ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

สรุป PostScript แฟ้มส่วนขยายการแปลงเมื่อมีดาวน์โหลด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:180030
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณดาวน์โหลดแฟ้มมี PostScript ที่ Encapsulated (EPS) จากเว็บเพจใน Internet Explorer และบันทึกแฟ้มลงบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ แฟ้มอาจถูกบันทึก ด้วยนามสกุลเป็น.ps แทนของส่วนขยาย.eps
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกสองครั้งที่คอมพิวเตอร์ของฉัน
 2. บนเมนูมุมมอง คลิกตัวเลือกหรือตัวเลือกโฟลเดอร์
 3. คลิกแท็บชนิดแฟ้ม และจากนั้น คลิกชนิดใหม่
 4. ในกล่องคำอธิบายที่พิมพ์ พิมพ์postscript.
 5. ในกล่องส่วนขยายที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ps, .eps. หมายเหตุ: หากคุณไม่ต้องพิมพ์ช่องว่างระหว่าง "ps", ".eps เมื่อคุณดาวน์โหลดแฟ้มที่ มีนามสกุล.eps หรือส่วนขยาย.ps แฟ้มจะถูกบันทึก ด้วยนามสกุล".ps, .eps"
 6. ในกล่องชนิดเนื้อหา (MIME) พิมพ์แอพลิเค ชัน/postscript.
 7. ในกล่องเริ่มต้นส่วนขยายสำหรับชนิดของเนื้อหา คลิก ".ps, .eps คลิกตกลง และจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง
 8. ล้างโฟลเดอร์แฟ้มชั่วคราวของอินเทอร์เน็ตของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  Internet Explorer 4.0 และ 4.01:

  1. ใน Internet Explorer คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตบนเมนูมุมมอง
  2. ภายใต้แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว คลิกลบแฟ้ม
  3. คลิกตกลง และจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง
  Internet Explorer 3.02:

  1. ใน Internet Explorer คลิกตัวเลือก'บนเมนูมุมมอง
  2. คลิกแท็บขั้นสูง คลิกการตั้งค่า และจากนั้น คลิกโฟลเดอร์ว่าง
  3. คลิกใช่ คลิกตกลง และจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนชื่อแฟ้ม PostScript สรุปเพื่อให้มีส่วนขยาย.eps แทนของนามสกุลเป็น.ps
4.00

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 180030 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:20:31 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbmt KB180030 KbMtth
คำติชม