ทางลัดอินเทอร์เน็ตใน Outlook Express ได้เริ่มต้นเว็บเบราว์เซอร์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:177054
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่ทางลัดอินเทอร์เน็ตในอีเมลของ Microsoft Outlook Expressข้อความ เว็บเบราว์เซอร์ของคุณอาจไม่เริ่มทำงาน หรืออาจไม่ได้มีการเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บ
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • Microsoft Internet Explorer จะไม่อยู่ในขณะนี้เป็นค่าเริ่มต้นอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ และไม่มีการติดตั้งเบราว์เซอร์ที่เบราว์เซอร์เริ่มต้น
 • ชื่อแฟ้มแบบสั้น(แบบ 8.3 มาตรฐานโดยตั้งชื่อ) จะใช้สำหรับชื่อของโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับทางลัดอินเทอร์เน็ต
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีต่อไปนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง

การตั้งค่า Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้น

เมื่อต้องการตั้งค่า Internet Explorer ให้เป็น ค่าเริ่มต้นอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
 2. คลิกสองครั้งอินเทอร์เน็ตหรือตัวเลือกอินเทอร์เน็ตไอคอน จากนั้นคลิกโปรแกรม.
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการInternet Explorer ควรตรวจสอบเพื่อดูว่า ที่เป็นค่าเริ่มต้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
 4. เปิด Internet Explorer จากนั้น คลิกYesเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ดังต่อไปนี้:
  Internet Explorer จะไม่อยู่ในขณะนี้เบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ คุณต้องการทำให้ค่าเริ่มต้น
การเชื่อมโยงในข้อความอีเมลแล้วควรเปิด Internet Explorer

Outlook Express 5 เท่านั้น

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ไม่ใช้กับ Microsoft Windows 2000นอกจากนี้แก้ปัญหาสำหรับ Outlook Express 5 โดยการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของ Microsoft Internet Explorer 5 ซ่อม เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การซ่อมแซม 5 ของ Internet Explorer ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิก'แผงควบคุม'แล้ว คลิกสองครั้งเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก.
 2. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกสองครั้งInternet Explorer 5 และเครื่องมือทางอินเทอร์เน็ต.
 3. คลิกซ่อมแซม Internet Explorer.
 4. เมื่อมีการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

แก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่สอง คุณต้องแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เปลี่ยนชื่อของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับทางลัดอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ไปยังชื่อแฟ้มที่ยาวของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition และ Windows NT

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมแล้ว คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งWindows ExplorerหรือExplorer Windows NT.
 2. คลิกมุมมองคลิกตัวเลือกโฟลเดอร์แล้ว คลิกชนิดของแฟ้ม.
 3. ในการชนิดแฟ้มที่ลงทะเบียนแล้วกล่อง คลิกโพรโทคอลในการโอนย้าย URL: แฟ้มแล้ว คลิกแก้ไข.
 4. ในการการดำเนินการกล่อง คลิกเปิดแล้ว คลิกแก้ไข.
 5. ที่โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการดำเนินการกล่องอาจแสดงเส้นทางไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเป็นชื่อแฟ้มแบบสั้น พิมพ์เส้นทางไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ โดยใช้ชื่อแฟ้มแบบเต็ม ตัวอย่างเช่น เส้นทางต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นในตัวโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการดำเนินการกล่อง
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  เปลี่ยนเส้นทางไปยังเส้นทางต่อไปนี้:
  "c:\program files\internet explorer\iexplore.exe"(รวมทั้งเครื่องหมายอัญประกาศ)
 6. คลิกตกลงแล้ว คลิกปิด.
 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-6 สำหรับชนิดแฟ้มที่ลงทะเบียนไว้ดังต่อไปนี้:
  • โพรโทคอล URL: Gopher
  • URL: Hypertext Transfer Protocol
  • URL: Hypertext Transfer protocol ด้วยการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 8. คลิกปิด.
หมายเหตุถ้าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณอาจได้รับพร้อมท์ดังต่อไปนี้เมื่อเริ่ม Internet Explorer:
Internet Explorer จะไม่อยู่ในขณะนี้เบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ คุณต้องการทำให้เบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณหรือไม่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการInternet Explorer ควรตรวจสอบดูว่า มันเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้นไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายภายใต้ตัวเลือกอินเทอร์เน็ตหรือปัญหาอาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

ถ้าคุณคลิกYesปัญหาอาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

Windows 2000

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดแล้ว คลิกWindows Explorer.
 2. คลิกเครื่องมือคลิกตัวเลือกโฟลเดอร์แล้ว คลิกชนิดของแฟ้ม.
 3. ในการชนิดแฟ้มที่ลงทะเบียนแล้วกล่อง คลิกโพรโทคอลในการโอนย้าย URL: แฟ้มแล้ว คลิกขั้นสูง.
 4. ในการการดำเนินการกล่อง คลิกเปิดแล้ว คลิกขั้นสูง.
 5. ที่โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการดำเนินการกล่องอาจแสดงเส้นทางไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เป็นชื่อแฟ้มแบบสั้น หรือ เป็นเส้นทางที่ไม่ถูกต้อง พิมพ์เส้นทางไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของคุณโดยใช้ชื่อแฟ้มแบบเต็ม ตัวอย่างเช่น เส้นทางต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นในตัวโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการดำเนินการกล่อง
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  เปลี่ยนเส้นทางไปยังเส้นทางต่อไปนี้:
  "c:\program files\internet explorer\iexplore.exe"(รวมทั้งเครื่องหมายอัญประกาศ)
 6. คลิกตกลงแล้ว คลิกปิด.
 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-6 สำหรับชนิดแฟ้มที่ลงทะเบียนไว้ดังต่อไปนี้:
  • โพรโทคอล URL: Gopher
  • URL: Hypertext Transfer Protocol
  • URL: Hypertext Transfer protocol ด้วยการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  • ทางลัดอินเทอร์เน็ต: URL
 8. คลิกปิด.
หมายเหตุถ้าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณอาจได้รับพร้อมท์ดังต่อไปนี้เมื่อเริ่ม Internet Explorer:
Internet Explorer จะไม่อยู่ในขณะนี้เบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ คุณต้องการเปลี่ยนเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณหรือไม่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการInternet Explorer ควรตรวจสอบดูว่า มันเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้นไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายภายใต้ตัวเลือกอินเทอร์เน็ตหรือปัญหาอาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

ถ้าคุณคลิกYesปัญหาอาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย
เชื่อมโยงเอกสารแนบ 4.00 การเชื่อมโยงหลายมิติ OE oe5top oe4top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 177054 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:11:17 - ฉบับแก้ไข: 5.0


 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbmt KB177054 KbMtth
คำติชม