630    Type: Success AuditDescription: User Account Deleted:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 631    Type: Success AuditDescription: Global Group Created:       New Account Name: %1    New Domain: %2       New Account ID: %3     Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 632    Type: Success AuditDescription: Global Group Member Added:       Member: %1         Target Account Name: %2       Target Domain: %3     Target Account ID: %4       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8  Event ID: 633    Type: Success AuditDescription: Global Group Member Removed:       Member: %1         Target Account Name: %2       Target Domain: %3     Target Account ID: %4       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8  Event ID: 634    Type: Success AuditDescription: Global Group Deleted:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 635    Type: Success AuditDescription: Local Group Created:       New Account Name: %1    New Domain: %2       New Account ID: %3     Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 636    Type: Success AuditDescription: Local Group Member Added:       Member: %1         Target Account Name: %2       Target Domain: %3     Target Account ID: %4       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8  Event ID: 637    Type: Success AuditDescription: Local Group Member Removed:       Member: %1         Target Account Name: %2       Target Domain: %3     Target Account ID: %4       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8  Event ID: 638    Type: Success AuditDescription: Local Group Deleted:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 639    Type: Success AuditDescription: Local Group Changed:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 640    Type: Success AuditDescription: General Account Database Change:       Type of change: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      Object ID: %4       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6       Caller Logon ID: %7  Event ID: 641    Type: Success AuditDescription: Global Group Changed:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 642    Type: Success AuditDescription: User Account Changed:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 643    Type: Success AuditDescription: Domain Policy Changed:       Domain: %1         Domain ID: %2       Caller User Name: %3    Caller Domain: %4       Caller Logon ID: %5    Privileges: %6  Event ID: 644 Event Type: Success AuditDescription: User Account Locked OutTarget Account Name: %1  Target Account ID: %2Caller Machine Name: %3  Caller User Name: %4Caller Domain:   %5    Caller Logon ID: %6				
hack sec evt

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 174074 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 17:53:14 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB174074 KbMtth
คำติชม