เหตุการณ์การปิดใช้บัญชีที่จะ จัดเก็บไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยบนตัวควบคุมโดเมน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:182918
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก


สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจวิธีการคืนค่าหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูหัวข้อวิธีใช้ออนไลน์ของ "รีจิกู้คืนในสทรี" ใน Regedit.exe หรือหัว "กู้คืนแบบรีจิสทรีคีย์" ออนไลน์'วิธีใช้'ข้อใน Regedt32.exe
อาการ
เมื่อผู้ใช้ป้อนชุดของรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องในการพยายามเข้าสู่ ถึงการใช้บัญชีโดเมนและการจำกัดการพยายามเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้องสำหรับบัญชีผู้ใช้ Windows NT บัญชีถูกปิดใช้งานในตัวควบคุมโดเมน

Windows NT สร้างเหตุการณ์การปิดใช้บัญชี (รหัสเหตุการณ์: 539) บนเวิร์กสเตชันที่ให้ความพยายามในการเข้าสู่ระบบล้มเหลวเกิดถ้านโยบายการตรวจสอบบนเวิร์กสเตชันที่ทำให้การตรวจสอบเหตุการณ์ของการเข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบล้มเหลว อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ไม่ถูกบันทึกไว้ในตัวควบคุมโดเมน ผู้ดูแลระบบต้องทำการค้นหาล็อกเหตุการณ์ของระบบทั้งหมดของไคลเอ็นต์ไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีรหัสผ่านไม่ถูกต้องพยายามทำให้เกิดการค้นหา
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT 4.0 หรือ Windows NT Server 4.0, Terminal Server Editionสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
152734วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows NT 4.0

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

ขอแนะนำได้เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ทำให้การปรับเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลบนดิสก์ข้อมูลข้อมูล LSA, Microsoft ไม่ให้ถอนการติดที่ ได้ถูกตั้งไว้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ในการเปลี่ยนกลับไปที่การตั้งค่าคอนฟิกก่อน LSA2 แก้ไขในกรณีที่คุณประสบปัญหากับโปรแกรมแก้ไขด่วน:
 1. ทำการสำรองข้อมูลของระบบทั้งหมด
 2. เรียกใช้ Rdisk /s. ใช้ /s บรรทัดคำสั่งสลับ ด้วยสาเหตุ Rdisk.exe Sam. _และการรักษาความปลอดภัย_ฐานข้อมูลที่จะคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ %Systemroot%\Repair
 3. สร้างโฟลเดอร์ชั่วคราวภายใต้โฟลเดอร์% Systemroot %ที่เรียกว่า Lsabackout
 4. คัดลอกแฟ้มต่าง ๆ ต่อไปนี้จากโฟลเดอร์ %Systemroot\System32 ไปยังโฟลเดอร์ %Systemroot%\Lsabackout ตามที่มีการอัพเด โดย LSA2-การแก้ไข:
  Eventlog.dll
  Lsasrv.dll
  Msaudite.dll
  Msv1_0.dll
  Netcfg.dll
  Samlib.dll
  Samsrv.dll
  Services.exe
  Srvmgr.exe
  Xactsrv.dll
 5. สร้างการปรับปรุง Emergency ซ่อมแซมดิสก์ (ERD) ที่ปรับปรุงบนดิสก์ SAM และรีจิสทรีข้อมูลในโฟลเดอร์ %Systemroot%\System32\Config


หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แทนที่การแก้ไขการอ้างอิงถึงในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

หมายเลขบทความ:154087
ชื่อ: การละเมิดการเข้าถึงในครบกำหนด LSASS.EXE ไปที่ขนาดบัฟเฟอร์ที่ไม่ถูกต้อง

หมายเลขบทความ:174205
ชื่อ: LSASS อาจใช้จำนวนของหน่วยความจำที่ขนาดใหญ่บนตัวควบคุมโดเมนที่

หมายเลขบทความ:129457
ชื่อ: การเชื่อมต่อแบบไม่ระบุชื่ออาจสามารถรับนโยบายรหัสผ่าน


โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ถูกลงรายการบัญชีเป็น Lsa2fixi.exe (x86) และ Lsa2fixa.exe (Alpha)เพื่อความสะดวกของคุณ เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix SP3 การลงรายการบัญชีนี้ได้ถูกลงรายการบัญชีไปยังตำแหน่งต่อไปนี้ของอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม Microsoft แนะนำให้ คุณติดตั้ง Windows NT 4.0 Service Pack 4 เพื่อแก้ไขปัญหานี้

หมายเหตุ: รุ่นการปรับปรุงของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถูกลงรายการบัญชีในเดือน 20 กรกฎาคม 1998 และระดับการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมกับระบบที่ใช้ Windows NT 4.0 Service Pack 3

ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/NT40/hotfixes-postSP3/lsa2-fix/

ถ้าคุณเรียกใช้ระบบการจัดการเซิร์ฟเวอร์บนระบบที่มีใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แทนส่วนขยายของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของ SNMP (Snmpelea) สร้างข้อผิดพลาด 3007 ID เหตุการณ์ต่อไปนี้:

  Error opening event log file Security.  Log will not be processed.  Return code from OpenEventLog is 1314.				


ตัวแทนส่วนขยายของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ SNMP ต้องมีการปรับปรุงการจัดการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาของบริษัทตัวแทนส่วนขยายของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ SNMP โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

หมายเลขบทความ:183770
ชื่อ: SMS: Snmpelea ไม่สามารถเปิดแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาใน Windows NT 4.0 และ Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows NT 4.0 Service Pack 4.0 และ Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 4 ก่อน
4.00 bad password lockout after

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 182918 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:30:23 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfea kbfix kbmt KB182918 KbMtth
คำติชม