WD97: Windows NT 4.0: "เลื่อนออกบันทึกแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติหายไป"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:174162
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คุณเปิดการ "บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ " ตัวเลือก (บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก และจากนั้น คลิกแท็บการบันทึก), ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจมีแสดงเมื่อ Word พยายามทำการกู้คืนอัตโนมัติบันทึก:
การบันทึกแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติถูกเลื่อนออกไปสำหรับ<filename.doc></filename.doc>
หมายเหตุ: การ "บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ " ตัวเลือกถูกเปิด โดยค่าเริ่มต้น

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นจริง:

 • เอกสาร Word ได้ถูกบันทึกก่อนหน้านี้ไปใช้ร่วมกันบนตัวควบคุมโดเมนหลัก Microsoft Windows NT 4.0 (PDC), และใช้ร่วมกันบนพาร์ติชันใหม่เทคโนโลยี File System (NTFS)
  -และ-
 • สิทธิ์การใช้ร่วมกันถูกกำหนดเป็นผู้ใช้ (ควบคุมทั้งหมด), และสิทธิ NTFS ใช้ร่วมกันถูกกำหนดเป็นผู้ดูแลระบบ (ควบคุมทั้งหมด) และ <local group="" name=""> (ควบคุมทั้งหมด) </local>
  -และ-
 • คุณเข้าสู่เครื่องไคลเอนต์ Windows NT 4.0 และคุณเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ใช้ร่วมกันภายในหรือกลุ่มใช้ร่วมกันส่วนกลางซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ใช้ร่วมกันภายใน
  -และ-
 • เส้นทาง "แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติ" ชี้ไปยังโฟลเดอร์ในพาร์ติชัน NTFS บนเครื่องไคลเอนต์
สาเหตุ
word ถูกคัดลอกแอตทริบิวต์การรักษาความปลอดภัยของเอกสารที่บันทึกไว้ และนำไปใช้กับแฟ้มชั่วคราวที่จะกลายเป็น แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติล่าสุด word แล้วพยายามเปลี่ยนชื่อแฟ้มชั่วคราวเป็น:
การกู้คืนอัตโนมัติบันทึกของ <filename>.asd</filename>
เปลี่ยนชื่อที่ล้มเหลวเนื่องจากสิทธิ์ที่จำเป็นให้เปลี่ยนชื่อแฟ้มที่มาจาก PDC กลุ่มท้องถิ่น ที่อยู่บนเครื่องไคลเอนต์ที่ไม่รู้จักคำสั่ง'บันทึกเป็น'ล้มเหลวเนื่องจากเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนชื่อการดำเนินการล้มเหลว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ด้านความปลอดภัยบนพาร์ติชัน NTFS โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
169387OFF97: ต้องรักษาความปลอดภัยเมื่อใช้พาร์ติชัน NTFS

178565OFF97: การแก้ไขโปรแกรม Office ระหว่าง Windows NT 4.0
100108ภาพรวมของระบบแฟ้ม FAT, HPFS และ NTFS
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Microsoft Office 97 สำหรับ Windows Service นำออกใช้ที่ 2 (SR2)

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ชั่วคราว ทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนเส้นทางการกู้คืนอัตโนมัติไปยังพาร์ติชัน FAT

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  77535WD: ตั้งค่าพาธบันทึกอัตโนมัติใน Word

  หรือ
 • ทำให้ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของ Workstation\Administrators
  หรือ
 • เพิ่มผู้ใช้โดเมนสิทธิ์ไดเรกทอรีบนเซิร์ฟเวอร์ และให้การเข้าถึงแบบเต็มของผู้ใช้โดเมนไปใช้ร่วมกัน
  หรือ
 • ให้สิทธิ์ที่มีอยู่ของกลุ่มส่วนกลางสำหรับไดเรกทอรี
NOTE: For technical assistance in adding a member to a group or changingpermissions for users, please contact Microsoft Technical Support forWindows NT 4.0.
สถานะ
Microsoft ได้รับการยืนยันนี้จะมีปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่แสดงไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบทความนี้ This problem has been corrected inMicrosoft Office 97 for Windows Service Release 2 (SR-2).

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SR-2 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
151261OFF97: วิธีการที่รับและติดตั้ง MS Office 97 SR-2
ข้อมูลเพิ่มเติม
After you close Word, a temporary file may remain in the "AutoRecoveryfiles" location specified on the File Locations tab (click Options on theTools menu). Since Word copied the security attributes of the saveddocument and applied them to the temporary file, you may not have thenecessary permissions to delete the temporary file.

In addition, if you open a file from a shared folder on a Windows NT server(NTFS partition), you may be unable to save the file to your local folderon your client machine (NTFS partition). This problem may occur if eitherof the settings of Allow Fast Saves or Allow Background Saves (clickOptions on the Tools menu and then click the Save tab) are turned off. Whenyou try to do this, you may receive the following error message:
Word cannot complete the save due to a file permissions error.
qfe odma hang

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 174162 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 17:53:47 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Word 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB174162 KbMtth
คำติชม