ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ไม่สามารถติดตั้งแพคเกจของ Java ...

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:175133
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณติดตั้ง Internet Explorer 4.0 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถติดตั้งแพคเกจ Java จาก c:\windows\java\classes\Xmldso.cab
การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
ไม่สามารถติดตั้งแพคเกจ Java จาก c:\windows\system\Iejava.cab
การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
ไม่สามารถติดตั้งแพคเกจ Java จาก c:\windows\Dajava.cab
การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
สาเหตุ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่อไปนี้:
 • สำเนาของแฟ้ม Imagehlp.dll ใน Windowsfolder อยู่ Internet Explorer ติดตั้งสำเนาปรับปรุงแล้วของแฟ้ม Imagehlp.dll ในโฟลเดอร์ Windows\System หรือ Winnt\System32

 • คุณกำลังพยายามติดตั้ง Internet Explorer 4.0 เหนือปล่อย apre รุ่นของ Internet Explorer 4.0 ที่มีเครื่องหมาย Microsoftvirtual (Microsoft VM)
 • ไม่มีใบรับรองที่ไม่ถูกต้องบนฮาร์ดดิสก์เมื่อ Internet Explorer 4.0 youinstall
 • ตัวเลือกความปลอดภัยเนื้อหาที่ใช้งานอยู่จะถูกปิดใช้งาน inInternet Explorer 3.02 ก่อนที่คุณปรับรุ่นเป็น Internet Explorer 4.0
การแก้ไข
ปัญหานี้เกิดขึ้นใน Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 ไม่มีอีกต่อไป เมื่อต้องการดาวน์โหลด Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีที่เหมาะสม ด้านล่าง:

เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Imagehlp.dll ในโฟลเดอร์ Windows

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม คลิกเริ่ม คลิกวิธีใช้ คลิกแท็บดัชนี พิมพ์ "เปลี่ยนชื่อ" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ), และจากนั้น สอง คลิกครั้งหัวข้อ "เปลี่ยนชื่อแฟ้ม"

หมายเหตุ: คุณต้องติดตั้ง Internet Explorer 4.0 หลังจากที่คุณเปลี่ยนชื่อแฟ้ม Imagehlp.dll

เอาจาวาก่อนที่จะติดตั้ง Internet Explorer 4.0

หมายเหตุ: คุณควรจะถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าก่อนการติดตั้งรุ่นที่วางจำหน่าย

หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้งผ่าน Internet Explorer 4.0 รุ่นก่อนนำออกใช้ ถอนการติดตั้งรุ่นก่อนหน้าก่อนที่จะติดตั้ง Internet Explorer 4.0 ไว้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ถอนการติดตั้งรุ่นก่อนหน้าของ Internet Explorer 4.0.For ข้อมูลที่เกี่ยวกับการถอนการติดตั้ง Internet Explorer 4.0 ดู followingarticle ในฐานความรู้ของ Microsoft:
  174265 วิธีการถอนการติดตั้ง Internet Explorer 4.0
  หมายเหตุ: เอา Microsoft VM ถ้าคุณกำลังติดตั้งผ่าน theInternet ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ดังต่อไปนี้ คลิกNoเพื่อให้ Microsoft VM:
  Microsoft VMUninstall
  ถ้าคอมโพเนนต์นี้ถูกถอนการติดตั้ง Microsoft Internet Explorer4.0 จะไม่สามารถดาวน์โหลดแฟ้มจากเวิลด์ไวด์เว็บ คุณต้องการให้ Microsoft VM touninstall หรือไม่
 2. ลบโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  <windir>\Java\Packages</windir>
  โดยที่<windir>คือ โฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Windows

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลบโฟลเดอร์ คลิก Start, clickHelp คลิกดัชนีแท็บ ชนิด "ลบ" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ), และ คลิ thendouble หัวข้อ "โฟลเดอร์" </windir>
 3. ถ้าคุณมีใบรับรองที่ไม่ถูกต้องหรือรุ่น beta สำหรับ Java ขั้นตอน followthese:

