ประสิทธิภาพการทำงานของแมโครช้าเมื่อตัวแบ่งหน้าจะปรากฏใน Excel

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:199505
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Excel 97 โปรดดูที่145598.
อาการ
เมื่อคุณเรียกใช้ใน Microsoft Visual Basic สำหรับแมโครแอปพลิเคชัน (VBA) ใน Microsoft Excel รุ่นที่ใหม่กว่า แมโครอาจใช้เวลานานเกินกว่าที่จะทำใน Excel รุ่นก่อนหน้าของการให้เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น แมโครที่ต้องใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ใน Excel รุ่นก่อนหน้านี้ อาจทำให้เสร็จสมบูรณ์ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่าหลายนาที

อีกวิธีหนึ่งคือ หากคุณเรียกใช้แมโครเป็นครั้งที่สอง แมโครอาจใช้เวลาสองความยาวเท่านั้นจึงเป็นครั้งแรกในการเรียกใช้
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • แมโคร VBA ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแถวหรือคอลัมน์มาก
 • คุณได้ปฏิบัติการดำเนินการที่บังคับ Excel ให้คำนวณตัวแบ่งหน้า Excel คำนวณตัวแบ่งหน้าเมื่อคุณทำการดำเนินการต่อไปนี้:
  • การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ของแผ่นงานของคุณ
  • ใน Microsoft Office Excel 2003 และ Excel รุ่นก่อนหน้า คุณคลิกตั้งค่าหน้ากระดาษในการแฟ้ม:เมนู

   ใน Microsoft Office Excel 2007 คุณคลิตั้งค่าหน้ากระดาษบนแถบเครื่องมือด่วนในการเข้าถึง

   หมายเหตุ:คุณอาจต้องเพิ่มตัวเลือกนี้ไปยังแถบเครื่องมือด้วยตนเอง
  • คุณปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของใด ๆPageSetupวัตถุในแมโคร VBA
 • ใน Excel 2003 และ Excel รุ่นก่อนหน้า คุณเลือกนั้นตัวแบ่งหน้ากล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นมุมมองแท็บนี้ตัวเลือกกล่องโต้ตอบ

  ใน Excel 2007 คุณคลิปุ่ม Microsoft OfficeคลิกExcel ตัวเลือกคลิกการขั้นสูงประเภท และจากนั้นคลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงตัวแบ่งหน้ากล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้การแสดงตัวเลือกสำหรับแผ่นงานนี้ส่วน
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าแมโครของคุณตั้งค่าใด ๆPageSetupคุณสมบัติ หรือ ถ้าคุณกำหนดด้วยตนเองเป็นPageSetupคุณสมบัติ และเรียกใช้จากนั้นแมโคร VBA ที่การตั้งค่าคุณสมบัติในช่วงของแถวหรือคอลัมน์ที่มีขนาดใหญ่

เมื่อคุณตั้งค่าเป็นPageSetupคุณสมบัติ การคำนวณตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานใน Excel โดยค่าเริ่มต้น คุณสมบัตินี้ไม่ได้ตั้งค่า
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ปิดจอแสดงผลของตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใน Excel 2003 และ Excel รุ่นก่อนหน้า ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกตัวเลือกในการเครื่องมือเมนู
 2. คลิกการมุมมองแท็บมากตัวเลือกของหน้าต่างคลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นตัวแบ่งหน้ากล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลง.
เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน Excel 2007 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกการปุ่ม Microsoft Officeแล้ว คลิกตัวเลือกของ Excel.
 2. คลิกการขั้นสูงประเภท แล้วคลิกการยกเลิกเลือกนั้นแสดงตัวแบ่งหน้ากล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้การตัวเลือกการแสดงสำหรับแผ่นงานนี้ส่วน

วิธีที่ 2: ปิดจอแสดงผลของตัวแบ่งหน้าโดยทางโปรแกรม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

เมื่อต้องการปิดใช้งานการแสดงตัวแบ่งหน้าโดยทางโปรแกรม เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ของรหัสแมโคร VBA ของคุณ
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False				
สิ่งสำคัญคุณต้องแทรกรหัสในบรรทัดนี้ได้หลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของใด ๆPageSetupวัตถุ แต่ ก่อนที่คุณปรับเปลี่ยนคุณสมบัติหรือแถวบนแผ่นงานของคุณ
XL2000 XL2002 XL2003 XL2007

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 199505 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/19/2011 00:59:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbdtacode kbprb kbprint kbmt KB199505 KbMtth
คำติชม