ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วันของระบบสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทันที

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:194078
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
วันของระบบแสดงค่าปัจจุบันของเครื่องมือตัวควบคุมแผงวัน / เวลา คุณไม่ต้องคลิกตกลงหรือนำไปใช้สำหรับระบบสะท้อนค่าใหม่
การแก้ไข

Windows NT 4.0

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT 4.0 หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละตัว สำหรับข้อมูลในการได้รับ service pack ล่าสุด โปรดไปที่:
  • 152734 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ windows nt 4.0
สำหรับข้อมูลในการได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน กรุณาไปยังอยู่ต่อไปนี้บนเวิลด์ไวด์เว็บ:

Windows NT 3.1, 3.5 และ 3.51

เมื่อต้องแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ ขอแนะนำให้ คุณซิงโครไนส์วันของคุณ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง MS-DOS แล้ว กด ENTER:
   net time [\\computername | /domain[:domainname]] [/set]				
อีกวิธีหนึ่งคือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการใด ๆ ที่บันทึกข้อมูลพร้อมกับวันข้อมูลถูกหยุดชั่วคราว หรือหยุดการทำงานในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงวัน
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ที่ตอนต้นของบทความนี้ ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows NT 4.0 Service Pack 5 ครั้งแรก
ข้อมูลเพิ่มเติม
ระบบจะแสดงค่าปัจจุบันสำหรับช่วงเวลาที่การเครื่องมือที่เปิดอยู่ ถ้าคุณคลิกยกเลิก วันระบบจะแปลงกลับไปเป็นการตั้งค่าดั้งเดิม แฟ้มถูกบันทึกในช่วงเวลาเครื่องมือนี้จะเปิดตัววันปรับปรุงจะสอดคล้องกับวันปรับปรุงในฟิลด์ที่แก้ไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้กับ Windows 95 หรือ Windows 98 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
174229 ควบคุมการเปลี่ยนแปลงแผงเครื่องมือ'วัน / เวลาวัน
237493 วันของระบบสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในขณะที่เครื่องมือ'วัน / เวลาถูกเปิด
189706 บนแถบงาน และ ในเครื่องมือ'วัน / เวลานาฬิกาของ Windows เสียเวลา
smallbiz 4.00

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