  1. บนเมนูมุมมอง คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  2. บนแท็บภายใต้การรับรองเนื้อหา คลิกผู้เผยแพร่
  3. คลิกใบรับรองคุณต้องการเอาออก และจากนั้น คลิกเอาออก
  4. คลิกตกลง และจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง

   หมายเหตุ: รุ่นเบต้าของ Internet Explorer ใช้ Internet Explorer รุ่นเบต้าหารประกาศแทน Microsoft Corporation ใบรับรองนี้ควรถูกเอาออกเมื่อคุณถอนการติดตั้ง Internet Explorer 4.0 รุ่นเบต้า ถ้าไม่ได้เอา รุ่นของ Internet Explorer 4.0 ขั้นสุดท้ายจะรายงาน "Access Denied" เมื่อติดตั้ง Microsoft VM
 4. ติดตั้ง Internet Explorer 4.0

  เกี่ยวกับการติดตั้ง Internet Explorer 4.0 ดูบทความในฐานความรู้ของ theMicrosoft ต่อไปนี้:
  170993 วิธีการติดตั้ง Internet Explorer 4.0
หมายเหตุ: หลังจากที่คุณถอนการติดตั้งการ Internet Explorer 4.0 ใบรับรองใด ๆ ที่ได้รับหลังจากที่คุณติดตั้ง Internet Explorer 4.0 จะถูกเอาออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองใน Internet Explorer 4.0 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
174920 ถอนการติดตั้ง Internet Explorer 4.0 เอาประกาศนียบัตร

เปิดใช้งานเนื้อหาแบบแอกทีก่อนที่คุณติดตั้ง Internet Explorer 4.0

หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้งผ่าน Internet Explorer 3.02 ถอนการติดตั้ง Internet Explorer 4.0 แล้วเปิดใช้งานการเปิดใช้งานเนื้อหาใน Internet Explorer 3.02 เมื่อต้องการเปิดใช้งานเนื้อหาแบบแอกที ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน 3.02 Explorer อินเทอร์เน็ต บนเมนูมุมมองคลิกตัวเลือก
 2. คลิกแท็บความปลอดภัย
 3. ภายใต้เนื้อหาแบบแอกที คลิกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ followingoptions โดย:

  • อนุญาตให้มีการดาวน์โหลดเนื้อหาที่ใช้งานอยู่
  • เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX และปลั๊กอิน
  • เรียกใช้สคริปต์ ActiveX
  • เปิดใช้งานโปรแกรม Java
 4. คลิก ตกลง
 5. ติดตั้ง Internet Explorer 4.0

  เกี่ยวกับการติดตั้ง Internet Explorer 4.0 ดูบทความในฐานความรู้ของ theMicrosoft ต่อไปนี้:
  170993 วิธีการติดตั้ง Internet Explorer 4 และแก้ไขการตั้งค่า
ถ้ามีการติดตั้ง Internet Explorer 4.0 เรียบร้อยแล้ว และข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้น ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งจาวาได้อย่างถูกต้อง:

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. ลบชื่อข้อมูลรหัสดาวน์โหลดภายใต้คีย์ followingregistry:
  การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
 2. ติดตั้ง add-on เครื่องเสมือน Microsoft จากหน้าเว็บการดาวน์โหลดคอมโพเนนต์ Explorer theInternet ใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft VM ใน Internet Explorer ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

168941 รายละเอียด: คำถามที่ถามบ่อยสำหรับแฟ้ม CAB kbcrossref สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบที่มีการติดตั้งในโฟลเดอร์ Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
305792 วิธีการตรวจสอบที่มีการติดตั้งในโฟลเดอร์ Windows
4.00 ie4top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 175133 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/01/2015 05:20:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • kberrmsg kbsetup kbmt KB175133 KbMtth
คำติชม