ข้อมูล: วิธีการที่ใช้ DDE ใน Visual Basic เพื่อการสื่อสารกับโปรแกรมของ Windows อื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:189498
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไดนามิก (DDE) จากโปรแกรม Visual Basic แม้ว่า Visual Basic ให้อย่างมีประสิทธิภาพ แข็ง และความน่าเชื่อถือ intercommunication ระหว่างโปรแกรมโดยใช้ OLE ยังคงสนับสนุนเทคโนโลยี DDE เดิม คุณสามารถใช้ DDE การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโปรแกรมที่ใช้ร่วมกัน

ใช้ OLE การสื่อสารกับโปรแกรมอื่น ๆ จะดีกว่าการใช้ DDE ด้วย Visual Basic ole มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า DDE ไม่ ถ้าโปรแกรมที่สนับสนุนการดำเนินการอัตโนมัติ OLE นั้น exposes มี "วัตถุแบบ" คุณสามารถใช้การควบคุมโปรแกรม (ถึงรหัส) เพื่อดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคุณ dde มีประโยชน์มากในการสื่อสารกับโปรแกรมรุ่นเก่าที่อาจไม่สนับสนุน OLE แต่สนับสนุน DDE และโปรแกรม 16 บิตที่มีอยู่ในในประเภทนี้

Microsoft แนะนำให้ คุณใช้ OLE แทน DDE การสื่อสารกับโปรแกรมอื่นเมื่อคุณกำลังพัฒนาโปรแกรม Visual Basic ของคุณ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีครั้งเมื่อคุณอาจจำเป็น หรือต้องการใช้ DDE บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ DDE จากโปรแกรม Visual Basic
ข้อมูลเพิ่มเติม
visual Basic สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่นข้อมูล การคำสั่ง หรือการกดแป้น พิมพ์ ด้วยโปรแกรมที่สนับสนุน DDE การเชื่อมโยง DDE ต้องมีสิ่งที่สามดังต่อไปนี้:
  • ชื่อโปรแกรม
  • หัวข้อ
  • สินค้า
ชื่อโปรแกรมปฏิบัติการ (.exe) ที่มีชื่อแฟ้มของโปรแกรมแหล่งที่มาลบด้วยส่วนขยายของแฟ้ม.exe หัวข้อนี้อธิบายชนิดของข้อมูลที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน หัวข้อมีเฉพาะในโปรแกรมแหล่งที่มาของ DDE อย่างไรก็ตาม "ระบบ" เป็นหัวข้อหลากหลายหนึ่งที่คุณสามารถใช้การสอบถามในหัวข้อใดพร้อมใช้งานในบางโปรแกรม พารามิเตอร์สินค้ามีข้อมูลแท้จริงที่มีการโอนย้าย ใน Visual Basic หัวข้ออาจเป็นแบบ ด้วยกล่องข้อความที่เป็นสินค้า ใน Microsoft Excel หัวข้ออาจเป็นกระดาษคำนวณกับเซลล์เป็นสินค้า ชื่อโปรแกรมและหัวข้อไม่สามารถปรับเปลี่ยนหลังจากที่มีการสร้างการเชื่อมโยง DDE ได้เนื่องจากการแก้ไขใด ๆ ตัดการเชื่อมต่อ พารามิเตอร์สินค้าสามารถถูกปรับเปลี่ยนไปยังรายการที่ถูกต้องใด ๆ ระหว่างการสนทนา DDE ที่ไม่ มีการแบ่งการเชื่อมโยง DDE

Visual Basic เฉพาะLinkTopicคุณสมบัติส่งแบบรวมกันของโปรแกรมชื่อและหัวข้อพารามิเตอร์ กระบวนการLinkTopicคุณสมบัติไม่พร้อมใช้งานสำหรับป้ายชื่อ,PictureBoxหรือกล่องข้อความcontrols which can share data through a DDE connection. The program name and topic parameters are combined by using the pipe character (|) as the separator. For example, to create a DDE link with Microsoft Word as the source program and by using the System topic. theLinkTopicproperty of a textbox would be:
Text1.LinkTopic="WinWord|System"
When Visual Basic is the source program for the DDE link, theLinkTopicof the form which contains the control to be shared is set to a known name. This known name is used in theLinkTopicof the Visual Basic destination program as the topic information. For example, to access data from a form with aLinkTopicthat is set to "DDELink", a Visual Basic destination program would have a matching control with aLinkTopicset to "program name|DDELink".

