ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการที่จะบันทึกรายการที่ส่งบนเซิร์ฟเวอร์ IMAP ใน Outlook 2000 (CW)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:198854
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 ของบทความนี้ ดู198852.
หมายเหตุ:: กระบวนการนี้ถ้าคุณได้ติดตั้ง Outlook กับอินเทอร์เน็ตจดหมายเฉพาะตัวที่ใช้เท่านั้น เมื่อต้องกำหนดชนิดการติดตั้งของคุณ คลิกเกี่ยวกับ Microsoft Outlookในการวิธีใช้เมนู ถ้าคุณมีอินเทอร์เน็ตจดหมายเฉพาะตัวติดตั้งอยู่ คุณเห็น "อินเทอร์เน็ตจดหมายเดียว"

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Microsoft Outlook และไคลเอนต์อีเมลของ Microsoft Outlook Express คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
257824OL2000: ความแตกต่างระหว่าง Outlook และ Outlook Express
สรุป
คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างกฎสำหรับการสร้างสำเนาของข้อความที่ส่งในโฟลเดอร์ที่คุณเลือก รวมทั้งโฟลเดอร์โพรโทคอลในการเข้าถึงข้อความอินเทอร์เน็ต (IMAP) ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
outlook จะบันทึกข้อความที่ส่งในท้องถิ่นของคุณโฟลเดอร์ส่วนบุคคลโฟลเดอร์ (PST) รายการที่ถูกส่ง คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างกฎสำหรับการบันทึกข้อความที่ส่งมาในโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ IMAP คุณอาจต้องการปิดใช้งานตัวเลือกการบันทึกข้อความที่ส่งมาในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ถ้าคุณทำเช่นนี้ คุณจะทำให้ข้อความที่ส่งจากกำลังถูกบันทึกอยู่บนโฟลเดอร์ PST ท้องถิ่น

สร้างกฎ ด้วยตัวช่วยสร้างกฎ

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวช่วยสร้างกฎ และจากนั้น คลิกสร้าง
 2. คลิกเพื่อเลือกการตรวจสอบข้อความหลังจากส่ง และจากนั้น คลิก'ถัดไป'
 3. คลิกการตรวจสอบการใช้เป็นกล่องกาเครื่องหมายของฟอร์ม "ชื่อฟอร์ม"
 4. คลิกที่การขีดเส้นใต้ "ชื่อฟอร์ม" ในคำอธิบายของกฎกล่อง
 5. คลิกเพื่อเลือกฟอร์มแอพลิเคชัน และคลิกเพื่อเลือกข้อความ คลิกเพิ่ม คลิกปิด และจากนั้น คลิก'ถัดไป'
 6. คลิกที่กล่องกาเครื่องหมาย "ย้ายสำเนาไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ"
 7. คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ "ระบุ" ในกฎกล่องคำอธิบาย
 8. คลิกเพื่อเลือก หรือสร้างโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ IMAP ของคุณ คลิกตกลง และจากนั้น คลิก'ถัดไป'
 9. คลิก'ถัดไป'อีกครั้ง และจากนั้น ระบุชื่อกฎ คลิก'เสร็จสิ้น และจากนั้น คลิกตกลง

ปิดการใช้งานการบันทึกรายการที่ส่งในโฟลเดอร์รายการที่ส่ง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก
 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะ คลิกตัวเลือกอีเมล
 3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือก "บันทึกสำเนาของข้อความในรายการ Sent โฟลเดอร์" กล่องกาเครื่องหมาย
 4. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ คลิกตกลงสองครั้ง
แหล่งเก็บไว้ ol2k

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