บันทึกเป้าหมายเป็นและคำสั่งพิมพ์เป้าหมายจะไม่พร้อมใช้งาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:176316
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณคลิกขวาที่การเชื่อมโยง Hypertext Markup Language (HTML) ใน Microsoft Internet Explorer,บันทึกเป้าหมายเป็นและพิมพ์เป้าหมายคำสั่งอาจไม่พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ เมื่อคุณคลิกพิมพ์บนเครื่องแฟ้มเมนู การพิมพ์เอกสารที่มีการเชื่อมโยงทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมายอาจจะไม่พร้อมใช้งาน
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากมีการเปิดใช้โปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหา
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงาน ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

วิธีที่ 1

ปิดการใช้งานโปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหา โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Internet Explorer:
  1. ใน Internet Explorer 4 บนเครื่องมุมมองเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.

    ใน Internet Explorer 5, Interntet Explorer 5.5 และ Internet Explorer 6 บนเครื่องเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
  2. คลิกเนื้อหาแท็บ
  3. ภายใต้โปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหาคลิกปิดการใช้งาน.
  4. ในการรหัสผ่านกล่อง พิมพ์รหัสผ่านของผู้ควบคุม และคลิ กตกลง.
  5. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ดังต่อไปนี้ คลิกตกลง:
    โปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหาได้ถูกปิดใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเปิดอีกครั้งก่อนที่คุณอนุญาตให้ผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้

วิธีที่ 2

คลิกการเชื่อมโยง HTML โหลดเว็บเพจ แล้วในแฟ้มเมนู คลิกบันทึกเป็นหรือพิมพ์. วิธีการนี้สันนิษฐานว่า เว็บเพจที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางผ่านตัวแนะนำเนื้อหา
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้ได้ ด้วยการออกแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อมีการเปิดใช้โปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหา คุณสามารถบันทึก หรือพิมพ์หน้าเว็บเท่านั้นหลังจากนั้นเดินทางผ่านตัวแนะนำเนื้อหา คุณไม่สามารถบันทึก หรือพิมพ์เว็บหน้า ด้วยการคลิกขวาที่การเชื่อมโยง HTML แล้ว คลิกบันทึกเป้าหมายเป็นหรือพิมพ์เป้าหมายเนื่องจากวิธีนี้ bypasses ตัวแนะนำเนื้อหาหมายเหตุ: การตั้งค่าของโปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหานำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ (Windows NT 4.0 และ Windows 2000 เท่านั้น) คุณไม่สามารถสร้างการตั้งค่าคำแนะนำเนื้อหาแตกต่างกันสำหรับผู้ใช้ที่แตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานโปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหา และการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้ใช้หลายคน ไม่ติดต่อกับผู้ใช้อื่น ๆ เพื่อดูว่า จะเปิดการใช้งานโปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหา
4.00 greyed สีเทาจัดอันดับ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 176316 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:09:46 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbui kbmt KB176316 KbMtth
คำติชม