ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการส่งข้อความอีเมลจาก Windows Mail & เมลลงใน Outlook

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:196347
สรุป
แม้ว่า Microsoft Outlook, Microsoft Windows Mail และ Microsoft Outlook Express สามารถส่ง และรับอีเมลผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นโปรแกรมที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน คุณไม่สามารถที่ซิงโครไนส์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในโปรแกรมเหล่านี้ ถ้าคุณมีข้อความอีเมลที่จัดเก็บไว้ ใน Windows Mail หรือ Outlook Express จะไม่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติใน Outlook นั้นข้อความอีเมล บทความนี้อธิบายถึงวิธีการส่งออกข้อความ จาก Windows Mail และ จาก Outlook Express ไปยัง Outlook
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการส่งออกข้อความจาก Outlook Express ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูแฟ้มชี้ไปที่ส่งออกแล้ว คลิ กข้อความ
 2. คลิกตกลงในข้อความต่อไปนี้:

  นี้จะส่งออกข้อความ fromOutlook Express จดหมาย Microsoft Outlook หรือ Microsoft Exchange

  หมายเหตุ: ถ้าไม่เปิด Outlook เลือกโพรไฟล์ที่คุณต้องการรับ themessages และจากนั้น คลิกตกลง
 3. คลิกเพื่อเลือกทั้งหมดหรือโฟลเดอร์ที่เลือกเพื่อส่งออก และจากนั้น คลิกตกลง
โฟลเดอร์และเนื้อหาจะปรากฏในกล่องขาเข้าของโพรไฟล์ที่เลือกใน Outlook วันและเวลาของแต่ละข้อความมีวันและเวลาคุณส่งข้อความจาก Outlook Express

สิ่งสำคัญ:ส่งออกจดหมาย Outlook Express ไปยัง Outlook 2013 ต้องว่า Outlook 2013 เป็นแบบ 32 บิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่:ปัญหาการย้ายจดหมายทางอินเทอร์เน็ตและที่อยู่ไปยัง Outlook 2013 (64 บิต)


เมื่อต้องการส่งข้อความออกจาก Windows Mail ใน Microsoft Windows Vista ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูแฟ้มชี้ไปที่ส่งออกแล้ว คลิ กข้อความ
 2. ในการ Windows Mail เข้าข้อมูล คลิกMicrosoft Exchangeและจากนั้น คลิกถัดไป
 3. คลิกตกลงในข้อความต่อไปนี้:

  ซึ่งจะส่งออกข้อความจาก Windows Mail กับ Microsoft Outlook หรือ Microsoft Exchange

  หมายเหตุ:ถ้า Outlook ไม่เปิด เลือกโพรไฟล์ที่คุณต้องการที่ได้รับข้อความ และจากนั้น คลิกตกลง
 4. เมื่อต้องการระบุแฟ้มที่จะส่งออก คลิกทั้งหมดหรือโฟลเดอร์ที่เลือกและจากนั้น คลิกตกลง
 5. บนเมนูแฟ้มชี้ไปที่ส่งออกแล้ว คลิ กข้อความ
โฟลเดอร์และเนื้อหาจะปรากฏในกล่องขาเข้าของโพรไฟล์ที่เลือกใน Outlook วันและเวลาของแต่ละข้อความมีวันและเวลาที่คุณส่งออกข้อความจาก Windows Mail
แปลง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