คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่มีผู้ให้บริการขนส่งไม่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดส่งไปยังผู้รับคนนี้" เมื่อคุณพยายามส่งข้อความอีเมลใน Outlook 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:197417
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อต้องส่งข้อความจดหมาย คุณอาจได้รับข้อความ undeliverable จากผู้ดูแลระบบ มีข้อผิดพลาดในเนื้อหาของข้อความ:
ไม่มีผู้ให้บริการขนส่งไม่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดส่งไปยังผู้รับคนนี้
นี้คือมักเรียกเป็นไม่ได้จัดส่งรายงาน (NDR)
สาเหตุ
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ สำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ได้ จะมี:
 • โฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่เสียหาย
 • การติดตั้ง Microsoft Outlook Express เสียหาย
 • outlook Express ได้ถูกเอาออก
 • ไม่มีจดหมายขนส่งสินค้าบริการในโปรไฟล์อี
 • กำหนดค่าขนส่งจดหมายไม่ถูกต้องในส่วนกำหนดค่าจดหมาย
 • ผู้ติดต่อที่เสียหายในรายชื่อการแจกจ่าย
 • ติดต่อที่เสียหาย
 • apostrophe ในชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • เซิร์ฟเวอร์จดหมายที่ถูกต้องที่อยู่การมีอยู่ในมุม (<>) วงเล็บ
 • เซิร์ฟเวอร์จดหมายที่ไม่รู้จัก IP ของคุณอยู่
 • POP3 เปิดใช้งาน Microsoft Exchange Server คุณเชื่อมต่อจะไม่ถูกต้องถูกกำหนดค่าสำหรับ Secure Socket Layer (SSL) รับรองความถูกต้อง
 • ไม่มีการจัดส่งหรือชนิดของที่อยู่สำหรับ Microsoft Mail บริการ
การแก้ไข
การตรวจสอบว่าสาเหตุเหล่านี้ถูกผลิตข้อความแสดงข้อผิดพลาดในกรณีของคุณ ให้ดูที่บทความที่แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook Express มีการติดตั้ง และการทำงานอย่างถูกต้องถ้า คุณส่งจดหมายถึงบริการอีเมอินเทอร์เน็ตในการติดตั้ง Corporate หรือ Workgroup หรืออินเทอร์เน็ตอีติดตั้งเฉพาะ

โฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่เสียหายในการติดตั้ง Workgroup ของบริษัท

หมายเหตุ::ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้ถ้าคุณใช้กลุ่มทำงานของบริษัทติดตั้ง ดูส่วนถัดไปสำหรับขั้นตอนสำหรับจดหมายทางอินเทอร์เน็ตติดตั้ง

ลบในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลจากโปรไฟล์จดหมายของคุณ และเพิ่มใบรับรองใหม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า และจากนั้น คลิกควบคุมแผง
 2. คลิกสองครั้งจดหมายไอคอน
 3. คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ส่วนบุคคล และจากนั้น คลิกเอาออกแล้ว คลิกใช่.
 4. คลิกadd. คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ส่วนบุคคล และคลิกตกลง. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกOPEN,ตกลงและตกลง.
หมายเหตุ::ทุกข้อความอี ผู้ติดต่อ งาน รายการสมุดรายวัน การนัดหมาย และ forth อื่น ๆ จะยังคงอยู่ในเว็บไซต์ของคุณโฟลเดอร์ส่วนบุคคลเก่า (pst) ถ้าคุณนำเข้าข้อมูลจาก pst เก่าของคุณไปยัง pst ใหม่ ข้อมูลที่เสียหายอาจยังสามารถนำเข้า

โฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่เสียหายในการติดตั้งจดหมายทางอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ::ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้ถ้าคุณใช้จดหมายทางอินเทอร์เน็ตติดตั้ง ดูส่วนก่อนหน้าสำหรับขั้นตอนสำหรับกลุ่มทำงานของบริษัทติดตั้ง
 1. บนเมนู'แฟ้ม' ชี้ไปที่สร้าง และคลิกโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ของแฟ้ม
 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งเมื่อต้องการเก็บแฟ้ม พิมพ์ชื่อเฉพาะในกล่องชื่อแฟ้ม และคลิกสร้าง.
 3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการใน "สร้าง Microsoft โฟลเดอร์ส่วนบุคคล" แล้วคลิกตกลง.
 4. ในการมุมมองเมนู คลิกรายการโฟลเดอร์(หากดังกล่าวไม่ได้แสดง)
 5. คลิกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลใหม่ในรายการโฟลเดอร์
 6. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่โฟลเดอร์คลิก "คุณสมบัติสำหรับ 'โฟลเดอร์ส่วนบุคคล"
 7. คลิกเพื่อเลือก "ส่งจดหมาย POP ไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลนี้" และจากนั้น คลิกตกลง.

ไม่มีให้บริการขนส่งจดหมายในส่วนกำหนดค่าจดหมาย

หมายเหตุ::ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้ถ้าคุณใช้กลุ่มทำงานของบริษัทติดตั้ง

เพิ่มการขนส่งจดหมายที่เหมาะสมกับส่วนกำหนดค่าจดหมายของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งจดหมายไอคอน
 3. คลิกaddจากนั้น คลิกเพื่อเลือกบริการขนส่งจดหมายที่คุณต้องการติดตั้ง คลิกตกลง.
 4. ป้อนข้อมูลตามที่ร้องขอสำหรับการขนส่งจดหมายที่ คุณกำลังติดตั้ง

กำหนดค่าขนส่งจดหมายในส่วนกำหนดค่าจดหมายไม่ถูกต้อง

 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า และคลิกแผงควบคุม
 2. คลิกสองครั้งจดหมายไอคอน
 3. คลิกแสดงส่วนกำหนดค่าคลิกเพื่อเลือกโพรไฟล์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกเพื่อเลือกการขนส่งจดหมายจากรายการ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 5. ตรวจสอบการตั้งค่าทั้งหมด และเปรียบเทียบข้อมูลที่มาจาก ISP หรือผู้ดูแลระบบของคุณ แก้ไขถ้าจำเป็น และคลิก ตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

  หมายเหตุ::คุณอาจจำเป็นในการสร้างโปรไฟล์ใหม่แทนที่การแก้ไขดีที่มีอยู่

ผู้ติดต่อที่เสียหายภายในรายชื่อการแจกจ่าย

ผู้ติดต่อภายในรายชื่อการแจกจ่าย (DL) เสียหายสามารถสร้าง NDR เมื่อส่งข้อความอีเมล์ไปยังรายชื่อการแจกจ่าย เมื่อต้องการค้นหาผู้ติดต่อที่เสียหาย คุณต้องการส่งชุดข้อมูลของข้อความทดสอบกับกลุ่มเล็ก ๆ (1/2) ของรายชื่อการแจกจ่ายเดิม หลังจากที่คุณได้รับ NDR คุณสามารถจำกัดการกลุ่มแล้ว และกระทั่งแยกผู้ติดต่อที่เสียหาย ผู้ติดต่อที่เสียหายจะต้องถูกลบออก และถูกสร้างขึ้นใหม่ (ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับการสร้างผู้ติดต่อใหม่)

ผู้ติดต่อที่เสียหาย

เมื่อต้องการลบ และสร้างผู้ติดต่อ ใหม่ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. ในโฟลเดอร์ผู้ติดต่อ คลิกเพื่อเลือกผู้ติดต่อเสียหาย
 2. ในการแก้ไขเมนู คลิกลบหรือกดctrl + d.
 3. ในการการดำเนินการเมนู คลิกผู้ติดต่อใหม่.
 4. ป้อนข้อมูลลงในแบบฟอร์มผู้ติดต่อ และจากนั้น คลิกบันทึกและปิด.

