ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ภาพรวมของเว็บโฟลเดอร์ใน Internet Explorer 5

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:195851
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ให้ภาพรวมของเว็บโฟลเดอร์ที่รวมถึงการติดตั้ง การสร้าง ใช้กับ Internet Explorer 5 และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณใช้เว็บโฟลเดอร์บางอย่าง
ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บโฟลเดอร์เป็นส่วนประกอบที่มาพร้อมกับ Internet Explorer 5 การเขียนแก้เว็บ เมื่อคุณใช้คอมโพเนนต์นี้ คุณสามารถจัดการแฟ้มบน WWW แจกจ่ายสร้าง และการกำหนดรุ่น (WebDAV) หรือเซิร์ฟเวอร์ไคลเอ็นต์ Extender เว็บ (WEC) โดยใช้อินเทอร์เฟซคุ้นเคย Windows Explorer หรือ My Computer สำหรับ WebDAV ส่วนขยายการ Hypertext Transfer โพรโทคอล (HTTP) ที่กำหนดฟังก์ชันของไฟล์วิธีพื้นฐานเช่นคัดลอก ย้าย ลบ และสร้างโฟลเดอร์ดำเนินการ โดยใช้ HTTP WEC เป็นโพรโทคอล Microsoft FrontPage ที่ใช้สำหรับการเผยแพร่เว็บ

หมายเหตุ:เว็บโฟลเดอร์ไม่ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติบนระบบของ Windows 2000 เมื่อผู้ใช้ล็อกอินเป็นครั้งแรก เหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งรหัสถูกบันทึกไว้:
 • โปรแกรมประยุกต์ Event ID 11707: ผลิตภัณฑ์: WebFldrs--การดำเนินการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • โปรแกรมประยุกต์ Event ID 11728: ผลิตภัณฑ์: WebFldrs--การกำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์


การติดตั้งเว็บโฟลเดอร์ในขณะที่คุณติดตั้ง Internet Explorer 5 เลือกนั้นการกำหนดเองตัวเลือก และเลือกแล้วเว็บโฟลเดอร์ภายใต้เว็บที่สร้างคอมโพเนนต์. ถ้า Internet Explorer 5 ถูกติดตั้งไว้แล้วคุณสามารถเพิ่มเว็บโฟลเดอร์ตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
 3. ในการถอนการติดติดตั้ง/ตั้งแท็บ คลิกMicrosoft Internet Explorer 5แล้ว คลิกเพิ่ม/เอาออก.
 4. คลิกเพิ่มคอมโพเนนต์ของ Internet Explorerแล้ว คลิกตกลง.
 5. ภายใต้เว็บที่สร้างคอมโพเนนต์คลิกเพื่อเลือกนั้นเว็บโฟลเดอร์กล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกถัดไปจากนั้น ทำตามคำแนะนำเพื่อทำการติดตั้งของเว็บโฟลเดอร์

วิธีการสร้างเว็บโฟลเดอร์

สร้างเว็บโฟลเดอร์ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1:

 1. ใน Internet Explorer คลิกOPENในการแฟ้ม:เมนู
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดhttp://server_name/folder_nameโดย:server_nameชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม และfolder_nameมีชื่อของโฟลเดอร์ที่เหมาะสม
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นเปิดเป็นเว็บโฟลเดอร์กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

วิธีที่ 2

 1. ในคอมพิวเตอร์ของฉัน คลิกสองครั้งเว็บโฟลเดอร์แล้ว คลิกสองครั้งเพิ่มเว็บโฟลเดอร์.
 2. ในการพิมพ์ที่ตั้งเมื่อต้องการเพิ่มกล่อง ชนิดhttp://server_name/folder_nameโดย:server_nameชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม และfolder_nameชื่อของโฟลเดอร์ที่เหมาะสม และจากนั้น คลิกถัดไป.
 3. พิมพ์ชื่อที่ช่วยอธิบายทางลัดเว็บโฟลเดอร์ของคุณ และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.

