วิธีการเรียกฟังก์ชันที่มีการใช้สคริปต์ตัวควบคุม

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:184740
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้แสดงตัวอย่างรหัสสำหรับตัวควบคุมสคริปต์ที่อธิบายวิธีการต่าง ๆ ของการเรียกฟังก์ชันสคริปต์จาก Visual Basic
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญ: Microsoft ให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสำหรับภาพเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันแสดง หรือ อื่น รวม แต่ไม่จำกัดเพียงการ การรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการแสดงและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง และขั้นตอนการตรวจแก้จุดบกพร่อง

ตัวควบคุมสคริปต์สามารถโฮสต์ VBScript, JavaScript และอื่น ๆ เข้ากันได้กับสคริปต์ ภาษาใด ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสคริปต์โปรแกรมประยุกต์ของคุณในลักษณะที่คล้ายกันเพื่อใช้ VBScript หรือ JavaScript เพื่อให้การฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับเว็บเพจที่

บทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้อธิบายวิธีการขอรับตัวควบคุมของสคริปต์:
184739: ข้อมูล: ที่การรับตัวควบคุมสคริปต์

สคริปต์ตัวควบคุมแสดงวิธีที่ 4 สำหรับการเรียกย่อยและฟังก์ชันสคริปต์ตามปกติ:
 • Eval: ตรวจสอบนิพจน์แบบข้อความ
 • การเรียกใช้: รันย่อยมีชื่อหรือฟังก์ชัน
 • ดำเนินการ: ดำเนินการคำสั่งสคริปต์
 • เป็นวิธีการของวัตถุโมดูล

eval

การเรียกคือ:
 Result = ScriptControl.Eval("some text expression")				
คุณสามารถใช้วิธีนี้เพื่อเรียกฟังก์ชันทั้งสคริปต์ intrinsic ตลอดจนหน้าที่ของผู้ใช้ได้ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันส่งผ่านไปเป็นค่าตัวอักษรในข้อความของนิพจน์ และสามารถเป็นฮาร์ดดิสก์ coded หรือ concatenated จากตัวแปร

หมายเหตุ: วิธีการนี้ไม่สามารถใช้เพื่อเรียก Subroutines

เรียกใช้

การเรียกคือ:
 Result = ScriptControl.Run("Name", arg1, arg2, ... argn)				
คุณสามารถใช้วิธีนี้เพื่อเรียก Subroutines ในกรณีที่ส่งกลับผลลัพธ์ว่างเปล่า และคุณสามารถใช้แผนอื่นของการเรียกละเว้นการส่งคืนผลลัพธ์:
 ScriptControl.Run "Name", arg1, arg2, ... argn				
หมายเหตุ: ชื่อเป็นชื่อของย่อย หรือฟังก์ชัน และ arg1... argn จะไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่กับย่อยหรือฟังก์ชันที่สอบถาม

ดำเนินการ

การเรียกคือ:
 ScriptControl.Execute "statement text"				
วิธีนี้ช่วยให้คุณเรียกใช้คำสั่งใด ๆ intrinsic หรือย่อยชุดคำสั่ง คุณยังสามารถใช้ได้เพื่อที่เรียกใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ แต่ผลลัพธ์ที่ส่งคืนหลุดเรียบร้อยแล้ว

วิธีการโมดูล

การเรียกคือ:
  Result = ScriptControl.Modules(modulename).functionname(arg1, arg2, ...)  ScriptControl.Modules(modulename).subname arg1, arg2, ...				

กำหนดค่าเริ่มต้นในโมดูลในค่าคงของ GlobalModule การเช่นนี้:
  Result = ScriptControl.Modules(GlobalModule).MyFunction(5)  ScriptControl.Modules(GlobalModule).MySub 5, "A"				

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในโมดูล ScriptControl โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
184745: วิธีการใช้โมดูลที่การควบคุมสคริปต์และคอลเลกชันของกระบวนงาน

ตัวอย่าง:

 1. ใน Visual Basic สร้างโครงการใหม่ Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 2. คลิก'คอมโพเนนต์'บนเมนูโครงการ และจากนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมาย "Microsoft สคริปต์ควบคุม 1.0"
 3. เพิ่มตัวควบคุมสคริปต์ (ScriptControl1), กล่องข้อความ (Text1), และปุ่มคำสั่ง (Command1) ไปยังแบบฟอร์ม ตั้งค่าคุณสมบัติหลายบรรทัดของกล่องข้อความเป็น True
 4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้เพื่อ Form1:
     Private Sub Command1_Click()    With ScriptControl1     ' Set script language (VBScript is the default).     .Language = "VBScript"     ' Set UI interaction (TRUE is the default).     .AllowUI = True     ' Copy the script to the control.     .AddCode Text1.Text     ' Demonstrate the Eval method.     Debug.Print .Eval("AddTwo(5,7)")     ' Demonstrate the Run method both with and without return values.     .Run "Hello", "Jane Doe"     Debug.Print .Run("Hello", "James Smith")     .Run "AddTwo", 4, 6     Debug.Print .Run("AddTwo", 7, 8)     ' Demonstrate the ExecuteStatement method.     .ExecuteStatement "Hello ""Sue Smith"""     .ExecuteStatement "AddTwo 9,18"     .ExecuteStatement "MsgBox CStr(AddTwo(3,8))"     .Modules(GlobalModule).Hello "Jane Doe"     Dim oMod As Object     Set oMod = .Modules(GlobalModule)     Debug.Print oMod.AddTwo 12, 24     Set oMod = Nothing    End With   End Sub						
 5. เรียกใช้ Form1 และเปิดหน้าต่างดีบัก
 6. พิมพ์สคริปต์ต่อไปนี้ในกล่องข้อความ:
     Sub Hello(YourName)    MsgBox "Hello " & YourName   End Sub   Function AddTwo(X1, X2)    AddTwo = X1 + X2   End Function						
 7. คลิก CommandButton

  หมายเหตุ: งบสองแบบต่อไปนี้ไม่ทำการแสดงผลเนื่องจากการส่งคืนสินค้าฟังก์ชันขาดหายไป และรหัสไม่แสดงผลผ่านหมายใด ๆ อื่น ๆ ความ เช่นตัวแปรส่วนกลางหรือกล่องข้อความ:
     .Run "AddTwo", 4, 6   .ExecuteStatement "AddTwo 9,18"						
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับตัวควบคุมสคริปต์ โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
184739: ข้อมูล: ที่การรับตัวควบคุมสคริปต์

(c) Microsoft Corporation 1998 สิทธิ์ทั้งหมดที่สำรองไว้
contributions โดย Malcolm Stewart, Microsoft Corporation
kbVBA500 kbVBp500 kbNoKeyWord kbVBp600 kbScript kbCtrl

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 184740 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:36:39 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB184740 KbMtth
คำติชม