ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล: 1200 ไป 1399

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:186551
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล 1200 ถึง 1399
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อผิดพลาด 1200

ชื่ออุปกรณ์ที่ระบุไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1201

อุปกรณ์ไม่เชื่อมต่อ แต่การเชื่อมต่อที่จดจำ

ข้อผิดพลาด 1202

มีความพยายามที่จำเป็นอุปกรณ์ที่มีจำไว้ก่อนหน้านี้

ข้อผิดพลาด 1203

ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่ยอมรับเส้นทางเครือข่ายที่กำหนด

ข้อผิดพลาด 1204

ชื่อผู้ให้บริการเครือข่ายที่ระบุไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1205

ไม่สามารถเปิดโปรไฟล์การเชื่อมต่อเครือข่าย

ข้อผิดพลาด 1206

โพรไฟล์การเชื่อมต่อเครือข่ายเสียหาย

ข้อผิดพลาด 1207

ไม่สามารถแจงนับที่ไม่ใช่คอนเทนเนอร์

ข้อผิดพลาด 1208

มีข้อผิดพลาดเพิ่มเติมเกิดขึ้น

ข้อผิดพลาด 1209

รูปแบบของชื่อกลุ่มที่ระบุไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1210

รูปแบบของชื่อคอมพิวเตอร์ที่ระบุไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1211

รูปแบบของชื่อเหตุการณ์ที่ระบุไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1212

รูปแบบของชื่อโดเมนที่ระบุไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1213

รูปแบบของชื่อบริการที่ระบุไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1214

รูปแบบของชื่อเครือข่ายที่ระบุไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1215

รูปแบบของชื่อใช้ร่วมกันที่ระบุไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1216

รูปแบบของรหัสผ่านที่ระบุไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1217

รูปแบบของชื่อข้อความที่ระบุไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1218

รูปแบบของปลายทางข้อความที่ระบุไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1219

ข้อมูลประจำตัวที่ระบุขัดแย้งกับชุดที่มีอยู่ของข้อมูลประจำตัว

ข้อผิดพลาด 1220

มีความพยายามที่จะสร้างเซสชันไปยังเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย แต่ก็มีอยู่แล้วเซสชันมากเกินไปที่กำหนดไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้น

ข้อผิดพลาด 1221

ชื่อเวิร์กกรุ๊ปหรือโดเมนถูกใช้โดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่าย

ข้อผิดพลาด 1222

เครือข่ายไม่มีอยู่ หรือไม่ได้เริ่มต้นแล้ว

ข้อผิดพลาด 1223

การดำเนินการถูกยกเลิก โดยผู้ใช้

ข้อผิดพลาด 1224

ไม่สามารถดำเนินการที่ร้องขอบนแฟ้มที่มีการเปิดส่วนแม็ปผู้ใช้

ข้อผิดพลาด 1225

ระบบระยะไกลปฏิเสธการเชื่อมต่อเครือข่าย

ข้อผิดพลาด 1226

การเชื่อมต่อเครือข่ายถูกปิดอย่างถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1227

ปลายทางการขนส่งบนเครือข่ายมีอยู่ที่สัมพันธ์กัน

ข้อผิดพลาด 1228

อยู่ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับปลายทางเครือข่าย

ข้อผิดพลาด 1229

การดำเนินการความพยายามในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่มี

ข้อผิดพลาด 1230

การดำเนินการไม่ถูกต้องความพยายามในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานอยู่

ข้อผิดพลาด 1231

เครือข่ายระยะไกลไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยการขนส่ง

ข้อผิดพลาด 1232

ระบบระยะไกลไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยการขนส่ง

ข้อผิดพลาด 1233

ระบบระยะไกลไม่สนับสนุนโพรโทคอลในการขนส่ง

ข้อผิดพลาด 1234

บริการที่กำลังดำเนินการที่ปลายทางเครือข่ายปลายทางบนระบบระยะไกล

ข้อผิดพลาด 1235

การร้องขอถูกยกเลิก

ข้อผิดพลาด 1236

การเชื่อมต่อเครือข่ายถูกยกเลิก โดยระบบภายในเครื่อง

ข้อผิดพลาด 1237

ไม่สามารถดำเนินการ ควรจะทำการส่งใหม่

ข้อผิดพลาด 1238

ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้เนื่องจากถึงขีดจำกัดจำนวนการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นพร้อมกันสำหรับบัญชีนี้แล้ว

