ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเรียกกระบวนการระยะไกล Microsoft ทดสอบประสิทธิภาพ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:177446
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Microsoft ระยะไกลกระบวนงานเรียก (RPC) และการแก้ไขข้อผิดพลาด RPC
ข้อมูลเพิ่มเติม
rpc ไม่เข้ากันได้กับการออกแบบเปิดซอฟต์แวร์มูลฐาน (OSF) และ interoperable กับมาตรฐานของ Exchange ติดต่อสื่อสารข้อมูล (DCE) อื่น ๆrpc อุตสาหกรรมกลไกการสื่อสาร Interprocess (IPC) มาตรฐานสำหรับการติดต่อสื่อสารไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ที่ขึ้นอยู่กับเครือข่าย และสามารถทำงานผ่านต่าง ๆ ของโพรโทคอลเครือข่าย rpc ใช้กลไกการ IPC การสร้างการติดต่อสื่อสารระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์การเรียกใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล โปรแกรมที่ซับซ้อนซึ่งใช้ระดับของการบริการนี้ต้องที่ไม่สามารถเชื่อมต่อแบบ หรือระดับของอัตราความเร็ว adequately ส่งฟังก์ชันการทำงานนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้ Microsoft Exchange Server เชื่อมต่อที่ไม่จำเป็นในการรักษากระแสข้อมูลได้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด rpc

เมื่อคุณใช้ RPC คุณอาจได้รับการต่อไปนี้ข้อผิดพลาด ซึ่งอาจ หรืออาจไม่มีสาเหตุมาจากการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ช้า ใด ๆ:
 • ลำดับโพรโทคอล RPC ไม่ถูกสนับสนุน
 • ลำดับโพรโทคอล RPC ไม่ถูกต้อง
 • เซิร์ฟเวอร์ RPC กำลังฟังอยู่แล้ว
 • เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่ได้รับฟัง
 • เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่พร้อมใช้งาน
 • เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่ว่างที่จะทำการดำเนินการนี้
 • มีข้อผิดพลาดโพรโทคอลกระบวนการระยะไกลเรียก (RPC) เกิดขึ้น
 • ไวยากรณ์การถ่ายโอนไม่ได้รับการสนับสนุน โดยเซิร์ฟเวอร์ RPC
 • ไม่พบลำดับโพรโทคอล RPC
 • ข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้นในการเรียกขั้นตอนระยะไกล (RPC)
 • เซิร์ฟเวอร์ RPC พยายามหารเป็นจำนวนเต็ม ด้วยศูนย์
 • เกิดข้อผิดพลาดที่ addressing ในเซิร์ฟเวอร์ RPC
 • การดำเนินการข้อมูลเลขทศนิยมที่เซิร์ฟเวอร์ RPC ทำให้เกิดการหาร ด้วยศูนย์
 • underflow มีข้อมูลเลขทศนิยมเกิดขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์ RPC
 • มากเกินไปที่ข้อมูลเลขทศนิยมเกิดขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์ RPC
 • รายการเซิร์ฟเวอร์ RPC ที่พร้อมใช้งานสำหรับการรวมของการจัดการโดยอัตโนมัติได้หมดลงแล้ว
 • ข้อผิดพลาดที่ระบุไม่ได้เป็นรหัสข้อผิดพลาด RPC ของ Windows ที่ถูกต้อง
 • รุ่น RPC stub ไม่เข้ากัน
 • วัตถุไปป์ RPC ไม่ถูกต้อง หรือเสียหาย
 • ความพยายามดำเนินการไม่ถูกต้องบนวัตถุไปป์ RPC
 • รุ่นของไปป์ RPC ไม่รองรับ
 • ไม่ถูกต้องแบบอะซิงโครนัส RPC โทรจัดการสำหรับการดำเนินการนี้
 • วัตถุไปป์ RPC ได้ถูกปิดแล้ว
 • RPC เรียกก่อน pipes ทั้งหมดถูกประมวลผลของการให้เสร็จสมบูรณ์
 • ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานจากไปป์ RPC

ประสิทธิภาพการทำงานของ RPC และข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการแก้ไขปัญหา

เครื่องมือต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดว่า ข้อผิดพลาด RPC กำลังเกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ช้าได้ ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด RPC กำจัดการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ช้าเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างเพื่อแยกปัญหา
 • เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาของการจำแนกชื่อเป็นสาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ RPC ตรวจสอบว่า คุณสามารถใช้คำสั่ง NET VIEW ที่พร้อมท์รับคำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ถ้า โพรโทคอลที่ใช้ระหว่างโปรแกรมไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์โพรโทคอลใน/อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลการควบคุมการรับส่ง (TCP/IP) คุณสามารถใช้เป็นแฟ้ม Lmhosts เพื่อกำจัด Windows Internet ตั้งชื่อ Service (WINS) เป็น contributor ที่เป็นไปได้ปัญหา
 • คุณสามารถทดสอบการเชื่อมต่อ RPC พื้นฐาน โดยใช้โปรแกรมอื่นของ RPCเซิร์ฟเวอร์ windows NT มีโปรแกรมหลายโปรแกรม RPC ตัวแสดงเหตุการณ์ (Eventvwr.exe) และตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe) สามารถมีโฟกัสการตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์เรียกใช้ Windows NT โปรแกรมอื่น ๆ เช่นการจัดการผู้ใช้ (Usrmgr.exe) และโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์ (Srvmgr.exe) กำหนดโฟกัสของตนเองในแบบ Primary Domain ตัวควบคุม (PDC) เป็นค่าเริ่มต้น ใช้โปรแกรมเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการทดสอบอื่นสำหรับการเชื่อมต่อของ RPC
 • เมื่อต้องการทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย ตรวจสอบความเร็วของสำเนาแฟ้มพื้นฐานผ่านเครือข่ายการใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพ (Perfmon.exe) เมื่อต้องการกำหนดเวลา sampling เพียงพอในการทดสอบ และการอนุญาตทั้งหมดสำหรับ segmenting และ sequencing เฉพาะทดสอบกับแฟ้ม ที่มีอย่างน้อย 2 เมกะ (MB) ในขนาด เมื่อต้องการคัดลอกแฟ้มต่าง ๆ โดยใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่าย:
  1. ค้นหา 2 MB หรือแฟ้มที่ใหญ่ขึ้น ถ้าคุณไม่มีแฟ้ม 2 MB readily อยู่ คุณสามารถใช้คำสั่งคัดลอกการสร้างแฟ้มจากแฟ้มมีอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
   การคัดลอก /b file.ext + file.ext + file.ext + file.ext destination.ext
   หมายเหตุ:: ใช้การไบนารี (/ b) สลับเมื่อแฟ้มต้นฉบับไม่ได้รับข้อความThis prevents CTRL+Z being read as an end-of-file character.
  2. Start Performance Monitor on the client computer. Since Performance Monitor cannot distinguish between connections to differentcomputers for a file copy, you may want to disconnect all current network connections if other connections may influence the results. To disconnect all current network connections, typenet use * /dat a command prompt, and then press ENTER.
  3. Performance Monitor can monitor a file copy for the server orredirector object using the Bytes Transmitted/sec, Bytes Received/sec and Bytes Total/sec counters. To simplify the procedure, and to more accurately represent the flow of data in the RPC connection, copy a file from the server computer to the client computer that is running the RPC program. A 2-MB file needs to be located on the server computer.
  4. In Performance Monitor on the client computer, followthese steps:
   1. ในการแก้ไขเมนู คลิกAdd To Chart.
   2. ในการวัตถุกล่อง คลิกตัวเปลี่ยนเส้นทาง.
   3. ในการCounterกล่อง คลิกBytes Received/secแล้ว คลิกadd.
  5. At a command prompt, map a network drive letter to the servercomputer and then copy the file from the server computer to the client computer.
