วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดรันไทม์ '70' ในโปรแกรมประยุกต์ DCOM

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:180384
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
พยายามที่จะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ DCOM จากโปรแกรมประยุกต์ไคลเอนต์ระยะไกลบางครั้งผลลัพธ์ในข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดรันไทม์ '70':
ปฏิเสธการอนุญาต

บทความนี้อธิบายถึงสถานการณ์ทั่วไปที่ยกข้อผิดพลาดนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยปกติแล้วข้อผิดพลาดรันไทม์ '70' คือ ผลลัพธ์ของปัญหาที่มีความปลอดภัยหรือสิทธิ์ ต่อไปนี้เป็นรายการของสาเหตุที่เป็นไปได้ของข้อผิดพลาดรันไทม์ 70 แต่โดย means ไม่ สมบูรณ์ หรือ definitive รายการ

ไม่ได้เปิดใช้ DCOM

ถ้าไม่มี DCOM ที่เปิดใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เครื่องไคลเอ็นต์จะได้รับข้อผิดพลาดรันไทม์ 70 เมื่อพยายามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ สถานการณ์สมมตินี้ใช้ได้กับ Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98 และ Windows Millennium Edition (Me) เซิร์ฟเวอร์:
 1. บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ การเรียกใช้การกำหนดค่า DCOM (DCOMCNFGEXE)
 2. เลือกแท็บคุณสมบัติค่าเริ่มต้น
 3. ให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานกระจาย COM บน ischecked คอมพิวเตอร์นี้ ค่านี้ถูกเก็บไว้ใน Windows รีจิสทรีที่ followinglocation:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE

ผู้ใช้ไคลเอ็นต์ไม่มีสิทธิ์เพียงพอ

ถ้าผู้ใช้ไคลเอ็นต์ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง ถูกปฏิเสธการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ DCOM มีขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะใช้เพื่อให้แน่ใจว่า ไคลเอนต์ของคุณไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me:
 1. เรียกใช้การกำหนดค่า DCOM
 2. เลือกแอพลิเคชันของเซิร์ฟเวอร์ DCOM จากแอพลิเคชัน ofavailable รายการ
 3. เลือกปุ่มคุณสมบัติ หรือคลิกสองครั้งที่ DCOMServer แอพลิเคชันในรายการ
 4. ทดสอบการเซิร์ฟเวอร์ที่ มี "ค่าเริ่มต้นสิทธิ์การเข้าถึง"

  หากเกิดข้อผิดพลาดรันไทม์ '70' ยังเกิดขึ้น permissionsare การเข้าถึงเริ่มต้นการจำกัดผู้ใช้ของคุณ ถ้าเป็นกรณีนี้ แก้ไข AccessPermissions เริ่มต้นจากแท็บความปลอดภัยเริ่มต้นในการกำหนดค่า DCOM อนุญาตให้ไคลเอนต์สิทธิ์ useraccess

  ถ้าข้อผิดพลาดรันไทม์ '70' ไม่เกิดขึ้น runningwith สิทธิ์การเข้าถึงเริ่มต้น ก็มีแนวโน้มว่า accesspermissions แบบกำหนดเองที่มีการจำกัดการไคลเอ็นต์ของคุณจากการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ DCOM Choosecustom สิทธิ์การเข้าถึง และเลือกปุ่มแก้ไข อนุญาตให้ไคลเอนต์สิทธิ์ useraccess
ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Windows NT หรือ Windows 2000:
 1. เรียกใช้การกำหนดค่า DCOM
 2. เลือกแอพลิเคชันของเซิร์ฟเวอร์ DCOM จากแอพลิเคชัน ofavailable รายการ
 3. เลือกปุ่มคุณสมบัติ หรือคลิกสองครั้งที่ DCOMServer แอพลิเคชันในรายการ
 4. ทดสอบการเซิร์ฟเวอร์ที่ มี "ค่าเริ่มต้นสิทธิ์การเข้าถึง "DefaultLaunch สิทธิ์" และ"สิทธิ์การกำหนดค่าแบบกำหนดเอง"

  Ifrun-ข้อผิดพลาด '70' ยังคงเกิดขึ้น ก็มีแนวโน้มว่า accesspermissions เริ่มต้นที่มีการจำกัดผู้ใช้ของคุณ ถ้าเป็นกรณีนี้ ปรับเปลี่ยนสิทธิ์ DefaultAccess จากแท็บความปลอดภัยเริ่มต้นในการกำหนดค่า DCOM

  Ifrun-ข้อผิดพลาด '70' ไม่เกิดขึ้น ก็มีแนวโน้มว่า accesspermissions แบบกำหนดเองที่มีการจำกัดการไคลเอ็นต์ของคุณจากการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ DCOM Chooseto ใช้สิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเอง และเลือกปุ่มแก้ไข ให้ clientuser สิทธิ์การเข้าถึงบัญชี หรือให้แก่กลุ่มผู้ใช้ไคลเอนต์ที่เป็นสมาชิกของสิทธิ์ toaccess
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องใน Windows NT ดูตารางที่จะทำตาม