ข้อผิดพลาด 1239

มีความพยายามที่จะเข้าสู่ระบบในช่วงเวลาไม่ได้รับอนุญาตของวันสำหรับบัญชีนี้

ข้อผิดพลาด 1240

บัญชีไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสู่ระบบจากเครื่องนี้

ข้อผิดพลาด 1241

ไม่สามารถใช้อยู่เครือข่ายสำหรับการดำเนินการที่ร้องขอ

ข้อผิดพลาด 1242

บริการถูกลงทะเบียน

ข้อผิดพลาด 1243

บริการที่ระบุไม่มีอยู่

ข้อผิดพลาด 1244

การดำเนินการที่ร้องขอไม่ถูกดำเนินการ เนื่องจากผู้ใช้ยังไม่ได้รับการรับรอง

ข้อผิดพลาด 1245

กำลังร้องขอไม่ดำเนินการเนื่องจากผู้ใช้ได้เข้าสู่ระบบเครือข่ายไม่ บริการที่ระบุไม่มีอยู่

ข้อผิดพลาด 1246

ผลตอบแทนที่ต้องเรียกการดำเนินงานระหว่างทำ

ข้อผิดพลาด 1247

มีความพยายามที่จะทำการดำเนินการเตรียมใช้งานเมื่อการเตรียมใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อผิดพลาด 1248

ไม่มีอุปกรณ์ภายในเครื่อง

ข้อผิดพลาด 1300

มีกำหนดสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดไม่อ้างอิงไปยังผู้เรียก

ข้อผิดพลาด 1301

ไม่มีดำเนินการบางอย่างแมประหว่างชื่อบัญชีและหมายเลขความปลอดภัย

ข้อผิดพลาด 1302

มีตั้งข้อจำกัดโควต้าไม่มีระบบโดยเฉพาะสำหรับบัญชีผู้ใช้นี้

ข้อผิดพลาด 1303

ไม่มีคีย์การเข้ารหัสลับจะพร้อมใช้งาน คีย์การเข้ารหัสลับที่รู้จักกันดีถูกส่งกลับ

ข้อผิดพลาด 1304

รหัสผ่าน NT ไม่ซับซ้อนเกินไปที่จะถูกแปลงเป็นรหัสผ่านโปรแกรมจัดการ LAN รหัสผ่านของผู้จัดการ LAN ส่งกลับเป็นสตริงที่เป็น NULL

ข้อผิดพลาด 1305

ไม่รู้จักระดับการตรวจทานแก้ไข

ข้อผิดพลาด 1306

บ่งชี้ว่า ระดับการตรวจทานแก้ไขสองจะเข้ากันไม่ได้

ข้อผิดพลาด 1307

ID ความปลอดภัยนี้อาจไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นเจ้าของวัตถุนี้

ข้อผิดพลาด 1308

ID ความปลอดภัยนี้อาจไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลุ่มหลักของวัตถุ

ข้อผิดพลาด 1309

ทำความพยายามในการดำเนินการโทเค็นการเลียนแบบ โดยเธรดที่ไม่อยู่ในขณะนี้สามารถปลอมไคลเอนต์

ข้อผิดพลาด 1310

กลุ่มไม่อาจถูกปิดใช้งาน

ข้อผิดพลาด 1311

ในขณะนี้ไม่มีการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์พร้อมให้บริการการร้องขอการเข้าสู่ระบบ

ข้อผิดพลาด 1312

เซสชันการเข้าสู่ระบบที่ระบุไม่มีอยู่ ดังกล่าวอาจอยู่แล้วได้ถูกยุติทำงาน

ข้อผิดพลาด 1313

สิทธิ์พิเศษที่ระบุไม่มีอยู่

ข้อผิดพลาด 1314

สิทธิ์การใช้งานที่จำเป็นจะไม่รับผิดชอบ โดยไคลเอ็นต์

ข้อผิดพลาด 1315

ชื่อที่ระบุไม่ใช่ชื่อบัญชีที่ถูกจัดรูปแบบอย่างถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1316

