คำอธิบายของการบริการของเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ Microsoft

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:188001
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บริการไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของ Microsoft Windows 2000 และ Windows XP แทนที่ใช้ใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้ในการให้บริการเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์จำแนกชื่อระบบอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐาน (NetBIOS) เครือข่าย ที่เบราว์เซอร์ใน Windows 2000 มีบริการสำหรับย้อนหลังความเข้ากันได้มีคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้ Windows รุ่นก่อนหน้านี้

บทความนี้อธิบายวิธีการพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แสดงฟังก์ชันการทำงานของรายการเรียกดูไปยังไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายคำอธิบายโดยละเอียดของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเบราว์เซอร์ ให้ดูเอกสารต่อไปนี้:
  • Microsoft Windows NT 4.0 ทรัพยากร Kitบท 3 "บริการเบราว์เซอร์ Windows NT 4.0"
  • เอกสาร "CIFS/อี โพรโทคอเบราว์เซอร์" พร้อมใช้งานที่ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
  • ตั้งค่ารีจิสทรีเบราว์เซอร์ที่อธิบายไว้ในแฟ้ม Microsoft Windows NT 4.0 ทรัพยากร Kit Regentry.hlp
ฟังก์ชันหลักของบริการเบราว์เซอร์จะแสดงรายการของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันทรัพยากรในโดเมนของผู้ใช้พร้อมกับรายการโดเมนและ workgroup ชื่ออื่นผ่านเครือข่ายพื้นที่ทั้ง (WAN) นี้รายการให้ไว้ไปยังไคลเอนต์ที่ดูทรัพยากรของเครือข่ายกับเครือข่ายบริเวณใกล้เคียงหรือคำสั่ง NET VIEW
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการของเบราว์เซอร์เก็บรายการของชื่อโดเมนหรือชื่อเวิร์กกรุ๊ปคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน และโพรโทคอลที่ถูกใช้บนคอมพิวเตอร์แต่ละตัวส่วนของเครือข่ายถูกใช้ โดยคอมพิวเตอร์ที่รันบริการเบราว์เซอร์เรียนเลือกที่ในแต่ละส่วนของเครือข่าย เบราว์เซอร์หลักคือจะจากกลุ่มของคอมพิวเตอร์อยู่ในเซ็กเมนต์ที่ใช้บริการเบราว์เซอร์

รับผิดชอบในการรวบรวมโฮสต์หรือเซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์หลักประกาศ ซึ่งจะถูกส่งเป็น datagrams ทุกนาที 12 โดยแต่ละเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายเซ็กเมนต์ของเบราว์เซอร์หลัก เบราว์เซอร์หลักแนะนำให้ที่เบราว์เซอร์ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับแต่ละส่วนของเครือข่ายจะกลายเป็นเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูล เบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลบนเครือข่ายที่กำหนดเซ็กเมนต์ที่มีการเรียกดูรายการต่าง ๆ ไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่อยู่ในเซ็กเมนต์เดียวกัน

หมายเหตุ: ในโครงสร้างโดเมน Windows NT ตัวควบคุมโดเมนหลัก(PDC) จะถูกเลือกเป็นโดเมนหลักเบราว์เซอร์เสมอ สามารถ pdc ไปเท่านั้นโดเมนหลักเบราว์เซอร์ได้ ถ้าเป็น PDC ไม่มี โดเมนหลักเบราว์เซอร์จะไม่พร้อมใช้งาน และคุณจะไม่สามารถรับรายการเรียกดูจากเวิร์กกรุ๊ปอื่นที่ไม่ใช่คุณอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป

บนเครือข่ายที่กำหนดเซ็กเมนต์ ไม่มีเบราว์เซอร์หลักเดียวเท่านั้น โดเมนทั้งหมดตัวควบคุมอื่นที่ไม่ใช่ PDC ถูกกำหนดให้เป็นเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลนอกจากนี้ หนึ่งเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลถูกปันส่วนสำหรับคอมพิวเตอร์ทุก 32 บนส่วนของเครือข่าย

ในการกำหนดค่า workgroup ที่ประกอบด้วยบนเวิร์กสเตชันของ Windows NTคอมพิวเตอร์ มีอยู่เสมอเบราว์เซอร์หลักหนึ่ง ถ้ามีอย่างน้อยสองWindows ใช้เวิร์กสเตชัน NT คอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ป ไม่มีนอกจากนี้เบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลหนึ่ง สำหรับทุก ๆ 32 เวิร์กสเตชันของ Windows NT คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเวิร์กกรุ๊ป ไม่มีเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลอื่น

