วิธีการใช้ ADO ในการเข้าถึงวัตถุผ่านที่ผู้ให้บริการ ADSI LDAP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:187529
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ผู้ให้บริการ Active Directory Service อินเทอร์เฟซ (ADSI) Lightweight ไดเรกทอรีการเข้าถึงโพรโทคอล (LDAP) ที่ใช้อินเทอร์เฟซของ OLE DB ที่อนุญาตให้คุณสามารถใช้วัตถุข้อมูล ActiveX (ADO) ในการเข้าถึงวัตถุใน LDAP ไดเรกทอรีที่เข้ากันได้ คุณต้องสร้างวัตถุเชื่อมต่อ ADO และตั้งค่าคุณสมบัติของผู้ให้บริการการ "ADsDSOObject" คุณสามารถระบุสายอักขระใด ๆ รวมถึง "", เป็นสายอักขระการเชื่อมต่อ (อาร์กิวเมนต์แรก) ของวิธีการเปิดของวัตถุการเชื่อมต่อ ADO ได้

เชื่อมต่อวัตถุดำเนินวิธีของ CommandText (อ็อบเจ็กต์แรก) ที่มีการสอบถาม LDAP ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสี่ที่คั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ในรูปแบบต่อไปนี้:
  <LDAP://server/adsidn>;ldapfilter;attributescsv;scope				
โดย::
 • เซิร์ฟเวอร์มีชื่อ (หรือที่อยู่ IP) ของเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ไดเรกทอรี
 • adsidn คือ ชื่อที่แตกต่าง (DN) ของจุดเริ่มต้นสำหรับแบบสอบถามของคุณแสดงการจัดรูปแบบ ADsPath ด้วย "/" ตัวแยกและรากของ namespace ทางด้านซ้าย คุณยังสามารถใช้รูปแบบชื่อ attributed ลักษณะ X.500 มีชื่อแตกต่างสัมพัทธ์ที่คั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาคและรากของพื้นที่ชื่อที่อยู่ทางด้านขวา
 • ตัวกรอง 1dap เป็นสายอักขระการกรอง LDAP (ดู rfc2254)
 • attributescsv เป็นรายชื่อของแอตทริบิวต์จะส่งคืนสำหรับแต่ละแถวในชุดระเบียนใช้จุลภาคคั่น
 • ขอบเขตคือ: ฐาน onelevel หรือทรีย่อย
หมายเหตุ:: rfc2253 syntaxes LDAP ที่ถูกใช้ไวยากรณ์ ADSI LDAP ที่ระบุ

เมื่อต้องการกลับ ADsPath คลา และแอตทริบิวต์ cn ของวัตถุทั้งหมดในคอนเทนเนอร์ที่ผู้รับทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ Exchange คุณสามารถใช้ CommandText ที่ต่อไปนี้ (ในรูปแบบ URL):
   LDAP:<//server/o=organization/ou=site/cn=recipients>;     (objectClass=*);ADsPath,objectClass,cn;subtree"				
หรือ (ใน attributed ชื่อรูป):
   <LDAP://server/cn=recipients,ou=site,o=organization>, _     (objectClass=*);ADsPath,objectClass;subtree				
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ของ Visual Basic แสดงแบบสอบถามนี้:

ตัวอย่างรหัส

 Dim conn As ADODB.Connection   Dim rs As ADODB.Recordset   Set conn = New ADODB.Connection   conn.Provider = "ADSDSOObject"   conn.Open "ADs Provider"   Set rs = conn.Execute( _       "<LDAP://server/o=organization/ou=site/cn=recipients>;" _      & "(objectClass=*);ADsPath,objectClass,cn;subtree")   While Not rs.EOF     Debug.Print rs.Fields(0).Value, rs.Fields(1).Value, _        rs.Fields(2).Value     rs.MoveNext   Wend   conn.Close				
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับรายการและคำอธิบาย RFCs LDAP ทั่วไปรวมทั้ง RFC 2253 และ RFC 2254 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
221606RFCs LDAP ที่พบโดยทั่วไป
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
275917PRB: ADSI 2.5 และ MDAC 2.6 ความเข้ากันได้ออก

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 187529 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:46:31 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmdacnosweep kbtophit kbmt KB187529 KbMtth
คำติชม