ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเรียกใช้เครื่องมือใน'แผงควบคุม'ได้ โดยการพิมพ์คำสั่ง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:192806
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการเรียกใช้เครื่องมือ'แผงควบคุม'ใน Windows โดยใช้คำสั่ง typinga ที่พร้อมท์คำสั่ง หรือ ในกล่องเปิด
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือ'แผงควบคุม'ใน Windows พิมพ์คำสั่งที่เหมาะสม ในกล่องเปิด หรือ ที่พร้อมท์คำสั่ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเรียกใช้คำสั่งจากพร้อมรับคำสั่ง คุณต้องทำเช่นนั้นจากโฟลเดอร์ Windows นอกจากนี้ โปรดทราบว่า คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่มีเครื่องมือแสดงอยู่ในบทความนี้ ทั้งหมดเป็นการติดตั้ง Windows ไม่สามารถคอมโพเนนต์เหล่านี้ทั้งหมด
  Control panel tool       Command  -----------------------------------------------------------------  Accessibility Options     control access.cpl  Add New Hardware        control sysdm.cpl add new hardware  Add/Remove Programs      control appwiz.cpl  Date/Time Properties      control timedate.cpl  Display Properties       control desk.cpl  FindFast            control findfast.cpl  Fonts Folder          control fonts  Internet Properties      control inetcpl.cpl  Joystick Properties      control joy.cpl  Keyboard Properties      control main.cpl keyboard  Microsoft Exchange       control mlcfg32.cpl   (or Windows Messaging)  Microsoft Mail Post Office   control wgpocpl.cpl  Modem Properties        control modem.cpl  Mouse Properties        control main.cpl  Multimedia Properties     control mmsys.cpl  Network Properties       control netcpl.cpl                 NOTE: In Windows NT 4.0, Network                 properties is Ncpa.cpl, not Netcpl.cpl  Password Properties      control password.cpl  PC Card            control main.cpl pc card (PCMCIA)  Power Management (Windows 95) control main.cpl power  Power Management (Windows 98) control powercfg.cpl  Printers Folder        control printers  Regional Settings       control intl.cpl  Scanners and Cameras      control sticpl.cpl  Sound Properties        control mmsys.cpl sounds  System Properties       control sysdm.cpl				
หมายเหตุ: ไม่สามารถเรียกใช้ตัวสแกนเนอร์และกล้องล็ต (sticpl.cpl) ใน Windows Millennium ได้ จะถูกแทนที่ ด้วยสแกนเนอร์และกล้องโฟลเดอร์ ซึ่งไม่เหมือนในฟังก์ชันไปยังโฟลเดอร์เช่นเครื่องพิมพ์และระบบเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์

ลองเปลี่ยนชื่อของเครื่องมือที่คุณต้องการเรียกใช้% 1 ตัวอย่าง:
"rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl"
เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือของผู้ใช้ใน'แผงควบคุม' พิมพ์ ควบคุมผู้ใช้ Ncpa.cpl จากนั้น กด ENTER

เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือของผู้ใช้สำหรับ Windows 95/98/Me พิมพ์ "ควบคุมผู้ใช้ inetcpl.cpl" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) จากนั้น กด ENTER
บรรทัด

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