ไม่สามารถดู Temporary Internet Files ในคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้ร่วมกันได้

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:175885
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามดูโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวบนไดรฟ์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน หรือในเว็บไซต์ของผู้ใช้เฉพาะภายในอินเทอร์เน็ตโฟลเดอร์แฟ้มชั่วคราว คุณอาจเห็นแฟ้มในโฟลเดอร์แฟ้มชั่วคราวของอินเทอร์เน็ตของคุณภายในเครื่องแทน
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่เหมาะสมภายในเป็นผู้ใช้ซึ่งมีแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวที่คุณต้องการดู
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 175885 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:08:43 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbui kbmt KB175885 KbMtth
คำติชม