OLEXP: วิธีการที่สำรองข้อมูลสมุดรายชื่อของ Outlook Express และโฟลเดอร์จดหมาย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:188854
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Microsoft Outlook Express และไคลเอนต์อีเมลของ Microsoft Outlook คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
257824OL2000: ความแตกต่างระหว่าง Outlook และ Outlook Express
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสำรองข้อมูลแฟ้ม Outlook Express Windows Address Book (.wab) และแฟ้ม (.mbx) ของโฟลเดอร์จดหมายของคุณ และประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการย้อนกลับขึ้น Windows Address Book

การคัดลอกแฟ้ม.wab ไปยังโฟลเดอร์อื่น ถ้าคุณคัดลอกแฟ้ม.wab ไปยังโฟลเดอร์อื่น คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อแฟ้ม:
 1. ออกจาก Outlook Express
 2. สร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อเก็บแฟ้ม.wab ที่อยู่ใน ตัวอย่าง::
  C:\Backup
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างโฟลเดอร์ คลิกเริ่มการทำงานคลิกวิธีใช้คลิกการดัชนีแท็บ ชนิดโฟลเดอร์ใหม่แล้ว คลิกสองครั้งโฟลเดอร์ใหม่หัวข้อนั้น

  หมายเหตุ:: คุณไม่มีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ การคุณสามารถใช้โฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้ว
 3. ค้นหาแฟ้ม.wab เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์.
 4. ในการการตั้งชื่อกล่อง ชนิด*.wabแล้ว คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้.
 5. สำเนาชื่อผู้ใช้แฟ้ม.wab ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งชื่อผู้ใช้มีชื่อหรือนามแฝงของผู้ใช้ Outlook Express ที่อยู่ในแฟ้ม.wab

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคัดลอกแฟ้ม คลิกเริ่มการทำงานคลิกวิธีใช้คลิกการดัชนีแท็บ ชนิดการคัดลอกแล้ว คลิกสองครั้งแฟ้มหรือโฟลเดอร์หัวข้อนั้น
Back to Top

วิธีการย้อนกลับอัพโฟลเดอร์จดหมาย

คัดลอกโฟลเดอร์ทั้งหมดที่ประกอบด้วยแฟ้ม.mbx ไปยังโฟลเดอร์อื่น:
 1. ออกจาก Outlook Express
 2. สร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อเก็บ idx, .mbx และแฟ้ม Folders.nch ใน ตัวอย่าง::
  C:\Backup
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างโฟลเดอร์ คลิกเริ่มการทำงานคลิกวิธีใช้คลิกการดัชนีแท็บ ชนิดโฟลเดอร์ใหม่แล้ว คลิกสองครั้งโฟลเดอร์ใหม่หัวข้อนั้น

  หมายเหตุ:: คุณไม่มีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ คุณสามารถใช้โฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้ว
 3. เมื่อต้องการค้นหาโฟลเดอร์การเก็บข้อความจดหมายจาก Outlook Express 4 คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์.
 4. ในการการตั้งชื่อกล่อง ชนิด*.mbxแล้ว คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้. หมายเหตุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม Inbox.mbx ในนั้นในโฟลเดอร์คอลัมน์ของผลลัพธ์การค้นหา โฟลเดอร์เหล่านี้มักจะพบอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเช่น:
  ไดรฟ์: \Program Files\Outlook Express\ชื่อผู้ใช้\Mail
  ไดรฟ์: \Windows\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail
  ไดรฟ์: \Windows\Profiles\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail
  หมายเหตุ:: อาจมีมากกว่าหนึ่ง Inbox.mbx แฟ้ม ซึ่งบ่งชี้ว่า คุณมีโฟลเดอร์การเก็บข้อมูล mulitiple หมายเหตุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม Inbox.dbx ทั้งหมด และสำรองทั้งหมดของโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม.mbx และ.idx สิ่งสำคัญคือให้คุณแบ็คอัปเนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์จัดเก็บ Outlook Express โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการนำเข้าแฟ้มลงในรุ่นปรับปรุงของ Outlook Express ไม่ มีแฟ้ม.idx แฟ้ม.mbx (ซึ่งประกอบด้วยข้อความที่แท้จริง) ไม่สามารถนำเข้าลง ใน Outlook Express 5 หรือใหม่กว่า
 5. สำหรับแต่ละข้อความเก็บโฟลเดอร์ที่คุณค้นหา คัดลอกโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2 หากชื่อของโฟลเดอร์เหล่านี้เป็นแบบเดียวกัน คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ทันทีหลังจากที่คุณคัดลอกแฟ้ม (ตัวอย่างเช่น Backup1 จดหมาย Backup2 จดหมาย หรือบางอื่นเห็นได้ชัดเจนที่ตั้งชื่อแบบ)

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคัดลอกแฟ้ม คลิกเริ่มการทำงานคลิกวิธีใช้คลิกการดัชนีแท็บ ชนิดการคัดลอกแล้ว คลิกสองครั้งแฟ้มหรือโฟลเดอร์หัวข้อนั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองค่าโฟลเดอร์จดหมาย คลิกเนื้อหาและดัชนีในการวิธีใช้คลิกที่เมนูใน Outlook Express,ดัชนีแท็บ ชนิดกำลังทำสำรองโฟลเดอร์จดหมายแล้ว คลิกจอแสดงผล.

