ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ไคลเอ็นต์การแลกเปลี่ยนบิตแมปขาวดำที่ได้รับจาก Lotus Notes

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:183291
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ไคลเอ็นต์การแลกเปลี่ยนอาจได้รับข้อความจาก originatorcontaining Lotus Notes เป็นรูปบิตแมปขาวดำ รูปแบบเริ่มต้นอาจเป็นการจับ ascreen (CRTL + PRINTSCREEN หรือ ALT + PRINTSCREEN) ถูกวางลงในข้อความ LotusNotes ข้อความเดินเป็นอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านทางตัวเชื่อมต่อแบบ MicrosoftExchange สำหรับ Lotus Notes (Exchange Server 5.5 - NMC) หรือตัวเชื่อมต่อสำหรับ Lotus Notes 3.2 theLinkAge
สาเหตุ
ตัวกรองการส่งออกของไคลเอนต์ Lotus Notes ไม่ได้อย่างถูกต้องรักษาการ colorproperties ของบิตแมปจับภาพหน้าจอเมื่อทำการแปลงรูปแบบข้อมูล (CD) fromComposite เนื้อหาของข้อความเป็น Rich Text Format (RTF) Isdescribed บิตแมปภายในโครงสร้าง RTF เป็นไม่มีความลึกของสีของ pixel(\wbmbitspixel1) หนึ่งสอง
สถานะ
Lotus Notes ถูกผลิต โดย Lotus ผู้จัดจำหน่ายขึ้นอยู่กับ Microsoft wemake ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับ product'sperformance หรือความน่าเชื่อถือนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
รูปแบบเอกสารดั้งเดิมของ lotus Notes คือ คอมโพสิตข้อมูล (ซีดี) Rich TextFormat (RTF) คือหนึ่งในรูปแบบของบิตแมปของ Microsoft Exchange.Color ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน โดยข้อมูลจำเพาะ RTF ปัจจุบันเอกสารดั้งเดิม

ไคลเอนต์ Lotus Notes มีตัวกรอง Export\Import (Nirtf.dll andNxrtf.dll) ที่มีการแปลงสำหรับการแปลง RTF ซีดีและในทางกลับกันตัวเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยน Microsoft สำหรับ Lotus Notes (และ LinkAgeConnector ก่อนหน้านี้) ใช้เมื่อ มีการทำงานที่พร้อมใช้งานใน forconversion Dll บันทึกย่อเหล่านี้ของ RTF ไป CD (แลกเปลี่ยนเนื้อหาของข้อความแปลงอัตราแลกเปลี่ยน toNotes), และซีดีเพื่อ RTF (บันทึกเนื้อหาของข้อความแปลงบันทึกย่อ toExchange) พัฒนา lotus ยังไม่อัพเด tosupport งานประจำเหล่านี้แปลงข้อมูลจำเพาะ RTF ปัจจุบัน ผลลัพธ์คือ arerendered ที่หน้าจอจับภาพบิตแมปขาวดำเมื่อถูกแปลงเป็น RTF

ข้อจำกัดนี้สามารถถูกแสดงรวมทั้งเท่ากับ byperforming ไคลเอ็นต์อีเมลที่บันทึกย่อขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดบันทึกใหม่
 2. กด ALT + PRINTSCRN
 3. ในตัวแก้ไขเนื้อหาบันทึก กด CTRL + V บิตแมปจะถูกวางลงในเนื้อความของข้อความ
 4. เลือกแฟ้ม/ ส่งออก / บันทึกแฟ้มเป็นชนิด: / MicrosoftWord RTF / ส่งออก ด้วยชื่อ Bmp1.rtf
 5. ปิดใบสั่งปัจจุบัน
 6. เปิดบันทึกใหม่
 7. คลิกที่บันทึกเนื้อหา เลือกแฟ้ม / นำเข้า...
 8. เลือกแฟ้ม Bmp1.rtf และคลิกนำเข้า รูปภาพจะเป็นขาวดำ
( หรือแทนที่เป็นขั้นตอนที่ 6-8 คุณสามารถเปิด Bmp1.rtf ใน WordPad)
Microsoft จะปรับปรุงเครื่องมือต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่าง Lotus Domino R5 และ Lotus Domino 6, Microsoft Exchange Server 2003 และ Microsoft Windows Server 2003 Active Directory ต่อไป เครื่องมือปรับปรุงแล้วสำหรับ Lotus Domino แทนเครื่องมือต่อไปนี้ที่ถูกรวมไว้ กับ Exchange Server 2003 และ Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2:
 • ตัวเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนสำหรับ Lotus Notes
 • ตัวเชื่อมต่อปฏิทินสำหรับ Lotus Notes
 • ตัวช่วยสร้างการโยกย้ายสำหรับ Lotus Notes
เมื่อต้อง การขอรับเครื่องมือเหล่านี้ และขอรับคำแนะนำและทรัพยากรเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: เครื่องมือเหล่านี้ถูกปรับปรุงให้ฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมและที่อยู่หลายประเด็นที่ลูกค้ารายงาน มีรุ่นล่าสุดของเครื่องมือให้
XFOR

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