ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อมูล: การปรับปรุงไลบรารีของ Microsoft: อะไร ที่ ทำไม

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:197298
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา ของการปรับ ปรุงไลบรารีของ Microsoft และที่คุณสามารถดูได้

อยู่การปรับปรุงไลบรารีของ Microsoft ที่เรียกว่าปัญหาความเข้ากันได้แบบไบนารีกับค่าที่แน่นอนทำ redistributable แฟ้มจัดส่ง โดย Visual Studio 6.0 สร้างแอปพลิเคชัน

การปรับปรุงนี้จะใช้สำหรับลูกค้าที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ใด ๆ Studio 6.0 ที่แสดงผลที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของตน แต่ได้รับการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่มีไลบรารี 6.0 การปรับปรุงนี้จะแก้ไขปัญหาในไลบรารี 6.0 แต่จะไม่ปรับเปลี่ยน หรือแทนไลบรารีก่อนหน้านี้

ลูกค้าที่ได้รับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ใด ๆ Studio 6.0 ที่แสดงผลเช่น Visual Basic 6.0 หรือ c ++ 6.0 ที่ Visual ควรติดตั้ง Microsoft Visual Studio Service pack ล่าสุด ตามที่ได้รับการบันทึกไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
194022วิสแพ็คบริการของ Microsoft Visual Studio ข้อมูล: สิ่ง ที่ ทำไม
ไลบรารีนี้ Microsoft Update คือ localized เป็นภาษาแปด: ภาษาเยอรมัน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เกาหลี ภาษาจีน (ปกติ), และอักขระภาษาจีน (ดั้งเดิม)

หมายเหตุ::ปรับปรุงไลบรารีของ Windows ต้องการเริ่มระบบใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม
รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่จะรวมในการปรับปรุงไลบรารีของ Microsoft ทั้งหมด
Filename    Version    Description-----------------------------------------------------------------------Msvcrt.dll   6.00.8337   Visual C++ run-time, no dependencies.Oleaut32.dll  2.30.4265   Part of the OLE-AUT fileset that               complements Microsoft Foundation Classes               (MFC) and Visual Basic run-time.Olepro32.dll  5.00.4265   Part of OLE-AUT fileset that complements               MFC and Visual Basic run-time.Asycfilt.dll  2.30.4265   Part of OLE-AUT fileset that complements               MFC and Visual Basic run-time.Stdole2.tlb  2.30.4265   Part of OLE-AUT fileset that complements               MFC and Visual Basic run-time.Mfc42.dll   6.00.8267   Microsoft Foundation Class (MFC),               dependent on Msvcrt.dll, ComCtl32.dll, and               OLE-AUT files.Mfc42u.dll   6.00.8267   MFC Unicode only for the Windows NT               Platform.Regsvr32.exe         For registration purposes only. For               Mfc42.dll and Oleaut32.dll.RegTlib.exe         For .tlb registration for stdole2.tlb.				

สิ่งที่ทำการปรับปรุงนี้แก้ไขได้อย่างไร

การปรับปรุงนี้มีใหม่ C เรียกใช้ขณะไลบรารี DLL, Msvcrt.dll ซึ่งช่วยแก้ปัญหาความเข้ากันได้ฮีปที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
190536PRB: ไม่ถูกต้องเพจฟอลต์ใน Msvcrt.dll

194550PRB: การเพิ่มเวลาหลายหน่วยความจำอาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึง
สาเหตุของปัญหาความเข้ากันได้ถูกเปลี่ยนแปลงในเค้าโครงภายในของวิธีการที่ไลบรารี C Run-เวลาที่จัดสรรหน่วยความจำ ไม่มีโปรแกรมประยุกต์ที่ควรจะอยู่กับบนเค้าโครงนี้ แต่เนื่องจากปัญหาในบทความที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ เข้าเหล่านั้นได้รับ unknowingly ผลจาก heap manager ใหม่แฟ้ม Msvcrt.dll ใหม่ใช้ตัวจัดการฮีปสอง 5 c ++ Visual heap ที่เข้ากันได้ manager และ heap ที่เข้ากันได้ manager 6 c ++ Visual ตรวจพบกับเวอร์ชัน c ++ Visual โปรแกรมประยุกต์ของคุณสร้าง และใช้ที่เหมาะสม heap manager สำหรับโปรแกรมประยุกต์นั้น ถ้าเวอร์ชันนี้เป็น 6.0 หรือมากกว่า มีใช้ตัวจัดการทรานฮีปที่เข้ากันได้ของ 6 c ++ Visual และถ้าอยู่ก่อนหน้ารุ่น 6.0, 5 c ++ Visual ใช้ฮีปที่เข้ากันได้

นอกจากนี้ยังบักต่อไปนี้ใน c ++ 6.0 ที่แสดงผลเป็นถาวรในโปรแกรมปรับปรุงนี้:
193099การแก้ไข: CDialog::Create() กลับ EndDialog โทรศัพท์ค่าไม่ถูกต้อง

193272การแก้ไข: MFC Doesn't เรียก CPrintDialog::OnInitDialog

193102การแก้ไข: Assert ในบรรทัด Appui1.cpp 215 ในแอพลิเคชัน SDI/MDI MFC

193100การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงสาเหตุ Serialization CString

192942การแก้ไข: เรียกไปมากเกินไปการกองสาเหตุ CWnd::MoveWindow

193509แก้ไข: ข้อยกเว้นการเมื่อโทร strftime() ฟังก์ชัน

โดยที่ฉันไม่รับการปรับปรุงไลบรารีของ Microsoft หรือไม่

คุณสามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงจากเว็บไซต์ต่อไปนี้:
หมายเหตุ::การปรับปรุงไลบรารีของ Microsoft มีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน TaxSaver 1999
kbVS600SP2 kbdss

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