Back to Top

วิธีการคืนค่าสมุดรายชื่อของ Windows

เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้ม.wab ที่คุณไว้ก่อนหน้านี้สำรอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ออกจาก Outlook Express
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์.
 3. ในการการตั้งชื่อกล่อง ชนิด*.wabแล้ว คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้.
 4. เปลี่ยนชื่อปัจจุบันชื่อผู้ใช้แฟ้ม.wab ในสมุดรายชื่อของโฟลเดอร์

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม คลิกเริ่มการทำงานคลิกวิธีใช้คลิกการดัชนีแท็บ ชนิดการเปลี่ยนชื่อแฟ้มแล้ว คลิกสองครั้งการเปลี่ยนชื่อแฟ้มหัวข้อนั้น
 5. การคัดลอกสำเนาสำรองของชื่อผู้ใช้แฟ้ม.wab ไปยังสมุดรายชื่อของโฟลเดอร์

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคัดลอกแฟ้ม คลิกเริ่มการทำงานคลิกวิธีใช้คลิกการดัชนีแท็บ ชนิดการคัดลอกแล้ว คลิกสองครั้งแฟ้มหรือโฟลเดอร์หัวข้อนั้น
 6. เปิด Outlook Express
Back to Top

วิธีการคืนค่าโฟลเดอร์จดหมาย

การคืนค่าจดหมาย Outlook Express สำรองของคุณ คุณต้องการสำรองข้อมูลของทั้ง Outlook Express ข้อความเก็บโฟลเดอร์จดหมาย ตามที่อธิบายไว้ในส่วน "วิธีการย้อนกลับอัพโฟลเดอร์จดหมาย" หรือ.mbx แฟ้ม สิ่งเหล่านี้ควรจะเก็บไว้ บนอุปกรณ์ที่มีการสำรองข้อมูล หรือ ในโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อื่น เมื่อต้องการคืนค่าข้อมูลของคุณ แทนแฟ้ม.mbx สำรองลงในเก็บที่ Outlook Express และสร้างแฟ้ม Folders.nch ใหม่แล้ว

โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ที่เป็นที่ตั้งของ Outlook Express ข้อความจัดเก็บแฟ้มของคุณเป็นหนึ่งในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
ไดรฟ์: \Program Files\Outlook Express\ชื่อผู้ใช้\Mail

หรือ

ไดรฟ์:\windows_directory\Profiles\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail
You can move the files from your backup folder into this folder to replace existing files. It is best to rename the corresponding .idx and .mbx files in the store folder before you replace them with the backed-up files. Use only the .mbx files from your backup; the .idx files will be automatically rebuilt when the program starts. You may want to rename the Folders.nch file in the store folder, as well. The Folders.nch file assists in building the Folders list in Outlook Express, and is also automatically rebuilt when Outlook Express is restarted. The following is an example of how to move the files from your backup folder into the working folder to replace existing files.
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกFiles and Folders.
 2. ในการการตั้งชื่อกล่อง ชนิด*.mbx. ในการค้นหาbox, select drive C from the drop-down list, and click to select theรวมโฟลเดอร์ย่อยกล่องกาเครื่องหมาย คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้. Note the folder path that is displayed in theIn Folderคอลัมน์
 3. ปิดการค้นหาwindow, and then open Windows Explorer by clickingเริ่มการทำงาน, pointing toโปรแกรมและคลิกwindows Explorer.
 4. Using the folder path that you obtained in step 2, browse to the folder where Outlook Express is now storing your messages. For this example, it is C:\Winnt\Profiles\JohnDoe\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail.
 5. In the C:\Winnt\Profiles\JohnDoe\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail folder, rename the following files by clicking each file in turn, and then clickingเปลี่ยนชื่อในการแฟ้ม:เมนู The files are:
  Inbox.idx
  Inbox.mbx
  Folders.nch
  You can rename the files anything you like, for example, Inboxidx.old, Inbox1.old, and so on.
 6. In Windows Explorer, open the folder where your Outlook Express backup exists. For this example, it is D:\Backup.
 7. การคัดลอกแฟ้ม Inbox.mbx โดยคลิกที่แฟ้มหนึ่งครั้ง ด้วยปุ่มเมาส์ด้านซ้าย แล้ว คลิกCopyในการแก้ไขเมนู
 8. ใน Windows Explorer เปิดโฟลเดอร์จากขั้นตอนที่ 2 ซึ่ง Outlook Express จะเก็บข้อความของคุณ Express\Mail Data\Microsoft\Outlook C:\Winnt\Profiles\JohnDoe\Application ในตัวอย่างนี้ และคลิกวางในการแก้ไขเมนู
 9. แฟ้ม Inbox.mbx แสดงอยู่ในโฟลเดอร์นี้
 10. ปิด Windows Explorer และเริ่ม Outlook Express แฟ้มของคุณ Inbox.mbx คัดลอกมาจากโฟลเดอร์สำรองข้อมูล อยู่ไว้ในขณะนี้ และจะแสดงข้อความของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคัดลอก Outlook Express Windows Address Book ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
182833OLEXP: วิธีการที่คัดลอก Outlook Express WAB ไปยังคอมพิวเตอร์อื่น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลสมุดรายชื่อของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
175017OLEXP: วิธีการที่นำเข้า และส่งออกสมุดรายชื่อใน Outlook Express
Back to Top

outlook Express ผู้ใช้ที่ 5

ถ้าคุณใช้ Outlook Express 5 แทนของ Outlook Express 4.0 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
270670OLEXP: วิธีการสำรอง และการกู้คืนข้อมูลของ Outlook Express
Back to Top
oe4faq

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 188854 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:53:03 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Outlook Express 4.0, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB188854 KbMtth
คำติชม