การแก้ไขปัญหา Windows 95/98/98 ที่สอง Edition เครือข่ายปัญหาการเชื่อมต่อ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:192534
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ในเครือข่าย Microsoft Windows 95/98/98 Edition ที่สอง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อาจทำให้คอมพิวเตอร์อย่าง น้อยหนึ่งการสูญเสียความสามารถในการเรียกดู หรือการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เหล่านี้ปัญหาช่วงจากฟังก์ชันไม่มีเครือข่ายทั้งหมดไปยังข้อความแสดงข้อผิดพลาดแบบสุ่มเมื่อมีการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย

บทความนี้อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถใช้เพื่อวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาการสื่อสารในเครือข่าย Windows 95/98 โปรดสังเกตว่า การแก้ไขปัญหาการสื่อสารไม่เสมอกระบวนการส่งต่อตรง หากขั้นตอนในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ไปยังขั้นตอนต่อไปจนกว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหา เมื่อต้องการเพิ่มความรู้ของประเด็นที่สำคัญ และอาจลดเวลาในการแก้ปัญหา คุณอาจต้องการที่อ่านบทความนี้ทั้งหมดก่อนที่คุณเริ่มการแก้ไขปัญหาของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ก่อนที่คุณเริ่มการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ ให้พิจารณาคำถามต่อไปนี้:

 • ทำการกำหนดค่านี้เคยงานก่อน หรือไม่เริ่มต้นนี้เท่านั้นที่เกิดขึ้นได้อย่างไร หากคุณเพิ่งเริ่ม สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเวลากำหนดค่านี้กำลังทำงานและเวลาที่หยุดการทำงานได้อย่างไร
 • มีฮาร์ดแวร์ใหม่ คัป หรือซอฟต์แวร์การเพิ่มหรือไม่ ถ้ามีการเพิ่มใหม่นี้จะถูกเอาออก มีปัญหาไปเก็บหรือไม่
 • ปัญหานี้คือเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง หลาย หรือทั้งหมดหรือไม่ หากปัญหาเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาจมีสายหรือการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง หากปัญหาเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์เฉพาะหนึ่ง หรือสองสาม ดังกล่าวอาจเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ (ถ้าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีส่ง/รับไฟข้อมูล กำลังจะกะพริบ) หรือไม่
สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณเริ่มการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทำสำเนาสำรองของแฟ้มการกำหนดค่าระบบต่อไปนี้:

 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • System.ini
 • win.ini
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคัดลอกแฟ้ม คลิก Start คลิกวิธีใช้ คลิกแท็บการทำดัชนี พิมพ์ "แฟ้ม" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ), แล้วจากนั้น สองคลิหัวข้อ "Copying"


การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย ทำตามขั้นตอนแต่ละ และพยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีกครั้ง หากคุณยังคงสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดำเนินการขั้นตอนถัดไป

 1. ถ้าคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ แบบสอบถามใน Microsoft Knowledge Base สำหรับข้อความข้อผิดพลาดที่แน่นอน ฐานความรู้ของ Microsoft จะพร้อมใช้งานในเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

  http://support.microsoft.com/support
 2. ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคุณ และมีคอมพิวเตอร์ที่คุณพยายามเรียกดูแฟ้มและการพิมพ์ร่วมติดตั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง:

  1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า และจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
  2. คลิกสองครั้งที่เครือข่าย
  3. ตรวจสอบว่า "แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับเครือข่าย Microsoft" อยู่ในรายการของการติดตั้งคอมโพเนนต์ของเครือข่าย ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง ดำเนินขั้นตอน D. หากคุณมีการติดตั้ง ดำเนินการกับขั้นตอนที่ 3
  4. คลิกแฟ้ม และพิมพ์ร่วมกัน
  5. คลิก "ฉันจะสามารถใช้งานเพื่อให้ผู้อื่นเข้าถึงแฟ้มของฉัน" กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือก และจากนั้น คลิกตกลง
  6. คลิกตกลง แล้ว รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ทำเช่นนั้น
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่ถูกต้อง แล้วที่ มีอยู่ไม่มีข้อขัดแย้งกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า และจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
  2. คลิกสองครั้งที่ระบบ และจากนั้น คลิกแท็บตัวจัดการอุปกรณ์