ถ้าไม่มีตัวควบคุมโดเมนที่มีอยู่ในเครือข่ายกำหนดเซ็กเมนต์จาก นั้นกระบวนการเลือกเริ่มต้นที่เลือกเบราว์เซอร์หลัก และเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเซ็กเมนต์โดยใช้ต่อไปนี้ลำดับความสำคัญ:

Windows 2000 Server
Windows 2000 Professional
Microsoft Windows NT 4.0 Server องค์กร Edition
เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows NT 4.0
เวิร์กสเตชันของ Microsoft Windows NT 4.0
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows 95
Microsoft Windows สำหรับเวิร์กกรุ๊ป 3.11

บทบาทของเบราว์เซอร์หลักของโดเมน

เนื่องจากบริการเบราว์เซอร์ถูกผูกไว้ ด้วยเซ็กเมนต์ที่ออกอากาศและแต่ละเบราว์เซอร์หลักรักษารายการของตัวเองแยกต่างหาก ต้องมีวิธีการผสานรายการเหล่านี้ลงในรายการโดเมนเดียวกัน มีฟังก์ชันการทำงานนี้โดยเบราว์เซอร์หลักโดเมนที่อยู่ใน PDC สำหรับโดเมนฟังก์ชันการทำงานนี้ไม่จำเป็นสำหรับโพรโทคอลเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่ส่งควบคุม/อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล Protocol (TCP/IP)

มี PDC รับผิดชอบในการเชื่อมต่อกับ Windows เป็นหลักนอกจากนี้เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตชื่อบริการ (WINS) ทุก ๆ นาทีที่ 12 เมื่อต้องการดูรายการของรายการ<1b>ที่มีการลงทะเบียน โดย PDCs พิมพ์ของ DomainName ทั้งหมดทั่วทั้งองค์กร ซึ่งทำได้โดยการ MSRPCการร้องขอ R_WinsGetBrowserNames ชื่อเหล่านี้ พร้อมกับเวิร์กกรุ๊ปdatagrams ประกาศรวบรวมไว้ โดยเบราว์เซอร์หลักที่ทั่วทั้งตัวWAN สร้างรายการทั้งหมดของชื่อโดเมนและเวิร์กกรุ๊ป ชื่อค้นพบ โดย workgroup ข้อความประกาศจะมีความสำคัญขึ้นมาจาก WINS ชื่อโดเมนและ workgroup เหล่านี้ยังประกอบด้วยชื่อของการเซิร์ฟเวอร์การลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ระบุในรายการการเรียกดู ในเหตุการณ์ที่เซิร์ฟเวอร์ WINS จะไม่พร้อมใช้งาน หรือจะไม่ได้ลง ทะเบียน การเบราว์เซอร์ของไคลเอ็นต์ร้องขอรายชื่อของเซิร์ฟเวอร์จากคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนชื่อ การดำเนินการนี้จะกระทำในนามของไคลเอ็นต์โดยของเบราว์เซอร์ และเรียกว่าฮอพคู่</1b>

PDC ผสานรายการทั้งหมดที่รวบรวม โดยเบราว์เซอร์หลักที่แต่ละเซ็กเมนต์ข้าม WAN ทุกนาที 12 เบราว์เซอร์หลักที่เชื่อมต่อกับPDC เพื่อขอรับรายชื่อโดเมน รายการได้รับมา โดยครั้งแรกการออกการร้องขอ NetServerEnum ด้วยค่าสถานะของ 0xFFFFFFFF การร้องขอนี้ดึงข้อมูลรายการทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์ภายในโดเมน วางแผนหลักเบราว์เซอร์จากนั้นประเด็นที่เหมือนกันขอ ด้วยค่าสถานะของ 0x8000000 ซึ่งการร้องขอทั้งหมดของชื่อโดเมนและเวิร์กกรุ๊ป

เพื่อเป็นสัญญาณ PDC เพื่อเรียกคืนรายการถูกรวบรวม โดยเบราว์เซอร์หลักนี้เบราว์เซอร์หลักส่ง PDC เฟรมประกาศหลักที่ระบุโดยตรงผ่านผู้ใช้เดตาแกรมโพรโทคอล (UDP) พอร์ต 138 ซึ่งสัญญาณ PDC ไปเชื่อมต่อไปยังเบราว์เซอร์หลัก และดึงรายชื่อทันที นี้นอกจากนี้การสื่อสารจะดำเนินการกับคำขอ NetServerEnum ที่สอง แรก คำขอ NetServerEnum ที่ มีค่าสถานะ 0x40000000 ถูกนำออกใช้เพื่อร้องขอท้องถิ่นรายการของเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บรวบรวม โดยเบราว์เซอร์หลัก จากนั้น NetServerEnumส่งคำขอ ด้วยค่าสถานะ 0xC0000000 เพื่อดึงข้อมูลภายในเวิร์กกรุ๊ปเฟรมข้อความประกาศที่ส่งมาจากเบราว์เซอร์หลักของโดเมนอื่น หรือเวิร์กกรุ๊ปในการแบ่งส่วนของ แต่ละเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลในการตัดสินค้าจากคลังของเซ็กเมนต์ขอ NetServerEnum ที่ มีค่าสถานะของ 0xFFFFFFFF และ 80000000 x ที่ 12 นาทีช่วงเวลาเพื่อดูรายการทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ปชื่อ

