การผสานจดหมายการแลกเปลี่ยน Microsoft ข้อมูลของโปรแกรม (Exmerge.exe)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:174197
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft Exchange กล่องจดหมายเวียนโปรแกรม (Exmerge.exe) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ Exchange Server เมื่อต้อง การแยกข้อมูลจากกล่องจดหมายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Exchange Server มีผสานข้อมูลนี้ลงในกล่องจดหมายเดียวกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้ Exchange Server แล้ว รุ่นของ Exchange Server 4.0, 5.0 และ 5.5 ของโปรแกรมนี้จะรวมอยู่ในชุดทรัพยากร BackOffice Microsoft รุ่นที่สอง รุ่นของ Exchange 2000 Server ของ Exmerge อยู่บนซีดี Exchange 2000 Server ในโฟลเดอร์ Support\Utils\I386\Exmerge

เมื่อต้องการเรียกใช้อรรถประโยชน์ Exmerge คุณต้องการคัดลอกแฟ้ม Exmerge.exe และ Exmerge.ini จากซีดีไปยังโฟลเดอร์ ExchSrvr\Bin บนฮาร์ดไดรฟ์ของเซิร์ฟเวอร์ และการเรียกใช้แฟ้ม.exe จากตำแหน่งที่ตั้ง

Exmerge.exe คัดลอกการข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (PST)แฟ้ม และข้อมูลในแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่เข้าไปในการผสานแล้วกล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

หมายเหตุ คุณไม่สามารถใช้ Exmerge บนส่วนหน้าของเซิร์ฟเวอร์ได้เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ front-end ไม่มีที่เก็บกล่องจดหมาย นอกจากนี้ คุณไม่สามารถใช้ Exmerge ในกลุ่มการจัดเก็บกู้คืนที่เมาท์บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว

โปรแกรมมีสองโหมดของการดำเนินงาน: ขั้นตอนที่หนึ่งและสองขั้นตอนที่

ในโหมดหนึ่งขั้นตอน โปรแกรมคัดลอกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลกล่องจดหมายไปยังรูปแบบแฟ้ม PSTแฟ้ม จากนั้น ข้อมูลในแฟ้ม PST ผสานเข้าไปในกล่องจดหมายเดียวกันบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ในกรณีนี้ กล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทางต้องมีชื่อกล่องจดหมายเดียวกันและเส้นทางของคอนเทนเนอร์เดียวกัน ที่เฉพาะชื่อ (DN) ของกล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทางคือรับ ด้วยการแทนชื่อขององค์กรและไซต์ใน DN ของกล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางกับชื่อขององค์กรและไซต์เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

ในขั้นตอนที่สองโหมด ผู้ใช้มีตัวเลือกของการคัดลอกข้อมูลเท่านั้น การ PSTแฟ้มหรือผสานข้อมูลจากแฟ้ม PST ลงในเซิร์ฟเวอร์

สำหรับโปรแกรมนี้เพื่อให้การทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ต้องเข้าสู่เมื่อต้องการ Microsoft Windows NT กับบัญชีผู้ใช้บริการแลกเปลี่ยน ถ้าไม่เป็นนี้เป็นไปได้ แล้ว Windows NT บัญชีปัจจุบันต้องมีสิทธิ์ในทั้งหมดกล่องจดหมายที่เลือกที่ต้องผสาน

โปรแกรมสร้างแฟ้มบันทึกที่เรียกว่า C:\Exmerge.log ซึ่งมีข้อมูลใด ๆข้อผิดพลาดที่พบในระหว่างการดำเนินการ

รุ่นของ Exchange Server 4.0, 5.0 และ 5.5 ของโปรแกรมนี้ทำงาน บน Windows NT Server 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเท่านั้น รุ่นของ Exchange 2000 Server ของโปรแกรมนี้ทำงาน บน เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2000 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเท่านั้น

ก่อนที่คุณเรียกใช้โปรแกรมนี้ ตรวจสอบว่าไคลเอนต์ Microsoft Outlookและผู้ดูแล Exchange ของ Microsoft โปรแกรมติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exmerge.exe บน

