ค่าเริ่มต้นของ DNS SOA ไม่สามารถจัดโครงแบบ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:196432
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี ก่อนที่คุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลไว้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล คืน และแก้ไขรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986 คำอธิบายของรีจิสทรีของ Microsoft Windows
อาการ
ไม่สามารถเปลี่ยน DNS เริ่มการทำงานของผู้เริ่มต้นต่อไปนี้ค่า (SOA):

 • หมายเลขลำดับประจำสินค้า
 • TTL ต่ำสุด
 • ตัวจับเวลาการหมดอายุ
 • ตัวจับเวลาการลองใหม่อีกครั้ง
 • ตัวจับเวลาฟื้นฟู
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้Knowledge Base:

163971โครงสร้างของระเบียน DNS SOA
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT 4.0 หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละตัว สำหรับข้อมูลในการได้รับ service pack ล่าสุด โปรดไปที่:
 • 152734 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ windows nt 4.0
สำหรับข้อมูลในการได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน กรุณาไปยังอยู่ต่อไปนี้บนเวิลด์ไวด์เว็บ:
สถานะ
Microsoft ได้รับการยืนยันนี้อาจ มีปัญหาใน Windows NT รุ่น 4.0 ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน Windows NT รุ่น 4.0 Service Pack 5
ข้อมูลเพิ่มเติม
บางองค์กร รับผิดชอบสำหรับการลงทะเบียนชื่อโดเมน DNS ความต้องการค่า DNS SOA เฉพาะที่จะใช้เมื่อทำการลงทะเบียนโดเมน DNS ซึ่งจะเป็นตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับค่าเหล่านี้ด้วยเพื่อความต้องการของอินเทอร์เน็ต

เป็นตัวอย่างของค่าที่ถูกร้องขออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้องค์กรเหล่านี้:

 • หมายเลขลำดับประจำสินค้าไม่ได้อยู่ในรูปแบบ YYYYMMDDxx
 • ttl ที่น้อยที่สุดควรพอดีกับช่วง 40000 เป็นต้นไป-345600
 • หมดอายุตัวจับเวลาควรพอดีในช่วง 604800-360000
 • ตัวจับเวลาการลองส่งใหม่ที่ไม่ควรทำให้พอดีในช่วง 1800-28800
 • ตัวจับเวลาการฟื้นฟูควรพอดีในช่วง 10000-86400
การเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้ผ่าน DNS Admin นั้นเป็นไปได้ แต่มากแรง-มากเมื่อสร้างเขตพื้นที่มากมาย ดังนั้นจิสทรีต่อไปนี้ทำรายการเพื่อให้ค่าเหล่านี้สามารถจัดโครงแบบสำหรับทั้งหมด zones ที่จะถูกสร้างขึ้น

คำเตือน: ถ้าคุณใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่า คุณสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีที่รับผิดชอบของคุณเอง

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\ParametersForceSoaSerial (REG_DWORD) ForceSoaMinimumTtl (REG_DWORD) ForceSoaRefresh (REG_DWORD) ForceSoaRetry (REG_DWORD) ForceSoaExpire (REG_DWORD)


หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าคุณได้คลิกทศนิยมในตัวแก้ไขรีจิสทรีเมื่อป้อนค่า
รีจิสทรีคีย์เหล่านี้:

 • เขียนทับค่า SOA ที่เหมาะสมของทุกโซนหลักที่โหลดใน คอมพิวเตอร์
 • ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโซนใหม่ใด ๆ ที่เขียนขึ้น
การใช้รายการรีจิสทรีเหล่านี้จะล็อคค้างค่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยใช้เครื่องมือการตั้งค่า DNS Admin จะยังคงเป็นไป ได้ แต่ ในการรีสตาร์ทครั้งถัดไปของเซิร์ฟเวอร์ DNS ค่า SOA เหล่านี้จะถูกเขียนขึ้นเมื่อจากรีจิสทรีข้างต้นรายการ

หมายเหตุ: ForceSoaSerial ควรจะใช้เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนเป็นอธิบายไว้ข้างต้น หลังจากการลงทะเบียน คีย์นี้ควรลบเพื่อให้แน่ใจหน้าที่การใช้งานหมายเลขลำดับประจำสินค้าปกติ ถ้าคีย์นี้จะไม่ถูกลบออก ในทุก ๆเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ DNS หมายเลขประจำสินค้าถูกตั้งค่าใหม่โดยใช้ ForceSoaSerialค่า

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 196432 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 09:49:41 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbmt KB196432 KbMtth
คำติชม