การลงทะเบียนและระยะเวลา

เนื่องจากบริการเบราว์เซอร์ใช้ในการออกอากาศของเซิร์ฟเวอร์ ของการสื่อสารผ่าน และ โดยคำจำกัดความที่ไม่น่าเชื่อถือได้ เมื่อเป็นเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ ทันทีส่งโฮสต์ประกาศเฟรม นี้มีซ้ำขั้นตอน ที่ 4 นาที และอีกครั้ง ใน นาทีที่ 8 โดยดำเนินการจากนั้น ทำซ้ำทุก ๆ นาที 12 หลังจากนั้น

อนุญาตให้มีการสูญเสียของเฟรมเดตาแกรมบาง เป็นการที่เหมาะสมคาดว่า จะเพิ่มเบราว์เซอร์หลักของเครือข่ายเซ็กเมนต์ที่กำหนดชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกดูรายการภายใน 12 นาทีหลังจากเริ่มต้นระบบนอกเหนือจากจุดนี้ มีใช้ปริมาณการใช้งานด้านการเชื่อมต่อ และลำดับที่กำลังเพิ่มเติม deterministic ภายใน 12 นาที เบราว์เซอร์หลักของเซ็กเมนต์จะเชื่อมต่อ เพื่อ PDC เพื่อขอรับรายชื่อโดเมน และ ที่เหมือนกันเวลา PDC จะเชื่อมต่อไปยังเบราว์เซอร์หลัก และเรียนรู้ของใหม่เซิร์ฟเวอร์

เบราว์เซอร์หลักในเซ็กเมนต์ระยะไกลยังเชื่อมต่อไปยัง PDC ใน 12 นาทีช่วงเวลา และเรียนรู้ของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในเร็ว ๆ นี้ ภายใน 12 นาทีของรีโมทเรียนรู้การเบราว์เซอร์หลักของชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ เบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลทั้งหมดเชื่อมต่อกับเบราว์เซอร์หลักของพวกเขา ณจุดนี้ เบราว์เซอร์ทั้งหมดในแบบรีโมทเซ็กเมนต์ที่ทราบเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ในระบบ WAN multi-segmentยอดเงินสูงสุดของเวลาที่ควรใช้เวลาไคลเอนต์ทั้งหมดที่อยู่ภายในตัวโดเมนเมื่อต้องการดูคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เป็น 48 นาที (12 + 12 + 12 + 12) ในตัวเครือข่ายที่ออกอากาศและการใช้งานเครือข่ายได้ดีภายในตู้เซฟพารามิเตอร์ ซึ่งรอบระยะเวลาควรเฉลี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเวลานาน (24นาที)

การเอาคอมพิวเตอร์ออกจากรายการการเรียกดูอาจใช้เวลามากกว่า เมื่อต้องการอนุญาตให้ใช้แพ้เฟรมเดตาแกรม เบราว์เซอร์หลักไม่สามารถเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์รายการของจนกว่าจะมีการส่งผ่านรอบระยะเวลาการประกาศ 3 ถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ปิดลงอย่างสวยงาม หรือถ้ามีการเชื่อมต่อเครือข่ายหายไป เซิร์ฟเวอร์สามารถยังคงอยู่ในรายการของเบราว์เซอร์หลักสำหรับถึง 36 นาที หลังจากนี้เวลา PDC จะรับการแจ้งเตือนเมื่อต้องการเอาชื่อเซิร์ฟเวอร์ เหมือนกันกระแสการสื่อสารต่อไปนี้เมื่อต้องการเอาชื่อของเซิร์ฟเวอร์ ภายในนาทีที่ 12เบราว์เซอร์หลักในเซ็กเมนต์ระยะไกลได้รับรายชื่อโดเมนจากPDC และภายใน 12 นาที แต่ละเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลที่เชื่อมต่อกับต้นแบบเบราว์เซอร์ กระบวนการนี้อาจใช้เวลานานเป็นนาที 72 จะเสร็จสิ้น (36 + 12 +12 + 12) ถ้าเซิร์ฟเวอร์ถูกปิดลงอย่างสิ้นเชิง เบราว์เซอร์ ส่งเป็นเฟรมประกาศโฮสต์เดียวที่บ่งชี้ว่า จะไม่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ เมื่อ มีการรับของนี้เดตาแกรม เบราว์เซอร์หลักทันทีเอาเซิร์ฟเวอร์จากรายชื่อภายในเครื่องของคุณ บนเครือข่ายในการออกอากาศและการใช้งานเครือข่ายได้ดีภายในพารามิเตอร์เซฟ รอบระยะเวลานี้ควรเฉลี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเวลานาน (36 นาที)