หมายเหตุ เราขอแนะนำว่า คุณได้ติดตั้ง Outlook บน Exchange server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
266418Microsoft ไม่สนับสนุนการติดตั้งคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange และ Outlook บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน
เมื่อต้องการเริ่มต้นโปรแกรม คลิกสองครั้งบนโปรแกรม Exmerge.exe จากWindows NT Explorer

Exmerge.exe รุ่นนี้ได้ผสานโฟลเดอร์ของผู้ใช้และข้อความเท่านั้น ดังกล่าวไม่สนับสนุน กฎของกล่องขาเข้า ฟอร์ม และข้อมูล schedule + Exmerge.exe ผสานปฏิทินของ Outlook และรายการที่ติดต่อ

ข้อความที่คัดลอกมาสูญเสียการจัดเก็บข้อมูลของอินสแตนซ์เดียวของพวกเขา และนี้อาจทำให้ขนาดของเก็บข้อมูลส่วนตัวของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการดาวน์โหลด Exmerge.exe แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
เมื่อต้องการใช้เมื่อทำการจัดเก็บข้อมูลจะไม่เริ่มการทำงาน Exmerge.exe ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ: สมมติเซิร์ฟเวอร์การผลิตที่เรียกว่า SERVERP และทดสอบอื่นเซิร์ฟเวอร์เรียกว่า SERVERT
 1. สร้างการจัดเก็บข้อมูล (ว่าง) ใหม่ใน SERVERP โดยการย้ายแฟ้มทั้งหมดในไดเรกทอรี Exchsrvr\Mdbdata ซึ่งช่วยให้บริการการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเริ่มการทำงาน
 2. คืนค่า หรือการกู้คืนเก็บข้อมูลเก่าลงใน SERVERT
 3. หยุดบริการการจัดเก็บข้อมูลบน SERVERP
 4. หยุดบริการการจัดเก็บข้อมูลบน SERVERT
 5. บน SERVERT เปลี่ยนชื่อไดเรกทอรี Exchsrvr\Mdbdata Mdbdata.old
 6. SERVERT สร้างไดเรกทอรีใหม่ที่เรียกว่า Exchsrvr\Mdbdata
 7. บน SERVERP เปลี่ยนชื่อไดเรกทอรี Exchsrvr\Mdbdata Mdbdata.new
 8. SERVERP สร้างไดเรกทอรีใหม่ที่เรียกว่า Exchsrvr\Mdbdata
 9. คัดบน SERVERP จากไดเรกทอรี Exchsrvr\Mdbdata.new ลอกแฟ้ม Priv.edb และแฟ้ม Pub.edb ไปยังไดเรกทอรี Exchsrvr\Mdbdata SERVERT
 10. คัดบน SERVERT จากไดเรกทอรี Exchsrvr\Mdbdata.old ลอกแฟ้ม Priv.edb และแฟ้ม Pub.edb ไปยังไดเรกทอรี Exchsrvr\Mdbdata SERVERP และ คุณได้สลับแฟ้ม Priv.edb และ Pub.edb ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สอง
 11. SERVERP รัน Isinteg-โปรแกรมปรับปรุง.
 12. SERVERT รัน Isinteg-โปรแกรมปรับปรุง
 13. เรียกใช้โปรแกรม Exmerge เพื่อผสานข้อมูลทั้งหมดจาก SERVERT เข้าไปในขณะนี้SERVERP
ถ้าคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการทำกล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์ ทำต่อไปนี้:
 1. ตรวจสอบชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือไม่
 2. การตรวจสอบชื่อองค์กรและไซต์
 3. ตรวจสอบว่า ไดเรกทอรีที่เก็บข้อมูลกำลังรันอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรม Exmerge ได้รับรายการของกล่องจดหมายจากที่เก็บข้อมูล เนื่องจากมันจะขนาดกล่องจดหมาย
 4. บางครั้งในการแสดงรายการอาจประกอบด้วยกล่องจดหมายทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Exchange กล่องจดหมายที่ไม่ต้องล็อกออนเข้ามีไม่มี จัดเก็บข้อมูล วัตถุ ดังนั้น กล่องจดหมายเหล่านี้ไม่ได้ตรวจพบ สังเกตลักษณะการทำงานนี้จะยังเห็นในผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์การแลกเปลี่ยนโปรแกรมเมื่อคุณดูทรัพยากรของกล่องจดหมายของส่วนตัวการจัดเก็บข้อมูล แก้ปัญหานี้จะเข้า สู่การไคลเอ็นต์การแลกเปลี่ยน และส่งข้อความอีเมล์ไปที่กล่องจดหมายทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์นั้น ซึ่งสามารถสร้างวัตถุกล่องจดหมายในเก็บข้อมูลสำหรับกล่องจดหมายทั้งหมด (ขั้นตอนนี้ใช้กับ Exchange 4.0, 5.0, 5.5 ไม่ไปยัง Exchange 2000)

