วิธีการเรียกใช้ Word จาก Internet Explorer

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:178222
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้จะอธิบายวิธีการที่ควบคุมลักษณะการทำงานของฝั่งไคลเอ็นต์เมื่อมีเลือกการเชื่อมโยง hyper ข้อความลงในเอกสาร Word เริ่มตัวอย่างเช่น คลิกที่การเชื่อมโยงไปยังเอกสาร Word ปกติต้นที่เปิดเอกสารจากภายใน Internet Explorer คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้เพื่อให้การเชื่อมโยงเปิดแฟ้มใน Word

บทความนี้ใช้กับทั้งผู้ใช้เดสก์ท็อปของ Internet Explorer ตลอดจนผู้เขียนแบบเว็บ การเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ แม้ว่ามีปรับบทความนี้ยัง MS Word แนวคิดใช้กับโปรแกรมประยุกต์เอกสาร Microsoft (นั่นคือ Excel) อื่น
ข้อมูลเพิ่มเติม
การต่อไปนี้สองพื้นฐาน approaches เพื่อควบคุมลักษณะการทำงานจะสามารถสนทนา:
 • เป็นผู้ใช้ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกของไคลเอนต์ผ่าน Windows Explorer ได้ ประโยชน์ของวิธีการนี้จะให้ผู้ใช้ retains ควบคุมลักษณะการทำงานของเบราว์เซอร์
 • ตามผู้เขียนเว็บ คุณสามารถเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ ประโยชน์ของวิธีการนี้ไม่ว่า คุณสามารถกำหนดลักษณะการทำงานไคลเอนต์จากตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ไม่มี caveat: การใช้วิธีการนี้ต้องการใช้ไคลเอนต์ติดตั้งของ Office 97 และ inherently ช้า
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับวิธีการแรก--การตั้งค่าตัวเลือกของไคลเอนต์ผ่าน Windows Explorer:
 1. เปิดใช้ Windows Explorer
 2. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows NT 4.0 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการมุมมองเมนู คลิกตัวเลือก. ถ้ามีการติดตั้ง Internet Explorer 4.0 คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
  2. ในการตัวเลือกกล่องโต้ตอบ คลิกการชนิดของแฟ้มแท็บ
  3. ในชนิดแฟ้มที่มีการลงทะเบียนคลิกเอกสารใน Microsoft Wordแล้ว คลิกแก้ไข.
  หากคุณใช้ Microsoft Windows 2000 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
  2. ในการตัวเลือกแฟ้มกล่องโต้ตอบ คลิกการชนิดของแฟ้มแท็บ
  3. ในชนิดแฟ้มที่มีการลงทะเบียนคลิกเอกสารใน Microsoft Wordแล้ว คลิกขั้นสูง.
 3. จากหน้าจอแก้ไขชนิดแฟ้ม คลิกเพื่อยกเลิกการเรียกดูในหน้าต่างเดียวกันตรวจสอบกล่อง ซึ่งสลับว่า Word ที่มีการเปิดใช้เอกสารภายนอกของ Internet Explorer
 4. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ
โปรดสังเกตว่า เบื้อง สถานะของรีจิสทรีอย่างง่ายจะกำหนด หมายความว่าว่า ผู้ที่ มีประสบการณ์ในการสร้างแฟ้ม.Reg สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้

สำหรับวิธีที่สอง เป็นผู้สร้างเว็บคุณสามารถควบคุมลักษณะการทำงานของเอกสาร Word โดยการทำงาน OLE อัตโนมัติ โดยไคลเอ็นต์กำลังเรียกใช้ Microsoft Word ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐาน:
 1. สร้างฟังก์ชันฝั่งไคลเอ็นต์ที่ instantiates Microsoft Word และยอมรับ URL ของเอกสารเป็นอาร์กิวเมนต์ของ
 2. สร้างปุ่มเพื่อเรียกฟังก์ชัน ส่งผ่าน URL ของเอกสาร Word

  นี่คือ ตัวอย่างสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์โดยใช้การดำเนินการอัตโนมัติกับ Word 97 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์:
    <HTML>  <HEAD>  <SCRIPT LANGUAGE=VBScript>  Dim objWord  Sub Btn1_onclick()  call OpenDoc("http://MyServer/MyTest.doc")  End Sub  Sub OpenDoc(strLocation)  Set objWord = CreateObject("Word.Application")  objWord.Visible = true  objWord.Documents.Open strLocation  End Sub  </SCRIPT>  <TITLE>Launch Word</Title>  </HEAD>  <BODY>  <INPUT TYPE=BUTTON NAME=Btn1 VALUE="Open Word Doc">  </BODY>  </HTML>					

หมายเหตุ:สำหรับการทำงานอัตโนมัติ Word จะสำเร็จ คุณต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้เปิดใช้งานหรือไปแสดงกล่องโต้ตอบสำหรับเตรียมใช้งาน และสคริปต์ตัวควบคุม activex ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าปลอดภัย. ถ้าคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณปิดใช้งานจาก นั้นอาจทำให้มีข้อผิดพลาดรันไทม์โค้ดตัวอย่างก่อนหน้านี้ และอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการอัตโนมัติ Word คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
195826CreateObject ล้มเหลวจากสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์
198703วิธีการอัตโนมัติ Excel จาก VBScript ฝั่งไคลเอ็นต์
286023วิธีการใช้คอมโพเนนต์ VB ActiveX สำหรับการดำเนินการอัตโนมัติ Word จาก Internet Explorer
239470ไม่สามารถเรียก GetObject จากสคริปต์ใน IE ในการเข้าถึงวัตถุที่กำลังทำงานอยู่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ต่อไปนี้สำหรับนักพัฒนาเครือข่ายเว็บไซต์ของ Microsoft:

การพัฒนาเว็บ
เชื่อมโยงหลายมิติ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 178222 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:14:24 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office 97 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB178222 KbMtth
คำติชม