มีกลุ่มบัญชีต่าง ๆ ที่คุณจะค้นหาเมื่อคุณกำหนดค่าผู้ใช้และกลุ่มใน Windows NT และ Windows 2000 รายการต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปของผู้เป็นสมาชิกของกลุ่มแต่ละ:
Group           Description--------------------------------------------------------------------------Interactive        Includes all users who log onto a Windows NT or             Windows 2000 system locally (at the console). It              does not include users who connect to NT             resources across a network or are started as a              server.Network          Includes all users who connect to Windows NT or             Windows 2000 resources across a network. It does              not include those who connect through an              interactive logon.Creator/Owner       The Creator/Owner group is created for each             sharable resource in the Windows NT or             Windows 2000 system. Its membership is the set of              users who either create a resource (such as a              file) and who take ownership of them.Everyone         All users who access the system, whether locally,             remotely, or across the network.System          The local operating system.				

รายการข้างต้นรวมถึงบัญชีของกลุ่มซึ่งเป็นอินทรินสิกับระบบ Windows NT และ Windows 2000 เครือข่ายเฉพาะอาจรวมกลุ่มเพิ่มเติมซึ่งคุณสามารถเลือก เมื่อต้องการตรวจสอบการเป็นสมาชิกของแต่ละบัญชีกลุ่มกำหนดเอง คุณต้องติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ

ทำให้เซิร์ฟเวอร์ DCOM เหตุการณ์ไปยังไคลเอนต์

ถ้าคอมโพเนนต์ใน DCOM เซิร์ฟเวอร์ของคุณทำให้เหตุการณ์ที่จัดการ โดยแอพลิเคชันไคลเอนต์ คุณต้องกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย DCOM บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่ออนุญาตการเข้าถึง และคุณต้องกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย DCOM บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งช่วยให้เซิร์ฟเวอร์เพื่อทำให้การเรียกกลับไปยังไคลเอนต์ เพื่อให้สามารถมีเหตุการณ์ ถ้าคุณไม่ตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัย DCOM ด้วยวิธีนี้ 70 ของข้อผิดพลาดจะถูกสร้างขึ้นทุกครั้งที่เรียกใช้เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันไคลเอนต์ ซึ่งผลในหนึ่งเหตุการณ์ที่ถูกยกกำลังกลับไปยังไคลเอนต์ ถ้าแอพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ยกกำลังเหตุการณ์ คุณไม่มีการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัย DCOM บนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์

ถ้าไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้การกำหนดค่า DCOM (DCOMCNFG.exe)
 2. คลิกแท็บความปลอดภัยเริ่มต้น
 3. คลิกปุ่มแก้ไขเริ่มต้น
 4. คลิกปุ่ม'เพิ่ม'
 5. คลิกเพื่อเลือกแบบโลกและจากนั้น clicktheให้สิทธิ์เข้าปุ่มการให้สิทธิ์
 6. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบเพิ่ม AccessPermissions
 7. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบAccessPermissions
 8. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบDCOM ConfigProperties
 9. ทดสอบโปรแกรมประยุกต์อีกครั้ง

  Clientapplication การจัดการเหตุการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ถ้าไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows NT หรือ Windows 2000 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้การกำหนดค่า DCOM (DCOMCNFG.exe)
 2. คลิกแท็บความปลอดภัยเริ่มต้น
 3. คลิกปุ่มแก้ไขเริ่มต้น
 4. คลิกปุ่ม'เพิ่ม'
 5. คลิกเพื่อเลือกทุกคน บัญชี andthen คลิกเพื่อเลือกอนุญาตให้มีการเข้าถึงในกล่องชนิด ofAccess
 6. คลิก'ตกลง'
 7. คลิกตกลงอีกครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบสิทธิ์ค่ารีจิสทรี
 8. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบDCOM ConfigProperties
 9. ทดสอบโปรแกรมประยุกต์อีกครั้ง

  Clientapplication การจัดการเหตุการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

พยายามที่จะเข้าถึง DCOM เซิร์ฟเวอร์โดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือ

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ DCOM ของคุณอยู่ในโดเมน Windows NT หรือ Windows 2000 หนึ่งสอง และไคลเอ็นต์ของคุณเข้าสู่ระบบสอง Windows NT หรือ Windows 2000 โดเมนที่จะไม่ "ที่เชื่อถือได้" โดยแรก คุณจะได้รับข้อผิดพลาดรันไทม์ ' 70' เมื่อพยายามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ DCOM
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
176799 : ข้อมูล: การกำหนดค่า DCOM (DCOMCNFG โดยใช้EXE) บน Windows NT

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 180384 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:21:46 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdcom kbhowto kbregistry kbmt KB180384 KbMtth
คำติชม