ข้อความข้อผิดพลาด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ใน Exmerge.log:
ข้อผิดพลาดในการตั้งค่าคอนฟิกการบริการข้อความ (MSEMS)
สามารถสร้างข้อความข้อผิดพลาดนี้ถ้าไม่มีไม่มี ไดเรกทอรี วัตถุสำหรับวัตถุของกล่องจดหมายที่มีอยู่ในเก็บข้อมูล

ตรวจสอบ ทรัพยากรของกล่องจดหมาย หน้าของส่วนตัวเก็บไว้ในโปรแกรมของผู้ดูแล ข้อมูล และตรวจสอบว่า วัตถุไดเรกทอรีที่มีอยู่สำหรับกล่องจดหมายที่แสดงรายการอยู่ในกล่องจดหมายทรัพยากร ไดเรกทอรี วัตถุสามารถถูกสร้างขึ้น ด้วยตนเอง หรือโดยใช้ DS / มีการปรับปรุง

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจความเกี่ยวข้องด้านของการเรียกใช้ DS / คือก่อนที่คุณรันการ ปรับปรุง

นอกจากนี้จะรายงานข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดในการเปิดที่เก็บข้อความ (MSEMS) ตรวจสอบว่า คุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าสู่ระบบ Windows NT ที่ใช้บัญชีผู้ใช้ได้สิทธิที่จะเป็นกล่องจดหมายที่คุณกำลังพยายามเข้าถึงการใช้ Exmerge.exe It อาจได้ง่ายที่สุดในการเข้าสู่ระบบ Windows NT ที่ใช้บัญชีผู้ใช้บริการแลกเปลี่ยน

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดในการสร้างบริการข้อความ (MSPST MS)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของอัตราแลกเปลี่ยนที่ที่เรียกใช้ Exmerge.exe บน

หลังจากการใช้อรรถประโยชน์ Exmerge เพื่อย้ายกล่องจดหมายของผู้ใช้ ผู้ใช้ใด ๆ ที่ใช้ที่เก็บแบบออฟไลน์ (OST) ต้องการทำโฟลเดอร์ทั้งหมดให้ตรงกันทั้งหมด ถ้าเนื้อหาของกล่องจดหมายขาดหายไปเนื่องจากสาเหตุใด ๆ หรือการสูญหาย การข้อความอาจทำการคืนค่าจาก OST ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (PSTs) ไปยังโปรไฟล์ เริ่มต้นไคลเอนต์แบบออฟไลน์ และด้วยตนเองย้ายข้อความจาก OST กับแฟ้ม PST นั้นกลับ ไปยังกล่องจดหมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนค่าข้อความจากข้อ OST คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
163589การกู้คืนข้อมูลจากการ OST หลังจากลบกล่องจดหมาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
273642ExMerge ทำงานนอกจากว่าคุณได้รับเป็นและส่งเป็นสิทธิ์บนที่เก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่น

ความยาวมากกว่าอักขระ 18 นามแฝงของรุ่น 1.3 คงสังเกตเห็นเมื่อปัญหาความยาวจะพบกัน ข้อผิดพลาดต่อไปนี้เป็นการเข้าสู่ระบบ:
ข้อผิดพลาดในการสร้างส่วนกำหนดค่า MAPI
รุ่น 1.4 เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพื่อคัดลอกข้อความแต่ละถ้าเกิดข้อผิดพลาด MAPI_W_PARTIAL_COMPLETION เพิ่มพิเศษเข้าสู่ระบบเมื่อใดมีพบข้อผิดพลาดในระหว่างกระบวนการคัดลอกข้อความ
exch2kp2w XADM

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 174197 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 17:54:11 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo kbmt KB174197 KbMtth
คำติชม