.Dll ขณะทำงาน VB3Run.exe สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Visual Basic 3.0

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:196285
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
VB3Run.exe เป็นแฟ้มแบบขยายตัวเองที่ประกอบด้วย.dll ในขณะทำงานสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Visual Basic 3.0
ข้อมูลเพิ่มเติม
แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
วันออกจำหน่าย: พฤศจิกายน-25-1998

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม
  File Name        Size  -----------------------------  VBRun300.dll      389KB				

VBRun300.dll คือ โปรแกรมรันไทม์ที่ใช้โดยโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นใน Microsoft Visual Basic เวอร์ชั่น 3.0 ไม่ มีกลไกจัดการขณะนี้การติดตั้ง เกิดข้อผิดพลาดจะเป็นดังนี้:

Windows 95 หรือ Windows 98

ไม่พบ VBRUN300DLL Windows ต้องการแฟ้มนี้เพื่อเรียกใช้ C:\Project1.exe

Windows NT

ไม่พบ VBRUN300DLL

หลังจากคลิกปุ่มตกลง แสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่พบแฟ้ม C:\Project1.exe (หรือคอมโพเนนต์ของอย่างใดอย่างหนึ่ง) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า เส้นทางและชื่อแฟ้มถูกต้องและที่จำเป็นทั้งหมดไลบรารีจะพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: ชื่อแฟ้มแสดงอยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่เฉพาะแอพลิเคชัน

คุณควรคัดลอกแฟ้ม.dll ลงในไดเรกทอรีระบบบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Visual Basic 3.0
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
196286 แฟ้ม: .dlls รันไทม์ของ Vb4Run.exe สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Visual Basic 4.0
รันไทม์รันเวลาขณะทำงาน vb3 vbrun300 VB3Run

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 196285 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 09:49:04 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Microsoft Visual Basic 3.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbappsetup kbfile kbinfo kbtophit kbmt KB196285 KbMtth
คำติชม