การสแตนด์บายที่ขาดหายไปจากกล่องโต้ตอบการปิดระบบของ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:188134
หากเอกสารนี้ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์::สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจวิธีการคืนค่าหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูหัวข้อวิธีใช้ "Registry การในคืนค่า" ใน Regedit.exe หรือหัวข้อวิธีใช้ "กู้คืนแบบรีจิสทรีคีย์" ใน Regedt32.exe
อาการ
เมื่อคุณคลิก Start แล้ว คลิกปิด ตัวเลือกสแตนด์บายอาจหายไปจากกล่องโต้ตอบการปิดระบบลง Windows
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้ คุณคลิกใช่:

  บางครั้งคอมพิวเตอร์ของคุณปหรือสแตนด์บายล่าสุดจะหยุดการตอบสนอง คุณต้องการป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณไปบนการสแตนด์บายในอนาคตหรือไม่
 • ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดตอบสนองในขณะที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย สองเวลา consecutively
 • การจัดการพลังงานขั้นสูง (APM) ไม่ได้กำหนดค่าอย่างถูกต้องในคอมพิวเตอร์ของคุณพื้นฐานอินพุต/เอาท์พุตระบบ (BIOS)
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า คลิกแผงควบคุม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่ระบบ
 2. คลิกแท็บตัวจัดการอุปกรณ์ และจากนั้น คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์ระบบสาขาเพื่อขยาย
 3. ตรวจสอบว่า ไม่มีรายการบริการการจัดการพลังงานขั้นสูงภายใต้สาขาอุปกรณ์ของระบบ ถ้ารายการนี้มีอยู่ คลิไว้ คลิก Remove รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วข้ามไปขั้นตอนที่ 4 ถ้ารายการนี้ไม่มี ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า คลิกแผงควบคุม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่เพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่
  2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ตัวช่วยสร้าง ถ้าตัวช่วยสร้างนี้ตรวจหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และติดตั้งการสนับสนุนสำหรับ APM ไม่ดำเนินต่อ ด้วยขั้นตอนเหลือในบทความนี้ ถ้าการตรวจหา และติดตั้งการสนับสนุนสำหรับ APM ตัวช่วยสร้างนี้ไม่สำเร็จ ปัญหาที่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ และ Microsoft แนะนำให้คุณติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 4. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า คลิกแผงควบคุม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่เพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ตัวช่วยสร้าง ถ้าตัวช่วยสร้างนี้ตรวจหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และติดตั้งการสนับสนุนสำหรับ APM ต่อไปยังขั้นตอนที่ 6 ถ้าการตรวจหา และติดตั้งการสนับสนุนสำหรับ APM ตัวช่วยสร้างนี้ไม่สำเร็จ ปัญหาที่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ และ Microsoft แนะนำให้คุณติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 6. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ และทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหานี้จะแก้ไขปัญหาได้ โดยการคลิก Start แล้ว คลิกปิด หากสามารถแก้ปัญหาได้ ไม่ดำเนินต่อ ด้วยขั้นตอนเหลือในบทความนี้ ถ้ามีการแก้ปัญหาไม่ได้ ต่อไปยังขั้นตอนที่ 7
 7. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า คลิกแผงควบคุม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่ระบบ
 8. คลิกแท็บตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมฟลอปปีดิสก์ที่ branch เพื่อขยาย การคลิกที่ตัวควบคุมฟลอปปีดิสก์มาตรฐาน และจากนั้น คลิก Remove
 9. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเหตุที่เมื่อคุณทำเช่นนั้น Windows ตรวจพบตัวควบคุมฟลอปปีดิสก์ของคุณ และมีการตั้งค่าใหม่รายการ SuspendFlag ในรีจิสทรี
 10. ทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหานี้จะแก้ไขปัญหาได้ โดยการคลิก Start แล้ว คลิกปิด หากสามารถแก้ปัญหาได้ ไม่ดำเนินต่อ ด้วยขั้นตอนเหลือในบทความนี้ ถ้ามีการแก้ปัญหาไม่ได้ ต่อไปยังขั้นตอนที่ 11
 11. ถ้าคุณอยู่บนเครือข่าย กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนนี้

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ดูการเปลี่ยนหัวคีย์และค่าออนไลน์ข้อวิธีใช้ใน Registry Editor (Regedit.exe) หมายเหตุว่า คุณควรทำสำเนาสำรองของรีจิสทรีแฟ้ม (System.dat และ User.dat) ก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี

  คำเตือน: การใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้ง Windows 98 Microsoft ไม่รับประกันว่า ปัญหาที่เป็นผลจากการใช้ที่ไม่ถูกต้องของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'สามารถแก้ไข โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อดูคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VXD\VPOWERD


  ตรวจสอบว่า มีค่าเป็น "ค่าสถานะ" และ "SuspendFlag" ค่า ถ้าค่าเหล่านี้ไม่มีอยู่ ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี และติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม ถ้าค่าเหล่านี้มีอยู่ ตรวจสอบว่า ค่าข้อมูลของค่า "ค่าสถานะ" มากกว่า หรือเท่ากับ 200 ถ้าเป็น ปรับเปลี่ยนค่าข้อมูลของค่า "ค่าสถานะ" โดยการลบ 200 จากค่าปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าในขณะนี้ 310 เปลี่ยนเป็น 110 เปลี่ยนค่าข้อมูลของค่า "SuspendFlag" เป็น 0 ถ้าไม่มี 0
 12. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
การปิดระบบ suspendflags HWSYSAPM suspend stand โดย w98standby

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 188134 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/24/2011 14:38:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

 • kbenv kbprb kbui kbmt KB188134 KbMtth
คำติชม