   ถ้าสีแดง "X" ถูกแสดงถัดจากอะแดปเตอร์เครือข่าย ใช้อะแดปเตอร์เครือข่าย โดยการคลิกที่โปรแกรม คลิกคุณสมบัติ คลิกการปิดใช้งานใน นี้ฮาร์ดแวร์โปรไฟล์กล่องกาเครื่องหมายเพื่อล้างออก คลิกตกลง คลิกปิด แล้ว เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ทำเช่นนั้น

   หากมีแสดงเครื่องหมายอัศเจรีย์(!)ในวงกลมสีเหลืองอยู่ติดกับอะแดปเตอร์เครือข่าย ดำเนินขั้นตอน D.
  3. คลิกอะแดปเตอร์เครือข่าย และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
  4. คลิกแท็บทรัพยากรยืนยันว่า การร้องขอสัญญาณขัดจังหวะบรรทัด (IRQ), ที่อยู่การ อินพุต/ouput (I/O) การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (DMA), และตั้งค่าที่อยู่ของ RAM ให้ถูกต้องสำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ การตรวจสอบหากอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณถูกกำหนดค่าให้ใช้การตั้งค่าเหล่านี้ทางกายภาพ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับมัน
  5. To change the resource settings, click the Use Automatic Settings check box to clear it.
  6. Specify a different IRQ, DMA channel, I/O address, and/or RAM address for the network adapter. You may need to try several settings if you do not know the settings used by other hardware devices.
  7. Click OK, and then click No when you are prompted to restart your computer.
  8. Click Start, click Shut Down, click Shut Down, and then click OK. Turn off your computer for 10-15 seconds, and then turn it back on.
 4. If you are using Windows 95, skip to step 5. If you are using Windows 98, use the System File Checker tool to verify that no Windows 98 networking files are damaged or replaced. For information about using the System File Checker tool, please see the following articles in the Microsoft Knowledge Base:

  หมายเลขบทความ:185836TITLE : Description of the System File Checker Tool (Sfc.exe)

  หมายเลขบทความ:129605ชื่อ: วิธีการที่แยกแฟ้มต้นฉบับของ Windows ที่บีบอัด

  NOTE: If you apply a fix provided by Microsoft, some networking files may be replaced with updated versions. To prevent further problems from occurring, do not replace these updated files.
 5. If you are using Windows 95, perform the troubleshooting steps in the following article in the Microsoft Knowledge Base, and then skip to step 6:

  136337Troubleshooting Windows 95 Startup Problems and Error Messages


  If you are using Windows 98, use the System Configuration Utility to disable all non-essential drivers and programs that may be preventing network drivers from loading properly. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. Click Start, point to Programs, point to Accessories, point to System Tools, and then click System Information.
  2. On the Tools menu, click System Configuration Utility.
  3. On the General tab, clickเริ่มต้นงาน, and then click the following check boxes to clear them:
   • การประมวลผลแฟ้ม Config.sys
   • การประมวลผลแฟ้ม Autoexec.bat
   • การประมวลผลแฟ้ม Winstart.bat
   • ประมวลผลแฟ้ม SYSTEM.INI
   • การประมวลผลแฟ้ม Win.ini
   • กลุ่ม Startup โหลดสินค้า


  4. Click OK, and then quit the System Information tool.
  5. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

   Using the System Configuration Utility (Msconfig.exe), you can isolate the specific file or registry entry that is causing the problem after restarting your computer several times. Once the specific file entry that is causing the problem is determined, you should edit the appropriate file (using a text editor such as Notepad) or registry entry (using Registry Editor) to export (for backup purposes) and remove this entry and return the System Configuration Utility to Normal Startup mode.

