ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการที่เผยแพร่เว็บของ FrontPage

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:198523
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft FrontPage 98 ของบทความนี้ ดู194093.

สำหรับรุ่น Microsoft FrontPage 97 ของบทความนี้ ดู161414.
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการถ่ายโอนเว็บของ FrontPage Microsoft จากเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือดิสก์ภายในเครื่องไปยังเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต คุณยังสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อโอนย้ายเว็บใด ๆ จากเว็บหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ไปยังอีกด้วย

มีหลายวิธีเพื่อเรียกดูเว็บของคุณเนื้อหาไปยังอินเทอร์เน็ต ใช้งานง่าย File Transfer Protocol (FTP) เพื่อที่ใช้ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage เพื่อลงรายการบัญชีโดยตรงไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ HyperText ส่งผ่านโพรโทคอล (HTTP)

วิธีการทั้งหมดสำหรับการเรียกดูเว็บของ FrontPage เนื้อหาไปยังอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นด้วยการเผยแพร่เว็บคำสั่ง (ในนั้นแฟ้ม:เมนู) ใน FrontPage ถ้ามีการติดตั้งส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง FrontPage สามารถสื่อสารกับส่วนขยายที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นั้นโดยตรง ถ้าส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage ไม่ได้ถูกติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง หรือ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะมีการติดตั้ง คุณสามารถใช้ FTP เพื่อประกาศแฟ้มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

back to the top

การเผยแพร่เว็บของ FrontPage ของคุณไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์มีส่วนขยายของ FrontPage

 1. ใน FrontPage เปิดเว็บคุณต้องการประกาศ
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกการเผยแพร่เว็บ.หมายเหตุ::สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเว็บเผยแพร่คำสั่งไม่พร้อมใช้งาน การคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  306010F000: คำสั่งการเผยแพร่เว็บไม่พร้อมใช้งาน และปรากฏเป็นสีทึบ
 3. ในการการเผยแพร่เว็บกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์เส้นทางของเว็บเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง สำหรับตัวอย่าง ชนิด
  http://www.microsoft.com/myweb
 4. คลิกตัวเลือกเมื่อต้องการขยายรายการตัวเลือก
 5. ระบุว่า คุณต้องการประกาศเพจที่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหรือเพจทั้งหมด
 6. คลิกเผยแพร่.
ของ FrontPage พยายามสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage ส่วนขยายบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ถ้าส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างถูกต้องติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง อยู่ทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องทำ

หากไม่พบส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
เซิร์ฟเวอร์ไม่ให้เสร็จสมบูรณ์การร้องขอของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเพื่อให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ที่มีส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage ที่ติดตั้ง สำหรับข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติม คลิกรายละเอียด.
เมื่อคุณคลิกตกลงของ FrontPage คุณกลับไปการเผยแพร่เว็บกล่องโต้ตอบ

back to the top

เผยแพร่เว็บของ FrontPage ของคุณไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ Unextended โดยใช้ FTP

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกการเผยแพร่เว็บ.
 2. ในการระบุตำแหน่งที่ตั้งในการเผยแพร่เว็บของคุณไปยังกล่อง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์เป็นเว็บ FTP หรือคลิกลูกศรเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณได้ประกาศก่อน ตัวอย่างเช่น พิมพ์ftp://ftp.microsoft.com/myweb.
 3. คลิกตัวเลือกเมื่อต้องการขยายรายการตัวเลือก
 4. ระบุว่า คุณต้องการประกาศเพจที่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหรือเพจทั้งหมด
 5. คลิกเผยแพร่.
เนื่องจากคุณเผยแพร่ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage ไม่ คำเตือนอาจปรากฏการแจ้งให้คุณทราบว่า เว็บของคุณประกอบด้วยคุณลักษณะที่ต้องใช้ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณยกเลิกการประกาศในระหว่างการดำเนินงาน แฟ้มที่มีอยู่ถูกเผยแพร่ยังคงอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่ไปยัง unextended เว็บเซิร์ฟเวอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301553วิธีการที่เผยแพร่ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ unextended โดยใช้ FTP ใน FrontPage 2000


back to the top


ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เผยแพร่เว็บ คลิกวิธีใช้ของ FrontPage ของ Microsoftในการวิธีใช้เมนู ชนิดเผยแพร่ในตัวช่วยสร้างการตอบรับ แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

back to the top
หน้าด้านหน้าของ webpost 2000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