เนื่องจากบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ของเบราว์เซอร์ถูกกำหนดอย่างทันทีทันใด ด้วยเป็นครั้งคราวelections การกำหนดทิศทางของการสื่อสารที่ใช้ในการให้การรายการการเรียกดูไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ระบุอาจเป็นเรื่องยาก ถ้าเป็นหลักเบราว์เซอร์ถูกปิดลงอย่างสิ้นเชิง เบราว์เซอร์หลักบังคับให้การเลือกสำหรับการเบราว์เซอร์หลักใหม่ในระหว่างการปิดระบบ ถ้าเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลที่ชนะเลือกที่มีการนำเสนอบนเครือข่ายนานพอจะได้รับการรายการเรียกดูทั้งหมด เริ่มทำงานเป็นหลักมีเบราว์เซอร์ที่ใช้ตัวอย่างเต็มรายการที่มีข้อมูลการเรียกดู และฟังก์ชันการทำงานของ'เรียกดู'ยังคงมีอยู่บนเครือข่ายเซ็กเมนต์ โดยไม่มีการขัดจังหวะ

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกทำหน้าที่เป็น เบราว์เซอร์หลักไม่ได้ถูกปิดลงอย่างสวยงามหรือ ถ้าเป็นของเบราว์เซอร์หลักบังคับเลือกขอเดตาแกรมแพ้ อาจมีการหน่วงเวลาก่อนเรียกดูฟังก์ชันจะพร้อมใช้งานบนส่วนของเครือข่าย ตัวเลือกของเบราว์เซอร์หลักใหม่จะเกิดขึ้นหากมีคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ร้องขอการเรียกดูรายการ และไม่สามารถค้นหาต้นแบบเบราว์เซอร์ อาจใช้เวลาถึง 12 นาทีสำหรับเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลเพื่อค้นหาแสดงว่า เบราว์เซอร์หลักไม่มีอยู่ ขึ้นอยู่กับการใช้งานเครือข่าย

ความต้องการแก้ปัญหาชื่อ

การแก้ปัญหาชื่อข้ามโดเมนเป็นสำคัญสำหรับการกระจายการเรียกดูแบบจำลองการทำงาน คอมพิวเตอร์ผ่าน WAN ทั้งหมดที่อยู่เบราว์เซอร์หลักที่อาจเกิดขึ้นต้องสามารถแก้ไขชนิด DomainNameรายการ<1b>สำหรับ pdc ไป หลังจากศักยภาพการเบราว์เซอร์หลักที่ได้รับการตอบแบบสอบถามสำหรับ PDC เป็นบวก เบราว์เซอร์หลักยังต้องเมื่อต้องการแก้ไขชื่อคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์รายการ<00>ของ pdc ไป Pdc ไปต้องสามารถแก้ไขชื่อของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ที่เป็นไปได้เบราว์เซอร์หลักเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อไป PDC ฟังสำหรับข้อความประกาศหลักโดยตรงจากเบราว์เซอร์หลักที่พอร์ต UDP</00></1b>

ข้อความประกาศนี้ทริกเกอร์ PDC เมื่อต้องการแก้ไขชนิดของชื่อคอมพิวเตอร์<00>ของเบราว์เซอร์หลัก และ การร้องขอการเรียกดูรายการที่รักษา โดยการวางแผนหลัก</00>

เมื่อเรียกดูรายการจะแสดงไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ต้องแก้ไขรายการชื่อ NetBIOS ของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในรายการเพื่อจัดดูทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้น คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดต้องสามารถแก้ไขอยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในการโดเมน ในการกำหนดค่าเครือข่ายส่วนใหญ่ ซึ่งหมายความ ว่า การกระจายโครงสร้างพื้นฐาน WINS ต้องทำงานอย่างถูกต้อง
เรียกดูในเบราว์เซอร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 188001 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:49:34 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB188001 KbMtth
คำติชม