   For information about clean booting Windows 98 using the System Configuration Utility, please see the Narrowing the Focus section in the following Microsoft Knowledge Base article:
   หมายเลขบทความ:192926
   TITLE : How to Perform Clean-Boot Troubleshooting for Windows 98
 6. Attempt to view other computers on the network using a Universal Naming Convention (UNC) connection. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิก Start และจากนั้น คลิกเรียกใช้
  2. In the Open box type, type the following line

   \\<computername></computername>

   where <computername> is the name of the computer to which you are trying to connect</computername>
  3. คลิกตกลง


  If you can view other computers using only a UNC connection, consider the following possible causes:

  - A browse server may not be selected on the network. In a Windows 98 network, a computer that maintains a list of workgroup servers is selected. It can take anywhere from 5 to 15 minutes to establish a browse server. If no browse server exists, you cannot browse computers on the network. Wait a few minutes and then try again.

  - There may be a network cabling problem or a problem with the other computer's network adapter configuration. This can be the case if only the local computer appears in Network Neighborhood.
 7. Test TCP/IP connectivity by attempting to ping several IP addresses such as "127.0.0.1", the network adaptor address, and the gateway address.
 8. Verify that the network cabling and connectors are working properly, and that the network cabling is connected to your computer and the computer to which you are trying to connect.

  ถ้าสายเครือข่าย อีเทอร์เน็ต บาง เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่อง ด้วยสายเคเบิลแบบเดี่ยว ตัวเชื่อม ต่อ T และ terminators ที่ทราบว่าการทำงานอย่างถูกต้อง ถ้าสายเครือข่ายเป็น twisted-คู่ (RJ 45), คุณต้องใช้ฮับหรือ concentrator windows 98 ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อโดยตรงของสายเคเบิล RJ 45 ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบนี้ isolates คัปเป็นไปได้หรือปัญหาการเชื่อมต่อที่อาจไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

  หมายเหตุ: ได้นอกจากนี้ยังอาจจำเป็นต้อง reroute เครือข่ายที่สายออกจากแหล่งที่มาของสัญญาณรบกวนไฟฟ้า เช่นไฟ fluorescent, radios และ telephones โทรศัพท์ไร้สาย

  ถ้าโทโพโลยีของเครือข่ายเป็น 10Base2 (อีเทอร์เน็ตบางหรือ Thinwire), ตำแหน่ง Ohm 50 terminator บนอะแดปเตอร์เครือข่าย ถ้าชื่อคอมพิวเตอร์ปรากฏในเครือข่าย Neighborhood เดี๋ยวนี้ แต่ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อสายปกติแนบ ปัญหาสายหรือการเชื่อมต่ออยู่ ตัวอย่างของปัญหาสายและการเชื่อมต่อรวมสั้น ๆ ไฟฟ้าในการเลิกจ้าง cabling ไม่เหมาะสม และการใช้ชนิดของสายไม่ถูกต้อง ให้แน่ใจว่า T-เชื่อมต่อแต่ละเครื่องจะรักษาความปลอดภัยบนการ์ดแต่ละเครือข่าย ที่ terminators Ohm 50 ที่สิ้นสุดแต่ละส่วนของเครือข่าย และที่ RG 58 สาย (ไม่ RG-59 หรือ RG 62 คัป) กำลังถูกใช้

  ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ไม่ปรากฏอยู่ในเครือข่าย Neighborhood อาจมีปัญหากับฮาร์ดแวร์ของอะแดปเตอร์เครือข่ายภายในหรือการตั้งค่าคอนฟิกของซอฟท์แวร์ เมื่อต้องการตรวจสอบหากเป็นกรณีนี้ ดูส่วน "โปรแกรมทดสอบในเครือข่ายการ์ดเชื่อมต่อควบคุม" ในบทความนี้
 9. อาจมีปัญหากับตัวเปลี่ยนเส้นทางเครือข่าย การทดสอบการต่อไปนี้ใช้คอมโพเนนต์ของเครือข่าย Windows 98 เพื่อสร้างข้อขัดแย้งของชื่อ NetBIOS บนเครือข่าย (แต่ละเครื่องต้องมีชื่อคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้ำกันในเครือข่าย) การดำเนินการทดสอบนี้ ตั้งค่าคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่ใช้ชื่อคอมพิวเตอร์และตรวจสอบที่เหมือนกันเพื่อดูว่า มีสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด อธิบายหาก ข้อผิดพลาดจะปรากฏ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทราบ หากไม่มีข้อความข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ปัญหาฮาร์ดแวร์อยู่บนเครือข่าย