มี Apostrophe ในชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการลบการ apostrophe จากชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งNetworkไอคอน
 2. ในการการระบุแท็บ พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ต้องการ apostrophe
 3. คลิกตกลงแล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

เซิร์ฟเวอร์จดหมาย Expects ที่อยู่ในการได้ในวงเล็บมุม

บางเซิร์ฟเวอร์ SMTP ต้องมีที่อยู่มีอยู่ในวงเล็บมุม นี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่เก่ากว่า นอกจากนี้ ชื่อของอีเมล ซึ่งกำหนดไว้ในคุณสมบัติบริการอินเทอร์เน็ตอีเมลข้อมูล ต้องยังมีอยู่ในวงเล็บมุมขึ้น

ตัวอย่างเช่น อยู่อีเมควรมีรูปแบบนี้:

<myemailname@isp.com></myemailname@isp.com>
ตรวจสอบกับอินเทอร์เน็ตบริการผู้ให้บริการ (ISP) สำหรับข้อกำหนดของพวกเขา addressing สำหรับผู้อื่นกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพื่อให้สามารถตอบกลับข้อความของคุณ คุณต้องพิมพ์ชื่ออีเมลของคุณในกล่องชื่อตอบกลับโดยไม่มีวงเล็บมุม

ที่อยู่ IP ที่ไม่รู้จัก

นี้สามารถเกิดขึ้นหากคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้ผู้ให้บริการหนึ่ง (ISP), และความพยายามที่ส่งอีเมผ่านเซิร์ฟเวอร์จดหมายของ ISP อื่น ข้อผิดพลาดมีความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้การส่งจดหมายขยะ (SPAM) วิธีการแก้ไขปัญหาเท่านั้นที่มีการ ส่งอีเมล์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์จดหมายของการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่

บริการ POP เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ที่ได้กำหนดค่าไม่ถูกต้อง

มีข้อผิดพลาดในการอ้างอิงอาจเกิดขึ้นได้ถ้า Microsoft Exchange Server จะไม่ถูกต้องกำหนดค่าให้ใช้ Secure Socket Layer (SSL) รับรองความถูกต้องได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการกำหนดค่า SSL บนเว็บไซต์ Microsoft Exchange Server คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
175439XFOR: เปิดใช้งาน SSL สำหรับ Exchange Server

ไม่มีการจัดส่งหรือชนิดของที่อยู่สำหรับการบริการของ Microsoft Mail

ถ้าคุณใช้ Outlook ด้วยตัวเลือกการตั้งค่า Corporate หรือ Workgroup (CW) และบริการของ Microsoft Mail ในโปรไฟล์ของคุณ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากตัวเลือกการจัดส่งหรือการตั้งค่าชนิดของที่อยู่ไม่ถูกต้อง ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าเหล่านี้:
 1. ออกจาก Outlook
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 3. คลิกสองครั้งจดหมายหรือจดหมายและโทรสารไอคอน
 4. คลิกแสดงส่วนกำหนดค่าถ้าคุณมีส่วนกำหนดค่าที่มากกว่าหนึ่ง
 5. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเพื่อเลือกของคุณMicrosoft Mailโพรไฟล์ แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 6. ในการบริการแท็บ คลิกเพื่อเลือกMicrosoft Mailจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 7. ภายใต้แท็บการจัดส่ง ตรวจ สอบ "รายการจดหมายที่ส่งออกเปิดใช้งาน" และ "จดหมายขาเข้านำส่งเปิดใช้งาน" จะถูกกาเครื่องหมาย แล้ว คลิกชนิดของที่อยู่.
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชนิดของที่อยู่อย่างน้อยหนึ่งรายการ และการตรวจสอบ และจากนั้น คลิกตกลง,ตกลง,ตกลงและปิด.
ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาเสียแฟ้ม.pst

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแฟ้ม.pst ที่เสียหายคลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
195720OL2000: ข้อ Undeliverable จดหมายความเมื่อส่งจดหมายทางอินเทอร์เน็ต

การติดตั้งและกำหนดค่าขนส่งจดหมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง และการตั้งค่าคอนฟิกการขนส่งจดหมาย คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
195478OL2000: โปรไฟล์ผู้ใช้ (CW) และบริการข้อมูล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Outlook 2000 และ Outlook Express คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
230076OL2000: ทำไม Outlook 2000 ต้อง Outlook Express
ndr

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 197417 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 09:59:47 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbemail kbsendmail kberrmsg kbprb kbmt KB197417 KbMtth
คำติชม