วิธีการอ่านและการแสดงผลสตริง UNICODE ในฟอร์ม Visual Basic

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:193540
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการอ่านเป็นสายอักขระ Unicode จากแฟ้มข้อความ Unicode และแสดงสายอักขระในแบบฟอร์ม Visual Basic
ข้อมูลเพิ่มเติม
visual Basic ขึ้นภายในมาตรฐาน Unicode ไบต์คู่อย่างไรก็ตาม โลกภายนอกของ Visual Basic โดยส่วนใหญ่ยังคงใช้รูปแบบ ANSI ไบต์เดี่ยว ด้วยเหตุผลนี้ Visual Basic มีสองการตั้งค่าของตัวควบคุมฟอร์ม และใช้ ANSI การตั้งค่าให้เป็นตัวควบคุมเริ่มต้น สายอักขระใด ๆ ที่ส่งผ่านไป ANSI การตั้งค่าแบบฟอร์มตัวควบคุมจะถูกแปลงจากการแสดง Unicode ภายในการแสดงการ ANSI และจะไม่แสดงสตริงการ UNICODE ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถแสดงสายอักขระ UNICODE ในฟอร์ม Visual Basic คุณต้องสามารถใช้ควบคุม UNICODE (2.0 ในแบบฟอร์ม) ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้ตัวควบคุมฟอร์ม 2.0 เพื่อแสดงสายอักขระ UNICODE ที่อ่านจากแฟ้มข้อความ Unicode เนื่องจากการทำงานนี้ต้อง UNICODE ภาษาแพคเกจสนับสนุน ดังกล่าวในขณะนี้ได้รับการสนับสนุนใน Windows NT เท่านั้น

หมายเหตุ:: The Forms 2.0 controls used in this article were not designed for use on Visual Basic forms and have not been formally tested in the environment. This article documents their use only in this very limited context to work around a limitation to the Visual Basic Intrinsic controls. Using other features of these controls on Visual Basic forms is not supported.

Furthermore, Forms 2.0 is part of Microsoft Office and is not redistributable. Therefore, you cannot distribute Forms 2.0 (fm20.dll) with your application. It must already be on the target machines.

For additional information on distributing fm20.dll, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
224305INFO: Usage and Redistribution of FM20.DLL [OffDev]

Step-by-Step Guide to Build Sample

 1. Install the Chinese language package on your Windows NT computer. See the REFERENCES section below for installation instructions. The MingLiu font will be installed automatically during this step. You can also install other language packages if you want to use other UNICODE language support.
 2. Create a standard EXE project. Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 3. เลือกคอมโพเนนต์จากนั้นProjectmenu and checkMicrosoft Forms 2.0 Object Library. Several new controls are added to the toolbox, including UNICODE versions of the text box, label, and so forth.
 4. Add a Forms 2.0 TextBox to Form1 and keep its default name: TextBox1. Set the font of the text box to be MingLiu.
 5. Add twoCommandButtonsto Form1.
 6. Add the following code to the code window of Form1:
     Private Sub Command1_Click()    ' create a Unicode text file with Chinese character    ' Dan1 and English character D.    Dim a(0 To 5) As Byte    a(0) = &HFF    a(1) = &HFE    a(2) = &H39    a(3) = &H4E    a(4) = &H44    a(5) = &H0    Open "unicode.txt" For Binary As #1    Put #1, , a    Close #1   End Sub   Private Sub Command2_Click()    Dim txtline As String    ' you may need to change the path of the file    Open "unicode.txt" For Binary As #1    txtline = InputB(2, #1) ' always FF FE, skip them    txtline = InputB(4, #1)    Close #1    TextBox1.Text = txtline ' display the string   End Sub
  Note that the UNICODE text file always begins with the Bytes FF FE, which is why you need to skip these two bytes. Also note that to read UNICODE strings from a file, the file needs to be opened as binary and read using InputB.
 7. เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ คลิกCommand1to create the Unicode text file.
 8. คลิกCommand2. The Chinese character Dan1 and the English character D are displayed correctly in the text box. You can also check the unicode.txt file by using notepad with MingLiu font.
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
177561How To Add and Enable Additional Languages in Windows NT
224305INFO: Usage and Redistribution of FM20.DLL [OffDev]

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 193540 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 09:22:24 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbCtrl kbhowto kbunicode kbmt KB193540 KbMtth
คำติชม