  เมื่อต้องการทดสอบตัวเปลี่ยนเส้นทางเครือข่าย เปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังพยายามเชื่อมต่อ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า และจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
  2. คลิกสองครั้งที่เครือข่าย
  3. คลิกแท็บการระบุ และจากนั้น พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังพยายามเชื่อมต่อในกล่องชื่อคอมพิวเตอร์
  4. คลิกตกลง และจากนั้น คลิกใช่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

   คุณควรได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อเริ่มทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ:
   ข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้นขณะกำลังโหลดหมายเลขของโพรโทคอล 1 ข้อผิดพลาด 38: ชื่อคอมพิวเตอร์คุณระบุใช้อยู่บนเครือข่าย เมื่อต้องการระบุชื่ออื่น คลิกสองครั้งที่ไอคอนของเครือข่ายใน'แผงควบคุม'
   ใช้ไคลเอนต์ในเครือข่าย Microsoft แสดงของรายงานข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
   The following error occurred while loading protocol number 0. Error 38: Thecomputer name you specified is already in use on the network. To specify adifferent name, double-click the Network icon in Control Panel.would instead indicate that Win9x Computer Name is identical to a username account, so a very simple solution to this is to differentiateComputer Name from known user name accounts.
   If you receive the error message, the two computers are communicating.

   If you do not receive the error message, one of the following hardware problems may exist:

   - The network adapter's configuration (hardware, I/O address, IRQ, memory conflict, etc) is incorrect on one or more of the computers. For information about how to change network adapter settings, refer to step 3.

   - One or more of the network adapters is malfunctioning. If your network adapter includes a diagnostic utility, run the utility to determine if the network adapter is functioning properly.

   - There is a problem with the cabling or connectors. This could be an electrical short, interference, or a cable, connector, or terminator that is not the correct specification for your network.

   To troubleshoot electrical shorts and interference problems, either test the cabling with a testing device, or replace it with cables and connectors that are known to work correctly.
  5. Repeat steps A-C, changing the computer name back to its original, unique name in step C.
 10. Remove and reinstall the network adapter drivers. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า และจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
  2. คลิกสองครั้งที่เครือข่าย
  3. In the list of installed network components, click your network adapter, click Remove, click Client For Microsoft Networks, and then click Remove.
  4. Click OK, and then click Yes when you are prompted to restart your computer.
  5. Repeat steps A-B.
  6. On the Configuration tab, click Add.
  7. Click Adapter, and then click Add.
  8. In the Manufactures box, click the network adapter's manufacturer, and then click the appropriate model in the Network Adapters box.
  9. Click OK, click OK again, and then click Yes when you are prompted to restart your computer.

   NOTE: If the network adapter is hardware configurable (uses jumpers or switches), the settings on the network adapter and in Device Manager must match. To determine the settings for the network adapter, refer to the documentation included with the adapter or contact the network adapter's manufacturer.

   If the network adapter is software configurable, you may need to specify a different IRQ, DMA channel, I/O address, or RAM address in Device Manager. For example, some hard disk controllers are configured to use an I/O address of 300h by default, which is also the default for some network adapters. To change the network adapter's resource settings in Device Manager, refer to step 3.
  10. Try to connect to the computer using its UNC name. For information about how to do so, refer to step 6.
  11. If you are unable to connect to the computer using its UNC name, double-click the Network Neighborhood icon on the desktop to see if the local computer is listed.
 11. If you are still unable to view the local computer in Network Neighborhood, there are several other possible causes:

  - The wrong network adapter driver is being used. If the adapter is emulating another adapter (such as the NE2000), it may be necessary to change jumpers or switches on the adapter for the driver to work properly. For more information about configuring the network adapter or obtaining updated drivers, contact the network adapter's manufacturer.

  - The network adapter is in a slot that is not functioning correctly. To verify this, put the network adapter in another slot in the computer or install the network adapter in another computer to determine if the adapter itself is defective.

  - The network adapter is malfunctioning. Try using a different network adapter or run a diagnostic test if one is included with the adapter.