ผู้ใช้ที่ระบุอยู่แล้ว

ข้อผิดพลาด 1317

ผู้ใช้ที่ระบุไม่มีอยู่

ข้อผิดพลาด 1318

กลุ่มที่ระบุอยู่แล้ว

ข้อผิดพลาด 1319

กลุ่มที่ระบุไม่มีอยู่

ข้อผิดพลาด 1320

บัญชีผู้ใช้ที่ระบุเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ระบุ หรือไม่สามารถลบกลุ่มที่ระบุได้เนื่องจากประกอบด้วยสมาชิก

ข้อผิดพลาด 1321

บัญชีผู้ใช้ที่ระบุไม่ได้เป็นสมาชิกของบัญชีกลุ่มที่ระบุ

ข้อผิดพลาด 1322

ไม่สามารถปิดใช้งาน หรือลบบัญชีผู้ดูแลที่เหลือล่าสุด

ข้อผิดพลาด 1323

ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน ค่าที่ระบุเป็นรหัสผ่านปัจจุบันไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1324

ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน ค่าที่ระบุสำหรับรหัสผ่านใหม่ประกอบด้วยค่าที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในรหัสผ่าน

ข้อผิดพลาด 1325

ไม่สามารถปรับปรุงรหัสผ่านได้เนื่องจากมีการละเมิดกฎการปรับปรุงรหัสผ่าน

ข้อผิดพลาด 1326

เข้าสู่ระบบล้มเหลว: ชื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1327

เข้าสู่ระบบล้มเหลว: ข้อจำกัดของบัญชีผู้ใช้

ข้อผิดพลาด 1328

ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ: บัญชีผู้ใช้ละเมิดข้อจำกัดด้านเวลาการเข้าสู่ระบบ

ข้อผิดพลาด 1329

เข้าสู่ระบบล้มเหลว: ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

ข้อผิดพลาด 1330

เข้าสู่ระบบล้มเหลว: รหัสผ่านของบัญชีที่ระบุหมดอายุ

ข้อผิดพลาด 1331

ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ: บัญชีถูกปิดใช้งานอยู่ในขณะนี้

ข้อผิดพลาด 1332

ไม่มีการแม็ประหว่างชื่อบัญชีและหมายเลขความปลอดภัยที่ทำ

ข้อผิดพลาด 1333

ตัวระบุผู้ใช้ภายในเครื่อง (Luid) มากเกินไปร้องขอในคราวเดียว

ข้อผิดพลาด 1334

ไม่มีตัวระบุผู้ใช้ภายในเครื่อง (Luid) จะพร้อมใช้งาน

ข้อผิดพลาด 1335

ส่วนผู้มีสิทธิ์ย่อยของ ID ความปลอดภัยไม่ถูกต้องสำหรับการใช้เฉพาะนี้

ข้อผิดพลาด 1336

ควบคุมการเข้าถึงรายการ (ACL) โครงสร้างไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1337

โครงสร้างของ ID ความปลอดภัยไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1338

โครงสร้างตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1340

ไม่สามารถสร้างรายการการควบคุมการเข้าถึงที่สืบทอดมา (ACL) หรือรายการควบคุมการเข้าถึง (ACE)

ข้อผิดพลาด 1341

เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดใช้งานอยู่ในขณะนี้

ข้อผิดพลาด 1342

เซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งานอยู่ในขณะนี้

ข้อผิดพลาด 1343

ค่าที่ระบุมีค่าไม่ถูกต้องสำหรับหน่วยงานระบุ

ข้อผิดพลาด 1344

ไม่มีหน่วยความจำเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานสำหรับการปรับปรุงข้อมูลความปลอดภัย