  6. In Performance Monitor, observe the average, maximum, and minimum values. If you are testing with a 128-Kbps link, observe the average counter to verify that the copy process is running close to 75 percent of the 16,384 bytes per second theoretical limit (.75 x 16,384 = 12,288 bytes per second). This value should be higher for important functionality and may indicate the need for network expansion. As a gauge, measurements that approach 800,000 bytes per second (bps) are excellent. The following table lists conversions for kilobits per second (kpbs) and Kilobytes per second (KBps):
   Connection speedBytes per second (bps)
   128kbps16,384
   512kbps65,536
   1.544Mbps (T1)193,000
   10Mbps (Ethernet)1,250,000
   46.320Mbps (T3)5,790,000
   With a certain line speed, such as 128K, you see less than the full 16,384 bps throughput based on utilization and other factors. These numbers are a theoretical maximum, and network overhead reduces them.
  7. To further eliminate general network connectivity as the problem:
   1. ในPerformance Manageron the client computer, clickAdd To Chartในการแก้ไขเมนู
   2. ในการวัตถุกล่อง คลิกตัวเปลี่ยนเส้นทาง.
   3. ในการCounterกล่อง คลิกBytes Transmitted/secแล้ว คลิกadd.
   4. Copy the file back to the server computer, and monitor the rate at which the file is copied.
  หมายเหตุ:: Be certain that these tests between the client computer andserver computer are acceptable for the level of service desired. To perform additional tests using Performance Monitor, by reverse the direction of data flow between the client and server computer, select the appropriate counters.
 • Another way to test RPC communication between two computers is to use the Rpcping tool.For additional information about how to use the Rpcping tool, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  167260How to Use RPCPing to Test RPC Communication
 • Other causes of RPC error messages may be third-party services orlarger services running on the client or server computer. To determine if running services are causing the problem, stop all non-default services and test RPC performance using Event Viewer and Performance Monitor again.
 • Check the state of the RPC services on the client and server computer. To do so, typenet startat a command prompt, and then press ENTER. For a domain controller, the followinginformation is displayed:
  Remote Procedure Call (RPC) Locator
  Remote Procedure Call (RPC) Service
 • To further check the state of these services, use the Sc.exe toolincluded with the Microsoft Windows NT Resource Kit.For additional information about using the Sc.exe tool, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  166819Using Sc.exe and Netsvc.exe to Control Services Remotely
 • Services.exe ประกอบด้วยรหัส RPC มาก และเธรดการอย่างใดอย่างหนึ่งอาจอยู่ในสถานะที่ค้าง ใช้เครื่องมือ Dr. Watson (Drwtsn32.exe) เพื่อตรวจสอบว่า มีการรายงานข้อผิดพลาด แม้ว่ามีการรายงานข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่มี เธรดการอย่างใดอย่างหนึ่งอาจถูกหยุดไว้ หากเป็นกรณีนี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • คุณสามารถใช้เครื่องมือ Tlist.exe ที่มาพร้อมกับ Kit ทรัพยากรของ Windows NT เพื่อขอรับข้อมูลที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
     62 Win32StartAddr:0x022a3ca1 LastErr:0x000003e5 State:Waiting   64 Win32StartAddr:0x022a4895 LastErr:0x00000000 State:Waiting   67 Win32StartAddr:0x76e03f90 LastErr:0x00000000 State:Waiting   4.0.1381.4 shp 0x02290000 services.exe   4.0.1381.4 shp 0x77f60000 ntdll.dll   4.0.1381.4 shp 0x77e10000 RPCRT4.dll						
  examination ของรัฐ แฟ้ม และวันอาจมีข้อมูลเพิ่มเติม
 • คุณสามารถใช้เครื่องมือ Pmon.exe (ที่มาพร้อมกับ Kit ทรัพยากรของ Windows NT) ตัวจัดการงานเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ Services.exe เช่นหน่วยความจำและ CPU ปริมาณการใช้งาน
 • เครื่องมือ Pstat.exe มาพร้อมกับ Kit ทรัพยากร Windows NT แสดงสถานะกลุ่มหัวข้อสำหรับ Services.exe

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 177446 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:12:16 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbnetwork kbrpc kbmt KB177446 KbMtth
คำติชม