  - The bus speed on the computer is too fast for the network adapter. Most network adapters are designed to work at Industry Standard Architecture (ISA) bus speed, which is 8.33 megahertz (MHz). Setting the bus speed any faster may result in unreliable performance.

  The bus speed setting is usually changed in the computer's CMOS. Try lowering the computer's bus speed if intermittent problems occur.

  - There is a bad or missing connection. Some network adapters, such as the Intel EtherExpress 16, include a utility that checks the integrity of wiring and connectors between two computers. If one of these utilities is available, use it to determine whether or not the two computers are physically connected.
 12. Run a diagnostic test on the network adapter to ensure it is functioning correctly. Some network adapter diagnostic programs can also test communication between computers (this tests the network adapter and cabling). If this test works, Windows 98/95 should also work, provided the correct drivers are being used. If this low-level test does not allow two network adapters to communicate, some type of hardware problem exists with a network adapter, the cabling, or the connectors. Contact your hardware vendor if either the network adapter diagnostic test or the network test fails.

  Windows 98/95 includes the NET DIAG utility, which can be used to perform a low-level communications test between two computers. To perform this test, follow these steps:

  หมายเหตุ:: Both computers must have the same protocols installed in order for this test to work.

  1. On one computer, click Start, point to Programs, and then click MS- DOS Prompt.
  2. At the command prompt, type "net diag" (without quotation marks) and press ENTER.

   NET DIAG searches for a diagnostics server and should display the following prompt:

   เซิร์ฟเวอร์ไม่มีการวินิจฉัยพบบนเครือข่าย เรียกการวินิจฉัยเครือข่าย Microsoft ใช้อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนเครือข่ายหรือไม่
  3. กด N (ตัวอย่างไม่ใช่) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังเรียกใช้ DIAG NET เป็น เซิร์ฟเวอร์การวินิจฉัยจนกว่าคุณกดแป้น
  4. บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คลิก Start ชี้ไปที่โปรแกรม และจากนั้น คลิกพร้อมท์ MS-DOS
  5. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์ "diag สุทธิ" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) แล้วกด ENTER

   ถ้ามีการติดตั้งโพรโทคอล NetBIOS สามารถ (เช่น NetBEUI หรือ TCP/IP) และ IPX/SPX ทั้งสองไว้ คุณได้รับพร้อมท์การต่อไปนี้:

   ipx และ NetBIOS ได้ถูกพบ กดฉันใช้ IPX สำหรับการวิเคราะห์ N ใช้ NetBIOS หรือ E เพื่อออกจากโปรแกรมนี้
  6. ฉันจะกด (สำหรับ IPX) หรือ N (ตัวอย่าง NetBIOS) เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้โพรโทคอลนั้นเฉพาะ

   ถ้าคุณไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์การวินิจฉัยที่ใช้โพรโทคอลที่คุณเลือก ลองใช้โพรโทคอลอื่น ๆ

   หากคุณสามารถติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์การวินิจฉัยที่ใช้โพรโทคอลหนึ่งแต่ไม่อื่น ๆ เครือข่ายกำลังทำงานอย่างถูกต้อง สำหรับโพรโทคอล คุณไม่สามารถสื่อสารกับ ตรวจสอบว่า ได้มีการติดตั้งอย่างถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ทั้งสอง และเรียกใช้ DIAG NET อีกครั้ง

   ถ้าคุณไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์การวินิจฉัยที่ใช้โพรโทคอลอย่างใดอย่างหนึ่ง รัน DIAG NET อีกครั้ง แต่ขณะนี้กลับบทบาทของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง


  หากการ์ดเครือข่ายของคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุน คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตอะแดปเตอร์เครือข่าย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจำลองแบบถูกต้อง หรือทไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ปรับปรุง นอกจากนี้ผู้ผลิตอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับ jumpers และสวิตช์ที่อาจจำเป็นต้องมี reconfigured สำหรับโหมดการจำลองเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น จำลอง NE2000)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหากับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ หรือสาย ติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์
w98netfaq 98

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 192534 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 09:16:07 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbnetwork kbtshoot kbmt KB192534 KbMtth
คำติชม