ข้อผิดพลาด 1345

แอตทริบิวต์ที่ระบุไม่ถูกต้อง หรือเข้ากันไม่ได้กับแอตทริบิวต์สำหรับกลุ่มโดยรวม

ข้อผิดพลาด 1346

ไม่ได้ระบุระดับการเลียนแบบที่จำเป็น หรือระดับการเลียนแบบที่ให้มาไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1347

ไม่สามารถเปิดโทเค็นการรักษาความปลอดภัยระดับที่ไม่ระบุชื่อ

ข้อผิดพลาด 1348

ชั้นตรวจสอบข้อมูลที่ร้องขอไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1349

ชนิดของโทเค็นไม่เหมาะสมกับการใช้อยู่

ข้อผิดพลาด 1350

ไม่สามารถทำการดำเนินการรักษาความปลอดภัยบนวัตถุซึ่งมีความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องไม่

ข้อผิดพลาด 1351

บ่งชี้ว่า ไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Windows NT หรือว่า วัตถุภายในโดเมนจะได้รับการป้องกันซึ่งไม่สามารถเรียกข้อมูลที่จำเป็น

ข้อผิดพลาด 1352

ตัวจัดการบัญชีความปลอดภัย (SAM) หรือเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการออก (LSA) การรักษาความปลอดภัยภายในได้ในสถานะที่ไม่ถูกต้องในการดำเนินการปลอดภัย

ข้อผิดพลาด 1353

โดเมนอยู่ในสถานะที่ไม่ถูกต้องในการดำเนินการปลอดภัย

ข้อผิดพลาด 1354

อนุญาตให้ดำเนินการนี้สำหรับตัวควบคุมโดเมนหลักของโดเมนเท่านั้น

ข้อผิดพลาด 1355

โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่

ข้อผิดพลาด 1356

โดเมนที่ระบุอยู่แล้ว

ข้อผิดพลาด 1357

มีความพยายามที่จะข้ามขีดจำกัดจำนวนโดเมนต่อเซิร์ฟเวอร์

ข้อผิดพลาด 1358

ไม่สามารถทำการดำเนินการที่ร้องขอได้เนื่องจากความล้มเหลวของสื่อรุนแรงหรือความเสียหายของโครงสร้างข้อมูลบนดิสก์

ข้อผิดพลาด 1359

ฐานข้อมูลบัญชีรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยความไม่สอดคล้องภายใน

ข้อผิดพลาด 1360

ชนิดการเข้าถึงทั่วไปมีอยู่ในรูปแบบการเข้าถึงซึ่งควรจะถูกแมปกับชนิดที่ไม่ใช่แบบทั่วไป

ข้อผิดพลาด 1361

ตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่อยู่ในรูปแบบถูกต้อง (สัมบูรณ์ หรือ สัมพันธ์ตนเอง)

ข้อผิดพลาด 1362

การดำเนินการที่ร้องขอถูกจำกัดสำหรับการใช้โดยกระบวนการเข้าสู่ระบบเท่านั้น ขั้นตอนการเรียกยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นกระบวนการเข้าสู่ระบบ

ข้อผิดพลาด 1363

ไม่สามารถเริ่มเซสชันการเข้าสู่ระบบใหม่ที่ มีรหัสที่ถูกใช้อยู่แล้ว

ข้อผิดพลาด 1364

แพคเกจการรับรองความถูกต้องที่ระบุไม่เป็นที่รู้จัก

ข้อผิดพลาด 1365

เซสชันการเข้าสู่ระบบไม่ได้อยู่ในสถานะที่สอดคล้องกับการดำเนินการที่ร้องขอ

ข้อผิดพลาด 1366

เซสชันการเข้าสู่ระบบรหัสอยู่แล้วใช้

ข้อผิดพลาด 1367

การร้องขอการเข้าสู่ระบบประกอบด้วยค่าชนิดการเข้าสู่ระบบที่ไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1368

