ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโครงการและทรัพยากรแฟ้มเมื่อต้องการใช้ localized MFC ทรัพยากร

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:198536
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
แฟ้มทรัพยากร localized ตำแหน่งที่ตั้ง ในไดเรกทอรี MFC\SRC\L.* และ MFC\Include\L.* อย่างบางอย่างในการแสดง mfc บทความนี้อธิบายวิธีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโครงการและทรัพยากรแฟ้มเมื่อต้องการใช้ทรัพยากร MFC การแปลเหล่านี้

หมายเหตุ:: ข้อมูลในบทความนี้ไม่ได้นำไปใช้กับทรัพยากรสำหรับตัวควบคุม activex

ข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนการรวมทรัพยากรที่มีการแปล:

 1. ในการProjectเมนู คลิกการตั้งค่าโครงการ. ในการการตั้งค่าโครงการกล่องโต้ตอบ เลือกนั้นทรัพยากรหน้าคุณสมบัติ ลบคำนิยาม preprocessor _AFXDLL คลิกตกลงบนแผ่นคุณสมบัติ
 2. เปิดตารางสตริงที่ใช้ตัวแก้ไขทรัพยากร และเอาสตริงเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ไม่ใช่ทั้งหมดที่สร้างขึ้น โดย AppWizard ตัวอย่างเช่น ถ้าแอพลิเคชันนี้ โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้น AppWizard เอารายการทั้งหมดสำหรับรหัสการจาก ID_FILE_NEW ไปท้ายตารางสตริงที่ สตริงการหา IDR_MAINFRAME, IDR_MYPROJTYPE, AFX_IDS_APP_TITLE และ AFX_IDS_IDLEMESSAGE เฉพาะของโปรแกรมประยุกต์ และดังนั้น สายอักขระที่มีการแปลจะไม่มาจากแฟ้มที่ใช้ MFC ทรัพยากร
 3. ในการมุมมองเมนู คลิกมีทรัพยากร. ในการเวลาคอมไพล์ directivesหน้าต่าง ดำเนินการต่อไปนี้:
  1. ตั้งค่ารหัสภาษาหลักและ sub-language ID อย่างเหมาะสมในงบภาษา สามารถพบค่าที่เหมาะสมในแฟ้ม...\vc\include\winnt.h โปรดสังเกตว่า ค่าที่ระบุในใบแจ้งยอดจากภาษาที่ต้องเป็นฐาน-10 ค่าใน Winnt.h คือ 16 ฐาน
   Example: LANUGAGE 11, 1 // Specifies standard French						
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หน้ารหัสที่ระบุไว้ในคำสั่ง code_page #pragma ไม่ถูกต้อง สำหรับภาษาอังกฤษ ANSI และภาษายุโรปส่วนใหญ่ โค้ดเพจของจะ 1252 สำหรับภาษาญี่ปุ่น เป็น 932
  3. ปรับเปลี่ยนรายการที่มีอยู่ที่มีทรัพยากรที่ใช้ MFC ในกรอบการทำงาน ทรัพยากรเหล่านี้จะอยู่ในข้อความเหมาะสม localizedไดเรกทอรี \vc\mfc\include ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนแปลงต่อไปนี้
        #include "afxres.rc"     #include "afxprint.rc"     #include "afxolecl.rc"     #include "afxolesv.rc"							

   เมื่อต้องการต่อไปนี้:
        #include "l.fra/afxres.rc"     #include "l.fra/afxprint.rc"     #include "l.fra/afxolecl.rc"     #include "l.fra/afxolesv.rc"							

   (โครงการจะใช้แฟ้ม Afxolecl.rc และ Afxolesv.rc เฉพาะเมื่อมีโปรแกรมประยุกต์ OLE ไคลเอ็นต์และ/หรือเซิร์ฟเวอร์)
  4. แฟ้ม Indicate.rc และ Prompts.rc ประกอบด้วยตัวบ่งชี้สถานะของคีย์และสายอักขระการพรอมต์เมนูที่ปรากฏบนแถบสถานะ โดย MFC แฟ้มเหล่านี้จะอยู่ในนั้นไดเรกทอรี \vc\mfc\src รวมแฟ้มเหล่านี้, #รวมเหล่านั้น และตำแหน่งที่ระบุได้ ตัวอย่าง::
        #include "c:\VC\mfc\src\l.fra\prompts.rc"     #include "c:\VC\mfc\src\l.fra\indicate.rc"						
  5. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการมีทรัพยากรกล่องโต้ตอบ
 4. สร้างโปรแกรมประยุกต์หรือ DLL
ข้อมูลอ้างอิง
technical หมายเหตุ 23 "มาตรฐาน MFC ทรัพยากร"

สำหรับทรัพยากร MFC informationabout เพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
200555วิธีการ localize หน้าคุณสมบัติ ActiveX สต็อกกับทรัพยากรที่ใช้ MFC
208983วิธีการใช้ MFC LOC DLLs
198846วิธีการสร้างทรัพยากรที่แปล DLLs สำหรับโปรแกรมประยุกต์ MFC

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