กระบวนการLinkItemproperty corresponds to the item parameter in a DDE connection, and this property is set to a corresponding item in the source program, for example, the "Total" cell in an Excel spreadsheet. กระบวนการLinkItemproperty is set for the control that is used as in a destination program. When a Visual Basic form is the source in a DDE connection, the name of the control on the form can be the item argument in the program|topic|item string that is used by the destination program. When Visual Basic is used as both the source and destination program, theLinkItemproperty of the destination program would be set to the name of the control in the Visual Basic source program. For example, with Visual Basic used as both the source and destination program and a text box that is namedtxtSourceas the item in the source program, a correspondingtxtDatatext box in the destination program would have itsLinkItemproperty set totxtSource:
txtData.LinkItem = "txtSource"
Before a connection can be established, the mechanism to update the information needs to be set. In a DDE connection, there are three types of links:
  • Automatic
  • Manual
  • Notify
An automatic link updates the destination information whenever the source is modified. A manual link requires that the data be requested by the destination program, and notify informs the destination program that the source data has been changed but doesn't actually update the information in the destination program. The one exception to an automatic update is thePictureboxcontrol. Visual Basic does not automatically notify a DDE destination program when thePictureproperty setting of aPictureBoxon a source Form changes. Because the amount of data in a graphic can be very large and because it seldom makes sense to update a destination program as each pixel in the picture changes, Visual Basic requires that you use theLinkSendmethod to explicitly notify DDE destination programs when the contents of aPictureBoxchange.

Once a DDE link has been established, there are several methods and events in Visual Basic that can be used to control how data is sent between the source and the destination program.

Methods

LinkRequest: Asks the source program to update the contents of a destination item.
LinkExecute: Sends a command string to the source program.
LinkPoke: Transfers the contents of the item control to the source program. Typically, information in a DDE conversation flows from the source to the destination. However,LinkPokeprovides a destination object with the ability to supply data to the source.
LinkSend: Transfers the contents of aPictureBoxcontrol to the destination program in a DDE conversation.

Events

LinkOpen: Occurs when a DDE link is being initiated.
LinkClose: Occurs when a DDE link terminates. Either program in a DDE conversation may terminate a link at any time.
LinkError: Occurs when there is an error during a DDE conversation. This event is recognized only as the result of a DDE-related error that occurs when no Visual Basic code is being executed. The error number is passed as an argument.
LinkExecute: Occurs when a command string is sent by a destination program in a DDE conversation. The destination program expects the source program to perform the operation described by the string.
LinkNotify: Occurs when the source has changed the data that is defined by the DDE link if theLinkModeproperty of the destination control is set to Notify.
ข้อมูลอ้างอิง
For additional information about how to create DDE connections from Visual Basic to other applications like Visual Basic, Word or Excel, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
74861Example of Client-Server DDE Between Visual Basic Applications
74862DDE Example Between Visual Basic and Word for Windows
75089DDE from Visual Basic for Windows to Excel for Windows
MSDN contains documentation about DDE methods, properties, and events that are supported in Visual Basic 6.0. In MSDN, set the "Active Subset" to "Visual Basic Documentation," click theดัชนีtab, and then typeDDE. The topics that are available are applicable to Visual Basic 6.0.

In Visual Basic 5.0, clickBooks Onlineในการวิธีใช้เมนู When Books Online appears, clickดัชนีในการมุมมองเมนู When the Index search browser appears, typeDDE.
not grayed out greyed applications

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 189498 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:57:37 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbmt KB189498 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)