PPT2000: นำเข้า Word สำหรับ Windows เอกสารลงใน PowerPoint

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:198212
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
คุณยังสามารถนำเข้า Word สำหรับ Windows เอกสารทั้งหมด เสร็จสมบูรณ์ ด้วยเนื้อหาของข้อความ และมีการย่อหน้าของข้อความวางได้อย่างถูกต้องบนภาพนิ่งในระหว่างการสร้างการเริ่มต้นของงานนำเสนอของ PowerPointเอกสาร Word ที่มีการจัดรูปแบบเป็นเค้าร่างกับระดับการย่อหน้าต่างกัน และบันทึกเป็นแฟ้มรูปแบบข้อความ Rich (RTF)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 1. ในมุมมองเค้าร่าง กำหนดให้กับหัวเรื่องแรกเยื้องเป็นระดับแรก ซึ่งตรงกับลักษณะของ Word สำหรับ Windows "หัวเรื่อง 1" คุณต้องลากส่วนหัวด้านซ้ายของตำแหน่งที่เริ่มต้น
 2. เลือกย่อหน้าทั้งหมดที่คุณต้องการให้เป็นตัวข้อความบนภาพนิ่งนั้น ตั้งค่าให้เป็นระดับการเยื้อง 2 ซึ่งสอดคล้องกับ Word สำหรับลักษณะของ Windows "หัวเรื่อง 2" โดยทั่วไป คุณต้องลากย่อหน้าทางด้านขวาของตำแหน่งเริ่มต้น

  คุณสามารถบอกได้ถ้า สินค้าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง โดย noting ว่า บรรทัดหัวเรื่องมีการบวกข้าง และเป็นสุดทางซ้ายที่สุด ย่อหน้าเนื้อความมีการประข้าง และควรจะย่อหน้าเพื่อให้มีช่องว่างประมาณห้าทางด้านขวาของจุดเริ่มต้นของข้อความในบรรทัดหัวเรื่อง
 3. ให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับเอกสารทั้งหมด บันทึกเป็น RTF มีแฟ้ม
 4. เริ่มการนำเสนอใหม่ใน PowerPoint
 5. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่ต้นแบบ และจากนั้น คลิกต้นแบบภาพนิ่ง

  เปลี่ยนตัวข้อความไปยังจุดขนาดเล็กลงเพื่อให้เมื่อมีการนำเข้าข้อความมีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะเกินพื้นที่ภาพนิ่ง คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะข้อความนี้ในภายหลัง
 6. ในตัวเรียงลำดับชื่อเรื่องหรือมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง คลิกภาพนิ่งจากเค้าร่างบนเมนู'แทรก' และเลือกไฟล์ RTF ของคุณ
 7. ภาพนิ่งถูกสร้างขึ้น เสร็จสมบูรณ์ ด้วยตัวข้อความ
winppt ppt2000 9.00 ppt9

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 198212 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 10:10:41 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB198212 KbMtth
คำติชม