วิธีการจัดเรียง ด้วยอรรถประโยชน์ Eseutil (Eseutil.exe)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:192185
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
คุณสามารถใช้อรรถประโยชน์ Eseutil เพื่อจัดเรียงข้อมูลจัดเก็บข้อมูลและไดเรกทอรีใน Microsoft Exchange Server 5.5 และจัดเรียงข้อมูลเก็บข้อมูล ใน Microsoft Exchange 2000 Server และ ใน Microsoft Exchange Server 2003 โครงสร้างของระเบียน tablesand ฐานข้อมูล (ซึ่งอาจรวมถึงการอ่าน การสแกน การซ่อมแซม anddefragmenting) ที่ตรวจสอบคำสั่ง Eseutil ระดับต่ำของฐานข้อมูล (Ese.dll)

คำสั่ง Eseutil จะอยู่ในโฟลเดอร์ Winnt\System32 ใน Exchange Server 5.5 และ ในโฟลเดอร์ Exchsrvr/ช่อง เก็บใน Exchange 2003 และใน Exchange 2000 โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้สามารถเรียกใช้ฐานข้อมูล onone ในแต่ละครั้งจากบรรทัดคำสั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวเลือกการจัดเรียงข้อมูลทำให้การเก็บข้อมูลที่ใช้อยู่ติดกัน ตัด unusedstorage และกระชับฐานข้อมูล ซึ่งลดขนาดของฐานข้อมูล คำสั่ง Eseutil สำเนาฐานข้อมูลระเบียนไปยังฐานข้อมูลใหม่ เมื่อการจัดเรียงข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ฐานข้อมูลต้นฉบับถูกลบ หรือถูกบันทึกไปยังตำแหน่งที่ระบุโดยผู้ใช้ และรุ่นใหม่ถูกเปลี่ยนเป็นเอกสารต้นฉบับ หากโปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจพบเรกคอร์ดไม่ถูกต้อง ยูทิลิตี้หยุด และแสดงข้อผิดพลาด

การจัดเรียงข้อมูลบนฐานข้อมูลที่มี Exchange Server 5.5

หมายเหตุ การจัดเรียงข้อมูลบนฐานข้อมูลจำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างดิสก์เท่ากับ 110percent ของขนาดของฐานข้อมูลที่คุณต้องการประมวลผลจำเป็นต้องใช้พื้นที่จริง ตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการที่เก็บข้อมูลที่ไม่ได้ทำงานอยู่
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  คำสั่ง eseutil /ms "database.edb"
 3. คำนวณเนื้อที่ว่าง โดยการคูณจำนวนหน้าว่างโดย 4 กิโล
 4. ลบตัวเลขที่คุณได้รับในขั้นที่ 3 จากขนาดจริงของฐานข้อมูล
 5. ตัวเลขที่คุณได้รับในขั้นตอนที่ 4 แสดงถึงข้อมูลในฐานข้อมูล ตัวเลขนี้ให้คูณ 110% ตัวเลขที่คุณได้รับผลลัพธ์ที่ได้คือ ระยะห่างที่คุณจำเป็นต้องมีการจัดเรียงฐานข้อมูล
 6. แบ่งตัวเลขที่คุณได้รับในขั้นตอนที่ 3 โดย 9 GB ต่อชั่วโมง ตัวเลขที่คุณได้รับเป็นเวลาโดยประมาณที่จะใช้ในการจัดเรียงข้อมูลบนฐานข้อมูล

  หมายเหตุ9 GB ต่อชั่วโมงเป็นความเร็วที่เรียกใช้อรรถประโยชน์ Eseutil หมายเลขนี้อยู่สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น จำนวนที่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์และการผลิต
เมื่อต้องการจัดเรียงข้อมูลของฐานข้อมูล Exchange Server 5.5 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. หยุดบริการของฐานข้อมูลคุณต้องการจัดเรียง โดยใช้เครื่องมือบริการใน'แผงควบคุม'
  • สำหรับฐานข้อมูลไดเรกตอรี Exchange หยุดบริการไดเรกตอรี Exchange Microsoft
  • สำหรับฐานข้อมูลกล่องจดหมาย Exchange หรือโฟลเดอร์สาธารณะ หยุดบริการ Microsoft Exchange ที่เก็บข้อมูล
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง เปลี่ยนไปยังโฟลเดอร์ Winnt\System32 จากนั้น พิมพ์ คำสั่ง eseutil /d คำสั่ง สวิตช์ฐานข้อมูล และตัวเลือกที่คุณต้องการใช้
ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้เรียกใช้ defragmentationutility แบบมาตรฐานบนไดเรกทอรี และจะบันทึกสำเนาในแฟ้มผู้ใช้กำหนดเอง:
C:\winnt\system32 > eseutil /p /tc:\dbback\tempdfrg.edb /ds การ /d
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งสวิตช์ฐานข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้คำสั่ง Eseutil เป็น specificdatabase
Option     Description----------------------------------------/ds      Directory/ispriv    Private information store/ispub     Public information store					
ใช้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อระบุการดำเนินการที่คุณต้องการดำเนินการบนฐานข้อมูล
Option     Description-----------------------------------------------------------------------/b <path>   Makes a backup copy of the original uncompacted database        at the specified location./p       Retains and preserves the original uncompacted database        in its original location and stores the new compacted        database in the default file Exchsrvr\Bin\Tempdfrg.edb./t <file_name> Creates and renames the new compacted database in the        specified path./o       Does not display the Microsoft Exchange Server banner.					