ไม่สามารถเลียนแบบ โดยใช้เนมไปป์จนกว่าข้อมูลจะถูกอ่านจากไปป์นั้น

ข้อผิดพลาด 1369

สถานะทรานแซคชันของทรีย่อยของรีจิสทรีไม่เข้ากันกับการดำเนินการที่ร้องขอ

ข้อผิดพลาด 1370

ตรวจพบความเสียหายของฐานข้อมูลการรักษาความปลอดภัยภายใน

ข้อผิดพลาด 1371

ไม่สามารถดำเนินการนี้สำหรับบัญชีที่มีอยู่ภายใน

ข้อผิดพลาด 1372

ไม่สามารถดำเนินการนี้กับกลุ่มพิเศษนี้อยู่แล้วภายใน

ข้อผิดพลาด 1373

ไม่สามารถดำเนินการนี้กับผู้ใช้พิเศษนี้อยู่แล้วภายใน

ข้อผิดพลาด 1374

ไม่สามารถเอาผู้ใช้ออกจากกลุ่มได้เนื่องจากกลุ่มเป็นกลุ่มหลักของผู้ใช้อยู่ในขณะนี้

ข้อผิดพลาด 1375

โทเค็นถูกใช้เป็นโทเค็นหลัก

ข้อผิดพลาด 1376

ไม่มีกลุ่มโลคัลที่ระบุอยู่

ข้อผิดพลาด 1377

ชื่อบัญชีที่ระบุไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มท้องถิ่น

ข้อผิดพลาด 1378

ชื่อบัญชีที่ระบุอยู่แล้วเป็นสมาชิกของกลุ่มท้องถิ่น

ข้อผิดพลาด 1379

กลุ่มโลคัลที่ระบุอยู่แล้ว

ข้อผิดพลาด 1380

เข้าสู่ระบบล้มเหลว: ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับชนิดการเข้าสู่ระบบที่ร้องขอที่คอมพิวเตอร์นี้

ข้อผิดพลาด 1381

เกินจำนวนสูงสุดของคำถามลับที่อาจเก็บอยู่ในระบบเดียวแล้ว

ข้อผิดพลาด 1382

ความยาวของคำถามลับเกินความยาวสูงสุดที่อนุญาต

ข้อผิดพลาด 1383

ฐานข้อมูลความปลอดภัยภายในหน่วยงานประกอบด้วยความไม่สอดคล้องภายใน

ข้อผิดพลาด 1384

ในระหว่างความพยายามเข้าสู่ระบบ บริบทการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้สะสม Id ความปลอดภัยมากเกินไป

ข้อผิดพลาด 1385

เข้าสู่ระบบล้มเหลว: ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับชนิดการเข้าสู่ระบบที่ร้องขอที่คอมพิวเตอร์นี้

ข้อผิดพลาด 1386

รหัสผ่านเข้ารหัสลับแบบข้ามจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้

ข้อผิดพลาด 1387

ไม่สามารถเพิ่มสมาชิกใหม่กลุ่มโลคัลได้เนื่องจากไม่มีสมาชิกอยู่

ข้อผิดพลาด 1388

ไม่สามารถเพิ่มสมาชิกใหม่กลุ่มโลคัลได้เนื่องจากสมาชิกมีชนิดบัญชีที่ไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด 1389

มีการระบุหมายเลขความปลอดภัยมากเกินไป

ข้อผิดพลาด 1390

รหัสผ่านเข้ารหัสลับแบบข้ามจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้นี้

ข้อผิดพลาด 1391

บ่งชี้ว่า ACL ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ไม่สามารถสืบทอดได้

ข้อผิดพลาด 1392

แฟ้มหรือไดเรกทอรีถูกเสียหาย และไม่สามารถอ่าน

ข้อผิดพลาด 1393

โครงสร้างดิสก์เสียหาย และไม่สามารถอ่านได้

ข้อผิดพลาด 1394

ไม่มีคีย์เซสชันของผู้ใช้สำหรับเซสชันการเข้าสู่ระบบที่ระบุ

ข้อผิดพลาด 1395

การเข้าถึงบริการได้รับการอนุญาตให้มีจำนวนการเชื่อมต่อ สามารถทำการบริการไม่มีการเชื่อมต่อเพิ่มเติมในขณะนี้เนื่องจากมีอยู่แล้วเชื่อมต่อมากเท่าบริการจะยอม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 186551 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/25/2015 15:46:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

  • kbinfo kbmt KB186551 KbMtth
คำติชม