วิธีการใช้เว็บโฟลเดอร์เพื่อจัดการแฟ้ม

เว็บโฟลเดอร์ที่ติดตั้งเป็นส่วนขยาย namespace (หรือเชลล์) กับไอคอนในคอมพิวเตอร์ของฉัน (วัตถุรากใน Windows Explorer) วัตถุรากนี้เป็นคอนเทนเนอร์ของทางลัดไปยังไซต์ของคุณเผยแพร่เว็บ คุณสามารถใช้ Windows Explorer เพื่อดู ย้าย การคัดลอก เปลี่ยนชื่อ ลบ สร้างใหม่ เรียงลำดับหรือกลุ่มแฟ้มตามคุณสมบัติ และดูข้อมูลแผ่นคุณสมบัติสำหรับแฟ้มในโฟลเดอร์เว็บ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของคุณเขียนแก้และการรักษาความปลอดภัยบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

ส่วนขยาย namespace observes ดูกำหนดลักษณะที่คุณกำหนดในการตัวเลือกโฟลเดอร์กล่องโต้ตอบใน Windows Explorer If you choose not to view files with registered extensions (for example, .dll, .drv, .pnf, and so on), files in a Web Folder with one of these extensions are not shown.

หมายเหตุ:Files that generate a Hypertext Markup Language (HTML) view of the folder (for example, scripts with a .asp or .cgi extension), and other files that may not be intended to be edited by users (for example, program files with either a .exe or .dll extension), may appear in the Web Folders view of a folder. Administrators may want to use NT file system (NTFS) permissions or some other method to prevent users from editing these files.

Supported Web Servers

You can use Web Folders with servers that meet the following requirements:
 • The server must support WEC (FrontPage Extensions 97, 98, or 99) or it must be a WebDAV server. WebDAV, or Web Distributed Authoring and Versioning, is a set of extensions to HTTP 1.1 that enable users to read and write documents over the Web.

  For additional information about WebDAV, view the following The Internet Engineering Task Force (IETF) Web site:
 • You must have at least Author and Browse permission on the server (for example, in FrontPage Explorer). In addition, you must have the appropriate NTFS permissions to view or modify files if the Web Folder is on an NTFS volume.
สิ่งสำคัญWeb Folders enable authorized users to browse and modify content on a supported Web server. Administrators of supported Web servers who want to protect their computers from access by unauthorized users should consult the documentation that is included with the Web server software.

Known Issues With Web Folders

 • Web Folders is not removed when you uninstall Internet Explorer 5 and you cannot uninstall Web Folders separately.

  To remove the Web Folders icon from My Computer, delete the following registry key:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Clsid\{BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F}
 • Web Folders does not work after you uninstall of Internet Explorer 5 back to Internet Explorer 2.0. Note that Web Folders does work with Internet Explorer 3.0 or later.

Common Web Folder Error Messages

 • If you add a Web Folder for a site that is not available or not publishable (for example, if FrontPage Extensions is installed but Authoring is disabled), you may receive the following error message:
  เฉพาะ
  Cannot connect to the Web server. The server could not be located, or may be too busy to respond. Please check your typing or check to make sure the Web server is available. For details, see c:\windows\TEMP\wecerr.txt.

  Verify the server is available using Internet Explorer. If the server can be opened in Internet Explorer, contact the server administrator to request that publishing be enabled.
 • If you add a Web Folder for a site that is publishable (for example, if FrontPage Server Extensions are present and authoring is enabled) but you do not have rights to view or modify files, you are prompted for your user name and password and you may receive the following error message:
  เฉพาะ
  You do not have permission to access this Web Folder location.

  Contact your server administrator to grant you the necessary permissions.
 • If you specify a non-HTTP Uniform Resource Locator (URL) when you add a Web Folder by using the Add Web Folder Wizard, you receive the following error message:
  เฉพาะ

  The location you have entered is not an HTTP URL. Web Folder locations must be HTTP URL's which point to a folder on a Web server.

  Specify a valid HTTP URL.
 • When any non-specific error message occurs when you attempt to open a Web Folder, you receive the following prompt to browse to the URL:
  Internet Explorer could not openWeb_addressas a Web Folder. Would you like to see its default view instead?
  ถ้าคุณคลิกไม่มี, the procedure is canceled. ถ้าคุณคลิกใช่, Internet Explorer attempts to open the Web site. If Internet Explorer is unable to open the Web site, you may have specified a server that does not exist. If Internet Explorer can open the Web site, you may have specified a protocol that is not supported by Web Folders, or the server does not support the WebDAV protocol or does not have FrontPage Extensions installed.
5.0 5.00 5.50 errors error messages

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 195851 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 09:44:50 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsetup kbmt KB195851 KbMtth
คำติชม