การจัดเรียงข้อมูลบนฐานข้อมูลที่มี Exchange 2000 หรือ Exchange 2003

หมายเหตุ การจัดเรียงข้อมูลบนฐานข้อมูลจำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างดิสก์เท่ากับ 110 เปอร์เซ็นต์ของขนาดของฐานข้อมูลกำลังประมวลผล
 1. ใน Exchange System Manager เก็บข้อมูลที่คุณต้องการจัดเรียงข้อมูล คลิกขวา ความDismount เก็บ
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง เปลี่ยนไปเป็นโฟลเดอร์ Exchsrvr\Bin และจากนั้น พิมพ์คำสั่งeseutil /dสวิตช์ฐานข้อมูล และตัวเลือกที่คุณต้องการใช้
คำสั่งต่อไปนี้ตัวอย่าง โปรแกรมอรรถประโยชน์การจัดเรียงข้อมูลมาตรฐานบนฐานข้อมูลที่เก็บกล่องจดหมาย:
C:\program files\exchsrvr\bin > eseutil /d c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb
ใช้สวิตช์ฐานข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ Eseutil เรียงบนฐานข้อมูลระบุ:
คำสั่ง eseutil /d ที่database_name> [ตัวเลือก]

การจัดเรียงข้อมูล/การกระชับ

ดำเนินการกระชับออฟไลน์ของฐานข้อมูล

ไวยากรณ์: eseutil /d ที่database_name> [ตัว]

พารามิเตอร์: database_name> คือชื่อแฟ้มของฐานข้อมูลที่คุณต้องการกระชับ

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ แต่คุณสามารถใช้หนึ่งหรือมากกว่า (คั่น ด้วยช่องว่าง) เพื่อระบุการดำเนินการที่คุณต้องการดำเนินการบนฐานข้อมูล
Option     Description----------------------------------------------------------------/b<database>  Make a backup copy under the specified name/t<database>  Set the temporary database name (the default is        Tempdfrg.edb)/s<file>    Set the streaming file name (the default is NONE)/f<file>    Set the temporary streaming file name (the default        is Tempdfrg.stm)/p       Preserve the temporary database (in other words,        do not instate)/o       Suppress logo/i       Do not defragment streaming file					
หมายเหตุ ถ้า instating ถูกปิดใช้งาน (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ตัวเลือก/p ), ฐานข้อมูลต้นฉบับจะถูกรักษาไว้ uncompacted และฐานข้อมูลชั่วคราวประกอบด้วยเวอร์ชันการจัดเรียงข้อมูลของฐานข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ Exchange 4.0 และ 5.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
163627 วิธีการ defrag เป็นแฟ้ม EDB บนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรันคำสั่ง Eseutil บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Exchange Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
244525 วิธีการเรียกใช้คำสั่ง Eseutil บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Exchange Server
แฟ้ม Tempdfrg.edb ถูกสร้างบนไดรฟ์แบบลอจิคัลที่คำสั่งeseutil /dถูกเรียกใช้ถ้าคุณใช้สวิตช์/t ตัวอย่างเช่น สร้างแบบ Tempdfrg.edb บนรากของไดรฟ์ D เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
D:\>eseutil /d /ispriv
นอกจากนี้คุณสามารถใช้สวิตช์/tเพื่อตั้งชื่อ สำหรับฐานข้อมูลชั่วคราว และตำแหน่งที่ตั้งอื่น ตัวอย่างเช่น สร้างแบบ Sample.edb บนรากของไดรฟ์ D เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง eseutil จากไดรฟ์ C เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
C:\>eseutil /d /ispriv /td:\Sample.edb
xmrp defrag เอ็นจินการเก็บข้อมูล extensible dll ese XADM

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 192185 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 09:13:42 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB192185 KbMtth
คำติชม