วิธีการที่บอกโปรแกรมโอเวอร์เลย์ไดรฟ์ถ้ามีการติดตั้งใน Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:186057
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หากเอกสารนี้ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์::
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบถ้ามีการเรียกใช้โปรแกรมการซ้อนทับไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรมการซ้อนทับไดรฟ์โดยผู้ผลิตรายอื่น และถูกโหลดลงในหน่วยความจำก่อนที่แฟ้มระบบเริ่มต้นระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณถูกโหลดโปรแกรมการซ้อนทับไดรฟ์อาจมีการติดตั้งสำหรับใด ๆ เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุนการบล็อกลอจิคัลที่จัดการกับ (LBA) ซึ่ง อาจ จะ เนื่อง จาก พื้นฐาน เข้า/ออก ระบบ (BIOS) ของ เมน บอร์ด ของ คุณ ไม่ สนับสนุน ฮาร์ดดิสก์ ที่ ใหญ่ กว่า 528 การ เมกะ ไบต์ (MB)

  สำหรับ ข้อมูล เกี่ยวกับ LBA โปรด ดู บท ความ ใน ฐาน ความ รู้ ของ Microsoft ต่อ ไป นี้:
  หมายเลขบทความ:122052
  ชื่อ: แบบลอจิคัลบล็อกจัดการกับ (LBA) กำหนดเอง
 • คอมพิวเตอร์ของคุณมีฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1024 cylinders หรือ 4096 cylinders
 • คอมพิวเตอร์ของคุณได้เข้ากันไม่ได้ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกัน
วิธีการต่อไปนี้อาจ หรืออาจตรวจไม่พบว่า โปรแกรมการซ้อนทับไดรฟ์ที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ถ้าคุณกำลัง uncertain ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมการซ้อนทับไดรฟ์ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตแผงวงจรหลักหรือผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ของคุณ การตรวจสอบว่า มีการติดตั้งโปรแกรมการซ้อนทับไดรฟ์ ใช้ใด ๆ ในวิธีการต่อไปนี้:

ข้อความการโอเวอร์เลย์ไดรฟ์

เมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ อาจมีแสดงข้อความบนหน้าจอที่แสดงชื่อของผู้ผลิต หรือพร้อมท์ให้คุณกดแป้นใด ๆ เพื่อบูตเครื่องไปยังแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ รุ่นปัจจุบันของโปรแกรมการซ้อนทับไดรฟ์อาจไม่แสดงข้อความนี้เป็นค่าเริ่มต้น

วันของ bios

คอมพิวเตอร์ที่ทำก่อน 1994 ไม่สนับสนุน LBA เมื่อต้องการตรวจสอบว่า BIOS ในคอมพิวเตอร์ของคุณสนับสนุน LBA คู่มือของผู้ผลิต หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

คำสั่งสถานะ fdisk

เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ มีดิสก์สำหรับเริ่มต้นของ Windows 95/98 พิมพ์ "Fdisk /status" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) ที่คอมมานด์พร้อมต์ และตรวจสอบว่า ผลรวมของพาร์ติชันที่มีอยู่มีขนาดใหญ่กว่าเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด

ดิสก์ สำหรับ เริ่ม ต้น ของ Windows 95/98

ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ รอ 10 วินาที เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ มีดิสก์สำหรับเริ่มต้นของ Windows (นี้ป้องกันโปรแกรมการซ้อนทับไดรฟ์การโหลด), และเริ่มระบบจะพรอมต์คำสั่ง เปรียบเทียบวันและขนาดของระบบไฟล์ในโฟลเดอร์ Windows สำหรับไม่สอดคล้องกันเล็กน้อย ถ้าขนาดของดิสก์ทางกายภาพมีปริมาณมากกว่า 528 พิมพ์ "c:" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ), และกด enter ประเภท:\windows\command ซีดีการตรวจสอบว่า ไม่สามารถเข้าถึงได้

หมายเหตุ:: นี้ใช้เฉพาะถ้าโฟลเดอร์ย่อยนี้ถูกสร้างขึ้นหลังจาก MBs 528 ก่อนมีการกรอกข้อมูล

ตรวจสอบแฟ้ม

บางแฟ้มแบบโอเวอร์เลย์ไดรฟ์ใช้เป็น.ovl หรือนามสกุลเป็น.bin หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์ " Dir /a * .bin " หรือ "Dir /a *.ovl" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) เพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของแฟ้มที่อยู่เหนือ drvspace.bin และ dblspace.bin

ตรวจสอบ Config.sys

ซอฟต์แวร์การซ้อนทับไดรฟ์อาจถูกโหลดจากแฟ้ม Config.sys การเข้าถึงไดรฟ์อื่นที่ไม่ใช่พาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบที่ใช้งานอยู่ของไดรฟ์หลักในตัวควบคุม IDE หลัก

การตรวจสอบหน่วยความจำ

เริ่มระบบจะพรอมต์คำสั่งเท่านั้น และทดสอบหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วกด F8 เมื่อคุณเห็นข้อความ "เริ่มต้น Windows 95"
 2. เลือกที่พร้อมรับคำสั่งเท่านั้น และกด enter
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์ "MEM /C" เพื่อดูยอดรวมของหน่วยความจำปกติ หมายเลขที่น้อยกว่า 655,360 อาจระบุมีอยู่ของโปรแกรมโอเวอร์เลย์ไดรฟ์ อย่างไรก็ ตามหมายเลขกเกอาจบ่งชี้ที่มีอยู่ในไดรฟ์ SCSI หรือบันทึกการเริ่มระบบของต้นแบบไวรัสแทน

  หมายเหตุ:: รุ่นล่าสุดหลายไดรฟ์แบบโอเวอร์เลย์ซอฟต์แวร์ไม่ได้ใช้หน่วยความจำปกติ
windows ไม่พบไดเรกทอรี dir พิมพ์ HWDDRV สื่อที่ไม่ถูกต้อง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 186057 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:41:35 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbmt KB186057 KbMtth
คำติชม