วิธีการใช้ MFC เพื่อทำให้เป็นอัตโนมัติใน Excel 2000 และ Excel 2002 และขอรับอาร์เรย์จากช่วงใน Excel 2000 และ Excel 2002

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:186122
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการทำให้ Microsoft Excel และคืนค่าจากช่วง multi-cell ไปยังอาร์เรย์
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการคืนค่าจากช่วง multi-cell โดยไม่มีการสอบถามเซลล์หนึ่งโดยหนึ่ง คุณต้องใช้ฟังก์ชันการสมาชิก GetValue ของวัตถุช่วงการคืนค่าไปยังตัวแปร คุณสร้าง SAFEARRAY ที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่คุณส่งกลับจาก GetValue แล้ว เมื่อคุณมีการ SAFEARRAY คุณสามารถเข้าถึงองค์ประกอบใช้ GetElement ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการนี้ และสาธิตวิธีคุณสามารถเข้าถึงสายอักขระและองค์ประกอบที่เป็นตัวเลข

หมายเหตุสำหรับอัตโนมัติ Microsoft Excel 2000 และ 2002

ตัวอย่างรหัสในบทความนี้ใช้คลาส wrappers ที่สร้างขึ้นจากไลบรารีของวัตถุ Excel 97 (Excel 8.olb) มีการปรับเปลี่ยน slight รหัสนี้สามารถถูกประยุกต์ใช้กับการทำงานอัตโนมัติไคลเอนต์ที่ใช้คลาส wrappers สำหรับ Excel 2000 (Excel9.olb) หรือ Excel 2002 (Excel.olb)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวอย่างรหัสที่อธิบายไว้ในบทความนี้กับ Microsoft Excel 2000 หรือไลบรารีชนิด 2002 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
224925ข้อมูล: ไลบรารีชนิดสำหรับ Office อาจเปลี่ยน มีการนำออกใช้ใหม่

ขั้นตอนในการสร้างโครงการ

 1. ใน Microsoft Excel สร้างสมุดงานใหม่ เติมข้อมูลเซลล์ A1:C8 ด้วย mixture เป็นสายอักขระและข้อมูลที่เป็นตัวเลข บันทึกสมุดงานเป็น "c:\test.xls" และ Microsoft Excel จบการทำงาน
 2. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 12 ในบทความใน Microsoft Knowledge Base เพื่อสร้างตัวอย่างโครงการ interfaces IDispatch ใช้ และสมาชิกฟังก์ชันที่กำหนดไว้ในไลบรารีชนิด Excel8.olb ต่อไปนี้:
  178749วิธีการสร้างโครงการการทำงานอัตโนมัติที่ใช้ MFC และไลบรารีของชนิด
 3. ที่ด้านบนของไฟล์ AutoProjectDlg.cpp เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้:
     #include "excel8.h"					
 4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้เพื่อ CAutoProjectDlg::OnRun() ในแฟ้ม AutoProjectDlg.cpp:

  ตัวอย่างรหัส

     // OLE Variant for Optional.   COleVariant VOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);   _Application objApp;   _Workbook objBook;   Workbooks objBooks;   Worksheets objSheets;   _Worksheet objSheet;   Range objRange;   VARIANT ret;   // Instantiate Excel and open an existing workbook.   objApp.CreateDispatch("Excel.Application");   objBooks = objApp.GetWorkbooks();   objBook = objBooks.Open("C:\\Test.xls",        VOptional, VOptional, VOptional, VOptional,        VOptional, VOptional, VOptional, VOptional,        VOptional, VOptional, VOptional, VOptional);   objSheets = objBook.GetWorksheets();   objSheet = objSheets.GetItem(COleVariant((short)1));   //Get the range object for which you wish to retrieve the   //data and then retrieve the data (as a variant array, ret).   objRange = objSheet.GetRange(COleVariant("A1"), COleVariant("C8"));   ret = objRange.GetValue();   //Create the SAFEARRAY from the VARIANT ret.   COleSafeArray sa(ret);   //Determine the array's dimensions.   long lNumRows;   long lNumCols;   sa.GetUBound(1, &lNumRows);   sa.GetUBound(2, &lNumCols);   //Display the elements in the SAFEARRAY.   long index[2];   VARIANT val;   int r, c;   TRACE("Contents of SafeArray\n");   TRACE("=====================\n\t");   for(c=1;c<=lNumCols;c++)   {     TRACE("\t\tCol %d", c);   }   TRACE("\n");   for(r=1;r<=lNumRows;r++)   {     TRACE("Row %d", r);     for(c=1;c<=lNumCols;c++)     {      index[0]=r;      index[1]=c;      sa.GetElement(index, &val);      switch(val.vt)      {      case VT_R8:        {         TRACE("\t\t%1.2f", val.dblVal);         break;        }      case VT_BSTR:        {         TRACE("\t\t%s",(CString)val.bstrVal);         break;        }      case VT_EMPTY:        {         TRACE("\t\t<empty>");         break;        }      }     }     TRACE("\n");   }   //Close the workbook without saving changes   //and quit Microsoft Excel.   objBook.Close(COleVariant((short)FALSE), VOptional, VOptional);   objApp.Quit();					
 5. การคอมไพล์โครงการ และเรียกใช้งาน
 6. คลิกเรียกใช้ ค่าในเซลล์ A1:C8 จะแสดงในหน้าต่างผลลัพธ์
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตโนมัติ Microsoft Excel ที่ใช้ MFC กรุณาคลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
186120วิธีการใช้ MFC เพื่อทำให้ Excel และกรอกข้อมูลช่วงที่ มีแถวลำดับ
184663วิธีการฝัง และการทำให้แผ่นงาน Microsoft Excel ที่ มี MFC
179706วิธีการใช้ MFC เพื่อทำให้ Excel และสร้าง/รูปแบบสมุดงานใหม่แบบ
178781HOWTO: การทำให้ Excel ที่ใช้ MFC และฟังก์ชันแผ่นงาน
178783HOWTO: ใช้ MFC เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิ Microsoft Excel
167668วิธีการผ่าน SafeArray ของสายอักขระในตัวแปร *

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 186122 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:42:09 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprogramming kbfunctions kbautomation kbhowto kbinterop kbmt KB186122 KbMtth
คำติชม