ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำอธิบายของเครื่องมือ System File Checker (Sfc.exe)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:185836
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หมายเหตุ:: บทความนี้มีไว้สำหรับใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาใดๆ ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ในบทความนี้ในการแก้ไขปัญหา ค้นฐานความรู้ของ Microsoft อีกครั้ง โดยใช้คำหลักที่ระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
242450วิธีการสอบถามฐานความรู้ของ Microsoft โดยใช้คำสำคัญ
สรุป
บทความนี้อธิบายเครื่องมือ System File Checker ใน Windows 98
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวตรวจสอบแฟ้มระบบตรวจสอบสำหรับเสียหาย หรือถูกแทนแฟ้มระบบ และจากนั้น จะแจ้งให้คุณสามารถแทนแฟ้มที่ไม่ตรงกับแฟ้มต้นฉบับของ Windows 98

เมื่อต้องการเริ่มตัวตรวจสอบแฟ้มระบบ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบคลิกข้อมูลระบบแล้ว คลิกตัวตรวจสอบแฟ้มระบบในการเครื่องมือเมนู
  2. คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้::
    สแกนหาแฟ้มที่เปลี่ยนแปลง
    แยกแฟ้มหนึ่งจากดิสก์การติดตั้ง
    หมายเหตุ:: ถ้าคุณคลิกแยกแฟ้มหนึ่งจากดิสก์การติดตั้งคุณสามารถระบุแฟ้มคุณต้องการแยกได้

  3. คลิกการตั้งค่าการกำหนดค่าที่คุณต้องการใช้ในการเลือกการตั้งค่าตัวตรวจสอบแฟ้มระบบคลิกตกลงแล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ'ข้อมูลระบบ'ใน Windows 98 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
184075คำอธิบายของเครื่องมือข้อมูล (Msinfo32.exe) ของระบบของ Microsoft
ใช้ sfc

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